Nyílt levél az Európai Bizottságnak

Az alábbi nyílt levelet a European Civic Forum küldte az Európai Bizottságnak: Open Letter to Ms Von der Leyen, Ms Jourova and Mr Reynders: CSOs must be able to act in response to social emergencies. Kérjük, amennyiben egyetértetek a levél tartalmával, csatlakozzatok az aláírókhoz: A levelet ezen a linken lehet aláírni.

***

A levél fordítása:

NYÍLT LEVÉL

Ursula von der Leyen
Věra Jourová
Didier Reynders

Európai Bizottság
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels

Brüsszel, 2020. április 10.
 

A TÁRSDALMI VESZÉLHELYZET KÖZEPETTE FENN KELL TARTANI CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉT

AZ ÁLLAMOKNAK TEKINTETTEL KELL LENNIÜK A CIVIL SZEKTOR SZÜKSÉGLETEIRE A VÁLSÁGKEZELÉS SORÁN

Kedves Ms Ursula Von Der Leyen,

Kedves Ms Věra Jourová,

Kedves Mr Didier Reynders,

Társadalmaink békeidőben példa nélküli válságon mennek keresztül Európában. Az Európai Unió és a tagországok számos sürgős intézkedést hoztak már a járvány terjedésének lassítására. A gazdasági termelés bezuhant, ami már most alapjaiban befolyásolja munkavállalók jövedelmét, de intézkedések születtek a vállalatok és alkalmazottak megsegítésére. Mindez szükséges és folytatni kell, illetve kibővíteni azon területekre is, ahol intézményi beavatkozás még nem történt.

A civil szervezetek és a harmadik szektor évtizedek óta alapvetően fontos szerepet játszanak a sérülékeny társadalmi csoportok és közösségek támogatásában. A szervezetek országról országra eltérő helyzetben vannak, működésmódjuk más és más, és az általuk ellátott feladatok is változatosak. De mindenütt a frontvonalban vannak, tanúi a bizonytalan helyzetben lévő emberek szenvedéseinek, és igyekeznek segíteni jogaik hatékony érvényesítésében, felhívni a figyelmet a közpolitikák és intézkedések korlátaira és hátrányos következményeire. 

A mostani válság kirobbanása rávilágított arra, hogy mennyire változatos és alapvető a civil szervezetek szerepe. A válság következtében a már eddig is sérülékeny csoportok még rosszabb helyzetbe kerültek, és új csoportok jelentek meg közöttük. A civil szervezeteknek fokozniuk kell tevékenységüket, miközben maguk is nehézségekkel küzdenek. 

A hatóságoknak hallgatniuk kell a civilekre, hogy jelzéseiket figyelembe véve késlekedés nélkül tudjanak intézkedni. Egyes tagországokban ez általában így működik, másokban egyáltalán nem. És gyakran – akár a képesség, akár az akarat hiányában – az intézmények nem reagálnak kellő gyorsasággal. Mint a kórházi dolgozóknak, nekik is túl sok dolgot kellene egyszerre megoldaniuk. 

De a civilek itt vannak, tudják mi történik a terepen, élvezik az emberek bizalmát. Támogatást és eszközöket kell kapniuk ahhoz, hogy megfelelően foglalkozhassanak társadalmaink sérülékeny pontjaival. 

Felhívjuk ezért az Európai Bizottságot, hogy valamennyi kezdeményezésében vegye hangsúlyosan figyelembe a civil szervezetek szempontjait, és adja meg nekik a megérdemelt helyet, különös tekintettel:

  • Biztosítsa, hogy a civil szervezetek minden tagországban részesülnek azokból a és kedvezményekből, amelyek a vállalkozások kisegítését szolgálják, különösen a munkavállalók és irodák megtartása terén. Ez fontos a válság idején, és ugyanolyan fontos lesz utána is. Társadalmaink nem veszthetik el sérülékeny csoportok érdekében mozgósítható mindazon szaktudást és kapacitásokat, ami a civil szervezetekben van.
  • Biztosítsa a civil szervezetek és a közintézmények, hatóságok közötti átjárást, kapcsolatot, minden szinten és tagállamban, annak érdekében, hogy a civilek jelzései, elemzései és javaslatai bekerüljenek a döntéshozatali folyamatokba, mind a válság során, mind pedig utána.
  • Lépjenek fel mindazon intézményekkel és hatóságokkal szemben, amelyek nem folytatnak ilyen párbeszédet a civil szervezetekkel.

A válság kezelése sok országban átalakította az állam szerepéről alkotott felfogást: az államok immár nemcsak szabályozók, de közvetlen beavatkozóként is fellépnek. A társadalmat alkotó egyének szervezése helyett az államok közvetlenül felelősséget vállalnak a cselekednek az általános gazdasági és társadalmi összetartásért. Jó okuk van erre a váltásra: a közjóért való cselekvés – ami több, mint az egyéni érdekek összessége. 

A civil szervezetek működését mindig is ez, a közjó elérése hajtotta, irányította. Ezért az államok, amelyek ebbe az irányba kívánnak elmozdulni a válsághelyzetben, tapasztalt partnerre lelhetnek bennük – feltéve, ha intézkedéseikkel megelőzik a civilek törékeny világának összeomlását. 

Számítunk az Európai Bizottság gyors és nyilvános fellépésére a civil szervezetek szerepének, tevékenységének és kapacitásainak támogatása érdekében a válságban és a társadalom szövetének jövőbeni újraalkotása során is. 

 

***

Kérjük, amennyiben egyetértetek a levél tartalmával, csatlakozzatok az aláírókhoz: A levelet ezen a linken lehet aláírni.

 

Downloads: