AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY 2017 ŐSZI HÍRLEVELE

40. szám, 2017 ŐSZ

További információ:

Móra Veronika
igazgató, Ökotárs Alapítvány
411-3510, move@okotars.hu
www.okotars.hu

„Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedő szervezet.”

KÖZöm? - rendhagyó esték civilekkel KÖZügyeinkről, KÖZösségeinkről és magunkról

Októberben sok más civil szervezettel karöltve, 25 éves jubileuma alkalmából országjárásra indul az Ökotárs. Az 5 állomásos körút célja, hogy népszerűsítse a civilek ügyét, fokozza a polgárok részvételi kedvét és hajlandóságát, illetve hogy erősítse a kapcsolatokat, a hálózatosodást a helyben működő és az országos szervezetek között.

A civil estek tervezett programja:

 • Bemelegítés: Nagy Bandó András humorista műsora
 • Civil gyors: expressz előadások KÖZügyekről és megoldásokról – témáink: oktatás, szegénység, egészségügy, jogállamiság, közösségi részvétel, környezetvédelem, esélyegyenlőség, menekültek
 • Fórumbeszélgetés a résztvevőkkel aktuális, civileket is érintő helyi ügyekről, problémákról, együttműködési lehetőségekről, folytatásról
 • Levezetés: kötetlen evés-ivás, benne koccintás és tortaszeletelés az Ökotárs negyedszázados évfordulója apropóján

Helyszínek és időpontok:

 • Győr, Bridge egyetemi oktatói és hallgatói klub - október 12. (csütörtök) 18 óra
 • Szeged, Grand Café - október 18. (szerda) 18 óra
 • Pécs, Reggeli Bár - október 19. (csütörtök), 18 óra
 • Nyíregyháza, Ózon Hotel – október 25. (szerda), 17.30 óra
 • Debrecen, Roncsbár – október 26. (csütörtök) 18.00 óra

A rendezvények ingyenesek és a nagyközönség számára nyitottak – a hír továbbadását, terjesztését megköszönjük!

Ajánljuk mindenki figyelmébe!

Bővebb információ: Horváth Gergő, gergo@okotars.hu

Év Fája verseny: közönségszavazás

Idén október 15-ig lehet szavazni az Év Fájára. A nyolcadik alkalommal megrendezett vetélkedőre 48 jelölés érkezett az Év Fája versenybe a júniusi határidőig, amelyek közül tizenhármat juttatott a döntőbe az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije. A kezdeményezés immár hagyományosan olyan fákra hívja fel a figyelmet, amelyek különleges szerepet töltenek be a jelölő közösség életében.

Egy történet és képek elküldése révén bárki nevezhetett a versenybe egyedi fát vagy akár facsoportot is. A jelölésnél nem számít a fák kora és mérete, előny azonban, ha a jelölt őshonos fajt képvisel, közterületen áll, vagy amelynek a története egy környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódik. A döntősök kiválasztásánál a zsűri legfontosabb szempontja a történet, mely megmutatja, hogy az adott fa vagy facsoport miért fontos és különleges az őt nevező közösség számára.

Az alapítvány célja a versennyel, hogy felhívja a figyelmet a természet és a közösségek kapcsolatára, illetve a természetvédelem fontosságára. Ezért azok a jelöltek, amelyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, elnyerhetik a „Hős Fa” címet is. Ezzel a díjjal szeretnének a verseny szervezői hozzájárulni a fák életéért vívott küzdelemhez, illetve elismerni a megmentésük érdekében végzett munkát.

Az Év Fáját a közönség választja meg online szavazás révén, amely idén szeptember 4-én indult és október 15-én éjfélkor zárul. A „Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és különdíjat kap minden évben az Országos Erdészeti Egyesület által választott jelölt is. A döntősökről részletes információ az megújult evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon található, és itt van lehetőség a szavazatok leadására is. Az izgalmak fokozása végett a szavazás állása az utolsó napokban rejtett lesz. A végeredményt november első felében teszi közzé az Ökotárs Alapítvány.

A 2017-es magyarországi Év Fája a 2018 elején rendezendő európai versenyben is indul, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri el. A nemzetközi versenyen többször is második helyezést értünk el, háromszor pedig elsőként végzett a magyar fa - legutóbb 2016 tavaszán a bátaszéki molyhos tölgy.

Az idei versenyben a következő fákra lehet szavazni:

 • délegyházi vadkörtefa
 • gyulaji odvas hársfa
 • nyírbátori tölgyfa
 • szentkirályi hazaváró nyár
 • családi almafa
 • fonyódi fehér nyárfák
 • Hevesy György ciprusfája
 • horvátnádaljai platánfák
 • hőssé ítélt miskolci mocsárciprus
 • imrehegyi terebélyes eper
 • ősi gubacsi testvérfák
 • vörösvári vén eperfa
 • Zengővárkony hős szelídgesztenyéje

A verseny megrendezése mellett a fák védelmében az Ökotárs Alapítvány csatlakozott a Greenpeace Magyarország kiáltványához is, amely szakmai és civil szervezetekkel, szakértőkkel és közszereplőkkel közösen fordult a hazai döntéshozókhoz, hogy tegyenek törvényi lépéseket a zöldterületek megóvása és gyarapítása érdekében.

További információ: Oravecz Ágnes, oravecz.agnes@okotars.hu

Ismét lehet pályázni a MOL-Zöldövezet programra

Október 20-ig nyújthatnak be pályázatot civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) illetve társasházak és lakásszövetkezetek a MOL és az Ökotárs által immár tizenkettedik alkalommal meghirdetett népszerű felhívására.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is két kategóriában lehet pályázni:

 • parkok, települési zöldfelületek vagy közösségi kertek kialakítása vagy felújítása (legalább 1500 m2 egybefüggő területen); 
 • társasházak belső udvarának zöldítése (legalább 10 lakásos).

A pályázat mindkét kategóriában kétfordulós: ősszel egy rövid projektötletet kell benyújtani online, a www.molzoldovezet.hu oldalon, a kiszemelt terület leírásával és a helyi közösség bevonásának, aktivizálásának tervével. A továbbjutó pályázók november-december folyamán egynapos képzésen vehetnek részt, amely a közösségi tervezés és részvétel technikáit mutatja be – ez ugyanis a sikeres pályázat alapvető feltétele: a fejlesztésnek a helyben élők, a majdani haszonélvezők aktív közreműködésével kell elkészülnie.

Fontos szempont, hogy a program kizárólag őshonos növények telepítését támogatja, valamit elvárás az is, hogy a kivitelezésre környezetbarát módon és közösségi akció keretében kerüljön sor, azaz a helyi civil szervezet a település lakosságát, az önkormányzatot, helyi vállalkozókat és intézményeket bevonva valósítsa meg a tervet. A cél az, hogy az egész közösség részt vegyen a zöldövezet kialakításában, így például a program szorgalmazza azt is, hogy a szépítésben az iskolák diákjai is tevékenykedjenek, hiszen a zöldövezet kialakítása nemcsak fizikai munka, hanem szórakoztató időtöltés, kellemes kikapcsolódás is, ami biztosítja, hogy a helyben élők tényleg magukénak érezzék az elkészült parkot vagy kertet.

A pályázat második fordulójában, jövő év elején kell a közösségi tervezés eredményeként elkészült részletes tervet benyújtani, beleértve az utógondozásra vonatkozó elképzeléseket is. A sikeres pályázóknak a támogatás nagyobb részét növények beszerzésére kell fordítania, emellett eszközöket, anyagokat is lehet belőle vásárolni. A támogatottaknak legalább 20% önrészt kell biztosítaniuk pénzben vagy eszközökben.

A program eddigi sikereit mutatja, hogy a helyi szervezetek és a lakosság óriási lelkesedéssel, egymást támogatva, több százezer négyzetméter zöldfelületet hoztak létre, az önkormányzatok, vállalkozók és egyéb helyi szervezetek és iskolák önkéntes munkája vagy támogatása mellett. Bebizonyosodott az is, hogy nem csupán a pénz számít, azaz alapvetően nem azon múlt a programok sikeressége és hosszú távú hatása, hogy mekkora összeghez jutottak hozzá a szervezetek, hanem sokkal inkább a résztvevők szoros együttműködésén, egymás kölcsönös támogatásán, valamint a helyi szervezetek és lakosok lelkesedésén, összetartásán és hitén.

További információ: Tokodi Nóra, tokodi@okotars.hu

Alkotmánybírósághoz fordul 23 civil szervezet

A Civilizáció kampányban együttműködő szervezetek közül 23 érintett, köztük az Ökotárs közös alkotmányjogi panasszal fordult augusztus végén az Alkotmánybírósághoz a civileket megbélyegző törvény miatt.

A külföldről támogatott civil szervezetek elleni törvény alapján minden civil szervezet, amely legalább 7,2 millió forint támogatást kap külföldről, köteles magát regisztrálni a külföldről támogatott szervezetek nyilvántartásába, és ezt a címkét honlapján és kiadványain feltüntetni. Ezen felül az ilyen szervezeteknek az 500 000 forintot meghaladó, külföldről érkező adományok esetén a támogatók személyes adatait is közölniük kell az állammal, amely ezeket az adatokat nyilvánosságra hozza.

A Civilizáció kampány keretében több civil szervezet tiltakozott a megbélyegzés ellen, mivel a jelenlegi magyarországi politikai nyilvánosságban a külföldről támogatott jelző kizárólag arra alkalmas, hogy a szervezetek hitelességét és az irántuk megnyilvánuló közbizalmat aláássa. Mindez pedig sérti a civilek Alaptörvényben biztosított jó hírnévhez, a magánszféra tiszteletben tartásához fűződő jogát, valamint sérti a szabad véleménynyilvánítási és egyesülési szabadságot.

Az Alkotmánybírósághoz eljuttatott alkotmányjogi panaszt 23 civil szervezet együtt nyújtja be, bizonyítva ezzel, hogy nem csupán a kormány által ellenségként megjelölt civil szervezetek tartják jogilag aggályosnak és társadalmilag károsnak a külföldi támogatások átláthatóságáról szóló törvényt, hanem olyanok is, akik ritkábban kerülnek konfliktusba a kormányzattal, így összefognak az őket megbélyegző, a munkájukat megnehezítő törvény ellen. A beadványt a Társaság a Szabadságjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság jogászai szerkesztették.

Az indítványozók: Társaság a Szabadságjogokért, Magyar Helsinki Bizottság, Amnesty International Magyarország, Artemisszió Alapítvány, Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány, Autonómia Alapítvány,  BAGázs Közhasznú Egyesület, Civil Kollégium Alapítvány, Cordelia Alapítvány, Szervezett Erőszak Áldozataiért, Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület, Háttér Társaság, Igazgyöngy Alapítvány, Jogriporter Alapítvány, K-Monitor Közhasznú Egyesület, Közélet Iskolája, Levegő Munkacsoport, Magyarországi Európa Társaság, Magyarországi Terre des hommes Alapítvány "Lausanne”, Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület, Ökotárs Alapítvány, Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány, PILnet Alapítvány, Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete.

Az indítvány mintája letölthető a TASZ oldaláról, az Ökotárs igazgatójának kapcsolódó interjúja pedig itt nézhető meg: http://hirtv.hu/egyenesen/vegzatura-1402470

Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu

Budapest ♡ Római-part!

Elveszíthetjük Budapest egyik utolsó természetközeli Duna-partját! A Főváros a jövő héten dönthet a Római-part sorsáról. Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy megmentsük a Római-partot! Gyere el te is a Greenpeace Magyarország által szervezett, szeptember 24-én 4 órakor kezdődő demonstrációra a Madách térre a barátaiddal együtt, és hívd meg az eseményre ismerőseidet is!

A Fővárosnál egy olyan parti mobilgát terveinek az engedélyeztetése folyik, mely tönkretenné a jelenlegi partszakaszt. Ráadásul még az is kétséges, hogy a mobilgát megfelelő védelmet tudna-e nyújtani a környéken lakóknak.

MOST KELL CSELEKEDNÜNK! Mentsük meg együtt a Római-partot, és álljunk ki a lakók védelméért! Gyere el 24-én, vasárnap és követeljük együtt, hogy

 • a Fővárosi Közgyűlés szeptember 27-i ülésén döntsön arról, hogy népszavazást ír ki a római-parti árvízvédelmi nyomvonalról;
 • a Főváros állítsa le a partélre tervezett mobilgát engedélyezését a népszavazási eredményig

A Római-part sorsa egész Budapest ügye! Itt a helyed, ha Budapesten laksz és fontos neked a városi fák védelme. Köztünk a helyed, ha egy olyan városban szeretnél élni, ahol a természetes környezet értéknek számít, amire mindannyian büszkék lehetünk. Tarts velünk, ha szereted Budapestet, és kész vagy kiállni azért, hogy együtt megvédjük a város megmaradt zöldterületeit.

Szerintünk a Római-part a főváros egyik legjobb helye, ahová rengeteg budapesti jár kikapcsolódni. Őrizzük meg ilyennek és követeljük együtt a Fővárostól, hogy úgy oldja meg a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét, hogy a lakosság is megfelelő védelmet kapjon, és közben a fák is megmaradhassanak!

Gyere el te is, a barátaiddal együtt, és hívd meg az eseményre ismerőseidet is!