NYÍLT LEVÉL A TÁRSADALMI (NEM)EGYEZTETÉSRŐL

A Civilizáció koalíció tagjaként az Ökotárs is aláírta az a nyílt levelet, amelyet 33 civil szervezet intézett dr. Ágostházy Szabolcs európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárhoz, és amely az uniós támogatások elköltésére vonatkozó tervek társadalmi egyeztetésével kapcsolatos visszásságokra hívja fel a figyedelmet.

A következő, 2027-ig tartó költségvetési ciklusban Magyarország mintegy 19 ezer milliárd forint uniós támogatást fordíthat hazánk fejlesztésére, amin felül még további forrásokat jelent a járványhelyzet okozta válságot enyhítő új pénzügyi eszköz, a Helyreállítási és Alkalmazkodási Alap. A kormánynak a tavasz folyamán kell benyújtania a pénzek felhasználására vonatkozó terveit az Európai Bizottsághoz. A tervezési folyamat szerves része (lenne) az anyagok társadalmi véleményezésre bocsátása, amelynek fontosságát a Bizottság is hangsúlyozta a tagállamok részére kiadott útmutatójában.

Ehhez képest civilként azt tapasztaljuk, hogy az illetékes minisztériumok gyakran csak formálisan teljesítik kötelezettségüket, érdemi bevonásra, egyeztetésre nem kerül sor. A levél aláírói különösen nehezményezik, hogy:

  1. Nem teljesülnek az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló 240/2014/EU rendelet előírásai, különösen az 5. és a 7. cikk, valamint a 17. cikk (1)-(2) bekezdései.
  2. Hiányzik annak ismertetése is, hogy miként fogják összehangolni a hazai költségvetési forrásokból támogatott tevékenységeket az uniós forrásokból támogatott tevékenységekkel. A teljes anyagok ismerete nélkül a civil szervezetek és szakmai közösségek nem tudják azokat érdemben véleményezni, és kivonatok alapján nehezen lehet konkrét javaslatokat megfogalmazni.
  3. Miközben az operatív programok még nem nyerték el végleges formájukat, és egyeztetésük nem zárult le, már egyes konkrét pályázati felhívások tervezete is megjelent, ráadásul az évvégi ünnepek idején, tarthatatlanul rövid, néhány napos véleményezési határidőkkel.
  4. A romák integrációjának előmozdítására hivatott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia véleményezésére mindössze két hetük volt az érintett civil szervezeteknek. A felkérő levelet az ünnepek előtt, december közepén küldte ki a Belügyminisztérium, miközben a több mint 150 oldalas anyag véleményezésének határideje január 5. volt.
  5. A kormányzat és a civil csoportok közötti kommunikáció hivatalos fórumaiként működő munkacsoportok diszfunkcionálisak, ülést évente legfeljebb egyszer, vagy még ritkábban hívnak össze, miközben a tagokat gyakran nem értesítik a készülő jogszabályokról és szakmai anyagokról, és a civil szervezetek egyéni megkereséseire sem mindig reagálnak.

Mindezen problémák orvoslására lenne még idő és lehetőség – a civilek levele erre hívja fel a figyelmet, egyben szakmai javaslatokat is téve a valódi egyeztetés vezérelveire és módszereire.

További információ: Oravecz Ágnes, oravecz@okotars.hu