+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

Mérleg

Megnevezés előző év tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK):
A. Befektetett eszközök 208 355 228 281
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 101
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 42 787 41 444
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 165 568 186 736
B. Forgóeszközök 324 049 367 291
I. KÉSZLETEK 334 334
II. KÖVETELÉSEK 86 534 4 830
III. ÉRTÉKPAPÍROK 118 506 175 423
IV. PÉNZESZKÖZÖK 118 675 186 704
C. Aktív időbeli elhatárolások 23 375 12
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 555 779 595 584
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK):
D. Saját tőke 507 027 518 983
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 200 200
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 506 295 506 827
III.LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 532 11 956
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek 1 709 4 671
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 709 4 671
G. Passzív időbeli elhatárolások* 47 043 71 931
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 555 779 558 230
+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.