Lezárult a Közös Értékeink program első pályázati kiírása

Lezárult a Közös Értékeink Program első kiírása, az eredmények május végére várhatóak! Idén március 20-án délután 2 óráig nyújthatták be pályázataikat a civil szervezetek a Közös Értékeink Program felhívásaira.

A pályázatra olyan összetartó és cselekvő civil közösségek jelentkezését vártuk, akik vállalták, hogy munkájuk során új partnerségeket alakítsanak, fejlődjenek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak.

A három éven keresztül futó program első felhívásainak a “Partnerségben” és “Fejlődésben” nevet adtuk, jelentkezni rájuk a Közös Értékeink Program honlapján erre kialakított online felületen lehetett. A határidőig összesen 310 pályázat érkezett.

Közülük 120 darabot nyújtottak be „Partnerségben” kategóriában. Itt nagyobb, tapasztaltabb, országos vagy regionális szinten tevékenykedő civil szervezetek pályázatait vártuk. A pályázóknak vállalniuk kellett, hogy kisebb, vidéki szervezetekkel együtt dolgozva átadják nekik tudásukat, készségeiket, és velük közös projekteket valósítanak meg az európai alapértékek és jogok erősítése, népszerűsítése és tudatosítása érdekében. Ebben a kategóriában az elérhető maximális támogatás 60 000 € lesz, 12-24 hónapos projektekre.

190 darab pályázatot adtak be a „Fejlődésben” kategóriában, amelyben kisebb, elsősorban a fővároson kívül működő civil szervezeteket kívánunk támogatni, amelyek az európai értékekhez kapcsolódó tevékenységük közben saját maguk belső fejlesztésére, működésük javítására is figyelmet fordítanának. Ebben a kategóriában az elérhető maximális támogatás 20 000 € lesz, legfeljebb két éves projektekre.

A pályázatok fogadását követően a Közös Értékeink programot lebonyolító szervezetek – az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány-Magyarország és a Közösségfejlesztők Egyesülete – munkatársai megvizsgálják hogy a pályázók megfelelnek-e a formai követelményeknek. Ezt követően minden pályázat két-két külső értékelő szakértőhöz kerül, akiket a lebonyolítók szintén nyílt felhívás útján kerestek és választottak ki a több mint 50 jelentkező közül. Az értékelők a pályázati felhívásban olvasható 9 szempont szerint pontozzák és szövegesen értékelik a pályázatokat, felsorolva azok erősségeit és gyengeségeit.

Az értékelők pontszámainak átlaga alapján kialakult rangsort az Ökotárs, az Autonómia és a Kárpátok alapítvány vezetőiből, valamint egy külsős szakemberből álló bizottság bírálja el, és hozza meg a végső döntést a pályázatok támogatásáról, várhatóan május végén. Ezt követően a lebonyolítók minden pályázót egyénileg értesítenek majd az eredményről.

Az első két felhívás után hamarosan újabb kiírás érkezik: Április elején megnyitjuk az akciópályázatokra való jelentkezés lehetőségét is, hogy a civilek folyamatosan pályázhassanak aktuális ügyekre és akut problémákra reagáló akciókkal, érdekérvényesítő és mozgósító tevékenységekkel a következő másfél év folyamán. Ezekre a kisebb lélegzetvételű, rövidebb kampányokra a mostani felhíváson is pályázó szervezetek is indulhatnak, amíg összes támogatásuk el nem éri a maximálisan adható 60 000 €-t.

A Közös Értékeink pályázat az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values programjának támogatásával valósul meg, amelynek célja a civil társadalom erősítése által az európai értékek erősítése és népszerűsítése az EU a tagállamaiban.