Történetünk

1991-ben egy amerikai magánalapítványokból álló konzorcium hozta létre azt a támogatási alapot, melyből a Környezeti Partnerség Egyesület (Environmental Partnership Association - EPA) nőtte ki magát. Az EPA tagjai közép-európai független alapítványok, melyek civil környezetvédelmi kezdeményezéseket támogatnak Bulgáriában, Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában.

Az EPA magyar tagja, az Ökotárs Alapítvány 1994-ben vált önálló jogi személlyé. Céljaink elérésében kezdetek óta alapvető eszközünk a hatékony, rugalmas, gyors, megbízható rendszerben nyújtott adományozás, amellyel a hazai civil környezetvédő mozgalom erősödését, programjait, kampányait, akcióit segítjük. Támogatjuk a zöld mozgalom, a civilek és a többi szektor együttműködését. Fennállásunk két évtizede alatt magánalapítványok, kormányzati és nemzetközi szervezetek támogatási programjainak lebonyolításában működtünk közre – ezek közül kiemelkedik a Norvég Civil Támogatási Alap első (2008-11) és második (2013-17) ciklusa illetve a 2012-15 között működő Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alap. 

Az adományozás mellett tanulmányutakat, tréningeket, szervezetfejlesztő képzéseket is szervezünk - az 1990-es években az Átfogó Szervezetfejlesztési program, ma a helyi állampolgári csoportokat megerősítő KÖZ-SZER-VEZ és Civil térkép programok égisze alatt.  Általános segítségnyújtási programunk keretében szakértői segítséget közvetítünk a szervezeteknek, hozzánk fordulóknak. E program keretében hozzájárultunk a zöld mozgalom belső együttműködési mechanizmusainak kialakulásához, például 1996-2005 közt a mozgalom havi találkozóinak szervezésével, amely hatékonyan segítette a mozgalom és az államigazgatás közti jobb kommunikációt. Az ezredforduló óta tevékenységünk fókuszában egyre inkább a teljes civil szektor megerősítése és fejlesztése áll – ennek szellemében indítottuk 2003-ban a Civil-Társ programot azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk egy civilbarát, a szektor működését támogató jogszabályi környezet létrejöttéhez szakértői és érdekérvényesítő tevékenységünkkel.

Alapítványunk működését öttagú kuratórium irányítja, amely szakmai és területi sokféleség alapján jött létre, és alakult át már több ízben is. Programjainkat rendszeresen értékeljük, alkalmanként külső szakértők bevonásával, és az eredmények alapján újragondoljuk a pályázati programjaink lebonyolítását, azokat folyamatosan fejlesztjük és finomítjuk.

Az Ökotárs célja, hogy hozzájáruljon a demokratikus, fenntartható és igazságos társadalom fejlődéséhez, és hogy, társadalmi támogatást kapjanak a szaporodó akciók, amelyek lehetővé teszik az alternatív megoldások végiggondolását – mindezekhez pedig forrásokat, módszertani segítséget, szakmai információkat szerezzen és adjon.