+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

Mérleg

Megnevezés előző év tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK):
A. Befektetett eszközök 163 568 208 355
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 45 693 42 787
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 117 875 165 568
B. Forgóeszközök 442 530 324 049
I. KÉSZLETEK 334 334
II. KÖVETELÉSEK 70 283 86 534
III. ÉRTÉKPAPÍROK 159 375 118 506
IV. PÉNZESZKÖZÖK 212 538 118 675
C. Aktív időbeli elhatárolások 3 879 23 375
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 609 977 555 779
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK):
D. Saját tőke 506 495 507 027
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 200 200
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 514 212 506 295
III.LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -7 917 532
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek 64 977 1 709
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 64 977 1 709
G. Passzív időbeli elhatárolások* 38 505 47 043
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 609 977 555 779
+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.