+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

Mérleg

Megnevezéselőző évtárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK):
A. Befektetett eszközök148 484.00154 956.00
I. IMMATERIÁLIS JAVAK78.000.00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK48 500.0051 125.00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK99 906.00103 831.00
B. Forgóeszközök294 968.00560 184.00
I. KÉSZLETEK852.00852.00
II. KÖVETELÉSEK25 193.0038 098.00
III. ÉRTÉKPAPÍROK185 796.00156 225.00
IV. PÉNZESZKÖZÖK83 127.00365 009.00
C. Aktív időbeli elhatárolások9 478.00465 165.00
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN452 930.001 180 305.00
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK):
D. Saját tőke445 008.00468 936.00
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE200.00200.00
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY468 104.00444 808.00
III.LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL / KÖZH. TEV.-BŐL-27 119.0020 496.00
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL3 823.003 432.00
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek7 309.00463 939.00
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK7 309.00463 949.00
G. Passzív időbeli elhatárolások*613.00247 430.00
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN452 930.001 180 305.00
+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.