PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - helyi/térségi minihálózatok létrehozása

Az Ökotárs Alapítvány és partnerei pályázatot hirdetnek kisösszegű támogatásra (akciópályázat) Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Tolna, Vas, Veszprém megyékben működő, helyi civil szervezetek és informális civil csoportok, állampolgári közösségek részére közösen meghatározott ügyek, megtalált feladatok mentén való együttes kampányok megvalósítására, szerveződésre a térségben tapasztalt problémák megoldása és a civil aktivitás erősítése érdekében.

A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy segítse a helyi és térségi civil együttműködéseket, az aktív csoportok és szervezetek kis hálózatainak alakulását. Mindezzel szeretnénk hozzájárulni a hazai civil együttműködés kiszélesítéséhez, a meglévő koalíciók tagságának, bázisának bővüléséhez, és ezzel az egész hazai civil társadalom ellenállóbbá, aktívabbá és láthatóbbá válásához.

Az akciópályázat az Ökotárs Alapítvány és konzorciumi partnerei – az Autonómia, Civil Kollégium és Kárpátok Alapítványok – Civil Térkép programjának keretein belül valósul meg, melyről a www.okotars.hu/civil_terkep oldalon található bővebb információ. 

Kik pályázhatnak?

Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Jász-Nagykun, Tolna, Vas, Veszprém megyékben működő bejegyzett civil szervezetek (szervezeti formától függetlenül) és nem bejegyzett állampolgári/közösségi csoportok. Olyan közösségek, amelyeknek van egy jól körülírható célja, többé-kevésbé rendszeres tevékenysége és aktív tagjai.

Mit várunk a pályázóktól?

Olyan partnerekre számítunk helyben, akik:

  • nyitottak arra, hogy közösen dolgozzanak környékbeli civil aktivistákkal, közösségi csoportokkal (ideális esetben legalább 3-4 szervezetet és/vagy települést, településrészt összefogva);
  • részt vesznek a projekthez kapcsolódó képzéseken és eseményeken;
  • rendszeres kapcsolatot tartanak a mentorokkal;
  • koordinálják a közös kampányolást, szervezést.

A támogatott programok maximum 5 hónap időtartamúak lehetnek.

A program ideje alatt a pályázó bevont partnereivel (legalább 3-4, lehetőleg különböző településen, településrészen működő helyi vagy regionális szervezettel ill. közösségi csoporttal):

  • részletesen kidolgozza a cselekvési tervet;
  • részt vesz a projekthez kapcsolódó képzéseken és eseményeken, illetve a helyi szükségleteknek megfelelően maguk is szerveznek ilyet;
  • együttműködik a program mentoraival;
  • megvalósítja a pályázaton bemutatott programot.

Milyen jellegű projekteket támogatunk?

Olyan pályázatokat várunk, melyek a résztvevő szervezetek korábbi tevékenységeihez képest minőségileg új, aktuális problémára reagáló projekteket vázolnak. Az újdonság keletkezhet a bevont partnerek együttes munkája nyomán, vagy új módszer, téma bemutatásával.

Ilyen példa lehet egy korábban nem létezett adománygyűjtő esemény megszervezése és beindítása közösen, helyi szervezetekkel; valamely épített vagy természeti érték megvédése helyi, ill. regionális szinten; figyelemfelhívó kampány, esemény szervezése aktuális helyi, ill. regionális problémáról - ilyen lehet például az oktatás minősége, a szociális szolgáltatások hozzáférhetősége, hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése stb.

Az aktuális problémára irányuló, többféle területen működő szervezeteket összefogó projektek előnyt élveznek az azonos profilú szervezetek tevékenységeinek megismétlését szolgáló projektekkel szemben.

A pályázás és a kiválasztás folyamata

A pályázatokat e-mailen kell benyújtani a civilterkep@okotars.hu címre, 2019 december 2., 18 óráig.

A pályázat egyfordulós, a beérkezett pályázatok elbírálásáról az Ökotárs Alapítvány Civil Térkép programjának munkatársaiból álló szakmai bizottság dönt. Valamennyi pályázó e-mailen kap értesítést az eredményről, várhatóan december közepéig. A támogatásra kiválasztottakkal az Ökotárs Alapítvány adományi szerződést köt.

További információk és pályázati adatlap a mellékletekben; Komenczi Bálint, balint.k@okotars.hu, 70/633-1531

Első kisadományi pályázati kiírásunk támogatottjai

Képzések, praktikus tanácsok, megnyert ügyek. Infopack a Civil Térkép projektről résztvevőnek és érdeklődőknek.

További információk a Civil Térkép programról