Adatkezelés

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatkezelési szabályzat az Ökotárs Alapítvány weboldalain (http://okotars.hu/http://evfaja.okotars.hu/http://www.civiljogok.hu/https://norvegcivilalap.hu/huhttp://svajcivil.hu/; https://civilspace.eu/; https://kozosertekeink.hu/) a felhasználók által önkéntes hozzájárulással a regisztrációs, jelentkezési, szavazó és hírlevél feliratkozási felületeken, illetve a panaszkezelési eljárás során megadott és a pályázatok kezeléséhez és/vagy a hírlevél kiküldéséhez és/vagy a panaszkezeléshez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Minden egyéb olyan felületen és/vagy kommunikációs platformon – pl. honlapok, közösségi oldalak, levelező listák – ahol, vagy amelyek kapcsán a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján adataikat az Ökotárs Alapítvány kezeli, az adott felülettel összefüggésben kezelt adatokra vonatkozó külön adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatók érvényesek, melyeket a felhasználók ezeken a felületeken érhetnek el.

A felhasználók által a honlapok használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel. 

Az adatok kezelését az Ökotárs Alapítvány (székhely: 1056 Budapest, Szerb u. 17-19.; honlap: http://www.okotars.hu/; emailcím: info@okotars.hu) mint adatkezelő végzi. A hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok (kapcsolattartó és/vagy szervezet neve, e-mail címe) feldolgozását az Ökotárs Alapítvány, a Campaign Monitor (székhely: 201 Elizabeth ST. Sydney, NSW 2000 Australia; honlap: https://www.campaignmonitor.com/) és mint webfejlesztők, Karol Haltenberger (székhely: 8581 Németbánya, Kossuth Lajos utca 21.; kapcsolat: karol.haltenberger@gmail.com), a Farm Studio Kft. (székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 23 I/7.; honlap: http://farm.co.hu; emailcím: farm@farm.co.hu) végzi. 

A pályázatokhoz kapcsolódó adatok feldolgozását az Ökotárs Alapítvány, és mint webfejlesztő(k), a Farm Studio Kft. (székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 23 I/7.; honlap: http://farm.co.hu; emailcím: farm@farm.co.hu) és Karol Haltenberger végzi. 

Az Ökotárs Alapítvány pályázati és adományi programjaihoz kapcsolódó pályázat- és adatkezelés során megismert adatokat az adott program lebonyolításához szükséges mértékben és formában csakis olyan harmadik fél részére bocsátja rendelkezésre, amely megismerte és elfogadta az adott program során – a hazai és nemzetközi jogszabályok által – előírt általános és sajátos adatkezelési, adatvédelmi, titoktartási és összeférhetetlenségi előírásokat.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelőnél írásbeli kérelem benyújtásával.

Az adatokban történt változások átvezetését, az adatok helyesbítését vagy törlését az adatkezelő info@okotars.hu címére küldött levél útját lehet kérelmezni. 

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az érintett a kérelmére adott tájékoztatással és/vagy kapcsolatos döntéssel nem ért egyet (és ezt jelzi adatkezelőnek), illetőleg az Adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1374  Budapest, Pf.: 603.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Analitikai szolgáltatások, sütik

Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google Analytics) követőkódjait használja oldalstatisztikák készítésére, felhasználói érdeklődés és demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés mérésére. Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentéskészítés és fejlesztés, továbbá hirdetésremarketing- listákon való felhasználás céljából.

A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.

Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható ezen a linken.

További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét.

Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.