Az Ökotárs Alapítvány közleménye

Az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” programjának köszönhetően 2023-ban jelentős új pályázati forrás nyílik a helyben, illetve térségi és országos szinten tevékenykedő magyarországi civil szervezeteknek.

Az Ökotárs Alapítvány vezette négytagú konzorcium sikeresen pályázott az Európai Unió valamennyi tagállamában elérhető program magyarországi megvalósítására. A konzorcium, amelynek további tagjai az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány-Magyarország és a Közösségfejlesztők Egyesülete, összesen 4 millió eurós forráshoz jutott, amelyből a következő 3 évben nyílt pályázatok útján fog támogatást adni a jogállamiság, a demokrácia, az egyenlőség és az emberi jogok védelme és népszerűsítése érdekében dolgozó hazai civileknek.  

A program célja, hogy erős, összetartó és aktív civil közösségek működjenek országszerte. A leendő támogatottaknak munkájuk során lehetőségük lesz új partnerségek kialakítására, saját szervezetük fejlesztésére és módszertani tudásuk elmélyítésére, illetve konkrét kampányok megvalósítására is, hogy segítségükkel Magyarországon is minél többen kiálljanak magukért és másokért, és részt vegyenek a valamennyiünket érintő közügyek alakításában. 

Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója elmondta: 

"Az Ökotárs Alapítvány és partnerei évtizedek óta támogatnak civil kezdeményezéseket pályázatokkal, képzésekkel, mentorálással és tanácsadással. Hiszünk a demokráciában, a szolidaritásban és a mindenkit megillető emberi jogokban. Meggyőződésünk, hogy egy jól működő társadalomnak ezekre kell épülnie. Bízunk az aktív és cselekvő emberek munkájában, akik egymással összefogva fontos változások motorjaivá válhatnak, legyen szó helyi ifjúsági klubról, egy város környezetkárosító beruházásának megakadályozásáról vagy egy országos kampányról. Támogatásaink célja, hogy az emberek saját életük és közösségük irányítóivá váljanak."

A program indulása 2023 elejére várható, a lebonyolítók decemberben további információkkal jelentkeznek a civil szervezetek és kezdeményezések számára.