Foltányi Zsuzsa - „FoZsu” emlékösztöndíj

Az emlékösztöndíjat Foltányi Zsuzsa (1956-2023) emlékére és munkásságának tiszteletére alapítja az Ökotárs Alapítvány. „FoZsu” a magyarországi civil környezetvédelmi mozgalom és a fenntarthatósági törekvések egyik legmeghatározóbb személyisége volt, és neki köszönhető az Ökotárs Alapítvány létrejötte is.
 
Az ösztöndíj olyan kiváló, felsőoktatásban résztvevő hallgatókat kíván támogatni, akik környezettudományokhoz kapcsolódó területeken tanulnak, és aktívan tesznek a fenntarthatóság és a környezet védelmének népszerűsítéséért. Az ösztöndíj célja hozzásegíteni a fiatalokat ahhoz, hogy pozitív hatást gyakoroljanak a környezetre, éppúgy, mint ahogy Foltányi Zsuzsa tette élete során.
 
 Foltányi Zsuzsa 

 Biológus-újságíró a nyolcvanas években
 kapcsolódott be az akkor kibontakozó 
 hazai környezetvédelmi mozgalomba. 

 Aktív szerepet vállalt több alulról induló
 szerveződésben - mint például az ELTE 
 Természetvédelmi Klubja -, több létrehozását
 pedig ő maga kezdeményezte: 
 az ő ötlete és munkája nyomán jött létre
 az Energia Klub és a Föld Napja Alapítvány is. 

1991-ben lett az akkor induló Partnership Program vezetője,
ami 1994-ben alakult át azzá az Ökotárs Alapítvánnyá,
melynek 2007-ig igazgatója, haláláig
kurátora és tanácsadója maradt.

Zsuzsa nemcsak környezetvédő, hanem a civil társadalom elkötelezett 
támogatója is volt: a zöld mozgalomban gyűjtött tapasztalataira
építve hamar felismerte, mekkora szükség van a teljes, kilencvenes 
években szárnyait bontogató magyar civil társadalom megerősítésére. 

Így vált az ő keze nyomán az Ökotárs azzá, amit a hazai civilek
meghatározó támogatójaként máig képvisel.

 

  • A pályázás feltételei:

Az emlékösztöndíjra a tágabb értelemben vett környezettudományi vagy ehhez kapcsolódó területeken (pl. környezetvédelmi mérnök, természetvédelmi szakmérnök, humánökológia, közösségi tanulmányok) tanuló hallgatók pályázhatnak. A pályázóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók;

kiemelkedő tanulmányi eredményekkel (törzstárgyaik átlaga 4-esnél magasabb), valamint

-  aktív résztvevői a környezetvédelmi véleményformálásnak, civil közösségi kezdeményezéseknek vagy kutatási projekteknek.

Az ösztöndíjra nappali és levelező, támogatott és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak.

 

  • Az ösztöndíj részletei:

Az ösztöndíj egy tanévre, 10 hónapos időtartamra szól, havi összege 150 000 Ft.

Ez idő alatt a díjazottnak meg kell valósítania valamilyen konkrét eredményekkel, társadalmi és környezeti haszonnal járó kutatási vagy gyakorlati projektet (az ösztöndíj nem használható fel kizárólag kötelező tanulmányi feladatok elvégzésére, pl. szakdolgozatírás).

A kuratórium évente legfeljebb 3 (három) ösztöndíjat támogat.

 

  • A jelentkezési folyamata:

A jelentkezőknek egy ösztöndíj-pályázati adatlapot kell kitölteniük, amelyhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat. A pályázati adatlap ITT érhető el.

Beküldendő dokumentumok:

Egy legalább 5000 és legfeljebb 9000 leütés hosszúságú esszé, amely bemutatja a jelentkező elhivatottságát környezetvédelmi, fenntarthatósági kérdések iránt, korábbi hozzájárulását a környezetvédelmi ügyekhez, jövőbeli célkitűzéseit, valamint az ösztöndíjból megvalósítandó projekt tervét.
A következőket alátámasztó dokumentumok:

a) tanulmányi eredmények (pl. leckekönyv-kivonat)
b) releváns társadalmi-civil tevékenység és elért eredmények (pl. publikációk).

Legalább 2 ajánlólevél a pályázó oktatóitól, mentoraitól vagy olyan civil /közösségi vezetőktől, akik megerősítik a jelentkező környezetvédelmi véleményformálás iránti elkötelezettségét.

 

  • A kiválasztás folyamata:

A pályázatokat az Ökotárs Alapítvány igazgatója és négytagú kuratóriuma értékeli és ítéli oda. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A jelöltek értékelése az akadémiai teljesítmény, a környezeti ügyek iránti elkötelezettség, a bemutatott projektterv kidolgozottsága és várható eredménye, valamint az ajánlólevelek alapján történik. A rövidlistára került jelöltek személyes interjúra vagy további értékelésre is meghívhatók, ha szükséges.

 

  • Fontosabb dátumok:

Február 25. Az Ökotárs Alapítvány a „FoZsu” emlékösztöndíjat első ízben Foltányi Zsuzsa halálának első évfordulóján, 2024. február 25-én hirdeti meg.

Április 22. Jelentkezési határidő: 2024. április 22. (Föld Napja).

Július 13. Az emlékösztöndíjasok a díj odaítéléséről szóló dokumentumot július 13-án, Foltányi Zsuzsa örökségének tiszteletére születésének évfordulóján, egy díjátadó ünnepség keretében vehetik át.

Szeptember Az ösztöndíj folyósítása a tanév kezdetével, 2024. szeptemberében indul, amiről az Ökotárs Alapítvány a díjazottakkal szerződést köt.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a fozsudij@okotars.hu e-mailcímre várjuk!