+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

Mérleg

Megnevezés előző év tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK):
A. Befektetett eszközök 61 687 163 568
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 46 455 45 693
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 15 232 117 875
B. Forgóeszközök 534 531 442 530
I. KÉSZLETEK 849 334
II. KÖVETELÉSEK 69 863 70 283
III. ÉRTÉKPAPÍROK 297 539 159 375
IV. PÉNZESZKÖZÖK 166 280 212 538
C. Aktív időbeli elhatárolások 461 3 879
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 596 679 609 977
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK):
D. Saját tőke 514 412 506 495
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 200 200
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 223 910 514 212
III.LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 290 302 -7 917
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek 1 039 64 977
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 039 64 977
G. Passzív időbeli elhatárolások* 81 228 38 505
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 596 679 609 977
+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.