Civil Térkép pályázati nyertesek, 2023

HÁLÓZATI PROJEKTEK

A pilismaróti Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület régóta próbálja megakadályozni a falu szélére tervezett környezetkárosító sóderbánya megnyitását. Ehhez kapcsolódóan a környékbeli településeken környezetvédelmi előadásokkal szeretnék ráébreszteni a helyi lakosokat, hogy az ő életüket is negatívan befolyásolná ez vagy egy hasonló beruházás. Emellett civileket aktivizáló programokat is terveznek (pl. közös séták), amelyek során olyan dunakanyari közös problémák kerülnének fókuszba, amelyeket együttes cselekvéssel lehet megoldani. 

Törökbálint Holnap Egyesületnek nagy szerepe volt a törökbálinti képviselő-testület által elfogadott helyi Civil Koncepció kidolgozásában. A koncepció célja, hogy az aktuális helyzet elemzéséből kiindulva bemutassa a civil szervezetek kapcsolatrendszerét, és meghatározza annak legfontosabb céljait, elveit, jövőbeli lehetőségeit. Az egyesület a koncepció céljaihoz és adaptálhatóságához kapcsolódóan Pest megyei partnereivel egy civil napot és egy civil konferenciát készít elő és valósít meg a program folyamán. 

Pest megyei Térségi Hálózat egy informális szövetség, melyet jelenleg 15, a megye 13 településén aktív szervezet működtet. Programjuk célja a megyei ügyeket, szervezeteket bemutató közösségi esemény, a Civil Séták fejlesztése eddigi tapasztalataik alapján. A módszert továbbgondolva egy olyan modellt terveznek kialakítani, ami új csoportok és személyek bevonására is alkalmas. Emellett a korábbi sétákon összeszedett tapasztalatok és tudások is elérhetővé válnak mindenki számára.

A folyamatosan bővülő, országos hatókörű Víz Koalíciót 10 érintett civil szervezet és 5 szakszervezet alapította 2021-ben. 2023-ban második alkalommal rendezik meg a Víz Világnapja (március 22.) köré szervezve a Víz Hetét, ahol a hazai víziközmű-szolgáltatás és vízbázisvédelem fenntarthatóságának témakörével foglalkoznak, illetve hívják fel a figyelmet az ekörüli problémákra. Támogatásunkkal a 2022-es eseményen résztvevő települések és civil szervezetek számát szeretnék meghaladni. Az eseményről bővebben: https://www.facebook.com/events/1146635752699167

A Fóton és környékén aktív Egymásért-Közösen Mozgáskorlátozottak Egyesülete a helyközi közlekedést szeretné megreformálni, ezzel a helyi idősek, mozgássérültek és fogyatékkal élők mindennapi életét segíteni. Bizonyos ügyek intézéshez, vásárláshoz nem található infrastruktúra Fóton, ezért át kell lépni a város határait, ami jelen tömegközlekedési lehetőségek mellett nehézkes. A projekt keretében kérdőíves felmérést, aláírásgyűjtést terveznek, illetve ez ügyben az önkormányzattal való tárgyalás is elengedhetetlen.

Kethane Egyesület célja egy Pest megyei roma hálózat felépítése, melynek alapjait 5 település informális csoportjaival szeretnék lerakni. Ezeken a településeken tervezik megtartani a ROMA CIVIL PIKNIK című programsorozatot, melynek keretében az egyes helyeken aktív civilek ellátogatnak egymáshoz, és egy közös főzés mellett átbeszélik a helyi sajátos problémákat, valamint a közösségszervezés folyamatával ismerkednek. A tanultak alapján és a közös ügy megtalálása után egy közös kampány megszervezésén és lebonyolításán fognak dolgozni.


AKCIÓPROJEKTEK

A verőcei Dunakanyarkult Egyesület célja a helyi közösség összekovácsolása, az „őslakos-beköltöző” ellentét feloldása és az elfogadásra való érzékenyítés. Ezt egymás múltjának megismertetésével és bemutatásával, az „Együttélés” című helytörténeti kiállítás megrendezésével, majd a Nádor-ház részben közösségi felújításával, és később közösségi térré való alakításával szeretnék elérni. 

Az Angyali-szigeti Civilek Egyesülete a közigazgatásilag Ráckevéhez tartozó sziget megoldatlan ivóvízellátásának rendezésére tesz lépéseket. Programja során az ügy releváns szereplőinek (szolgáltatók, önkormányzat, szakértők stb.) bevonásával a Víz Hete programsorozat keretében szerveznek egy kerekasztal beszélgetést, ahol a korábban feltárt tulajdonosi igények ismertetésén túl igyekeznek legitim visszajelzést kapni a lehetséges kivitelezési megoldásokról, úgy a döntéshozók, mint a szakemberek részéről. A kerekasztal eredményeire alapozva a 2023-as szezonban a szigeti tulajdonosok körében fórumot és műhelybeszélgetést tartanak, ahol a tájékoztatás mellett közös lépéseket terveznek a folytatásra annak megfelelően, hogy melyik megoldás mellett köteleződik el tartósan a szigeti közösség. 

Az Eleven Gyál és a Gyáli Kiserdővédők és a Kiserdő Egyesület szakmai programot szerveznek a gyáli kiserdőbe, amely alkalmat ad több erdővédő csoport megszólítására és közös gondolkodására, kapcsolatépítésre. A városi erdők jóléti szolgáltatásaira helyezik a hangsúlyt – ezek többek között a klímaváltozás ütemének lassítása (mitigáció), a helyi levegőminőség javítása, a lakossá jólléte (well-being) és a biodiverzitás fenntartása növelése. Az eseményről videósorozat is készül.

VISSZA A CIVIL TÉRKÉP FŐOLDALRA