EU JOGÁLLAMISÁGI JELENTÉS: KÖZÖS CIVIL VÉLEMÉNY

Tavaly jelent meg az Európai Bizottság első jogállamisági jelentése, amely tagországokra lebontva 4 fő pillér mentén (szabad választások, igazságszolgáltatás, médiaszabadság, fékek és ellensúlyok rendszere) vizsgálja a demokrácia helyzetét. Idén március 8-ig véleményezhette bárki a 2021-es jelentés elkészítésére vonatkozó terveket.

A civil szervezetek helyzete a jelentés utolsó fejezetében kapott helyet, de sokan úgy látták, nem kellő terjedelemben és mélységben. Az Ökotárs is közreműködött ezért az European Civic Forum által készített részletes vélemény összeállításában, amely azzal érvel, hogy a virágzó és sokszínű civil társadalom a demokrácia elengedhetetlen eleme. A civil szervezetek sokszor az elsők között hívják fel a figyelmet a jogállamiság sérülésére – és maguk is elsőként viselik annak következményeit. Az ECF álláspontja szerint a Bizottság jelentésének átfogóan, stratégiai megközelítéssel (nem csak egyedi ügyekként) kellene elemeznie a „civil tér” helyzetét a tagállamokban kitérve a jogi környezetre, a civilekkel való párbeszédre, a támogatásra és az esetleges zaklatásra, megfélemlítésre is. Erre alapozva pedig konkrét ajánlásokat kellene tenni a fejlesztés és a problémák megoldása érdekében.

Ugyanakkor az EU és a civil szervezetek viszonyában fontos új fejlemény az Állampolgárok, Jogok, Egyenlőség és Értékek (CERV) támogatási program elindulása. A korábban már működő programokat magába olvasztó, de új elemeket is tartalmazó eszköz összesen 1.55 milliárd eurós keretet kapott az elkövetkező hétéves időszakra, és célja szerint az uniós alapdokumentumokba foglalt demokratikus jogok és értékek erősítéséhez és népszerűsítéséhez járul hozzá, (többek között) a civil szervezetek támogatása révén. Az ördög azonban – szokás szerint – a részletekben rejlik: az alap elköltését irányító részletszabályok, a bürokrácia mértéke, a kisebb szervezetek hozzáférését segítő egyszerűsítések alapvetően meghatározzák majd, hogy ki tud sikeresen pályázni. Ezért az Ökotárs is egyik kezdeményezője volt annak az ajánláscsomagnak, amelyet közel 200 civil szervezet aláírásával küldtünk a Bizottság alelnökének, Vera Jourovának.

További információ: Móra Veronika, move@okotars.hu