+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

Mérleg

Megnevezés előző év tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK):
A. Befektetett eszközök 228 281 100 887
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 101 91
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 41 444 38 896
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 186 736 61 900
B. Forgóeszközök 367 291 534 682
I. KÉSZLETEK 334 334
II. KÖVETELÉSEK 4 830 4 351
III. ÉRTÉKPAPÍROK 175 423 219 529
IV. PÉNZESZKÖZÖK 186 704 310 486
C. Aktív időbeli elhatárolások 12 16 029
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 595 584 651 598
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK):
D. Saját tőke 518 982 560 730
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 200 200
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 506 827 518 782
III.LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 11 956 41 748
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek 4 671 19 325
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4 671 19 325
G. Passzív időbeli elhatárolások* 71 931 71 543
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 595 584 651 598
+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.