+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

Mérleg

Megnevezés előző év (e Ft) tárgyév (e Ft)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök100 887105 528
I. IMMATERIÁLIS JAVAK9180
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK38 89636 135
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK61 90069 313
B. Forgóeszközök534 682596 346
I. KÉSZLETEK334
II. KÖVETELÉSEK4 3511 063
III. ÉRTÉKPAPÍROK219 529199 515
IV. PÉNZESZKÖZÖK310 486395 768
C. Aktív időbeli elhatárolások16 0299 081
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN651 598710 955
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke560 730592 290
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE200200
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY518 782560 530
III.LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL41 74831 560
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek19 32518 871
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK19 32518 871
G. Passzív időbeli elhatárolások71 54399 794
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN651 598710 955
+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.