Az Ökotárs Alapítvány tavaszi hírlevele

53. szám, 2021 tavasz

További információ:

Móra Veronika
igazgató, Ökotárs Alapítvány
411-3510, move@okotars.hu
www.okotars.hu

„Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedő szervezet.”

 

ÉV FÁJA VERSENY: INDUL A 2021-ES FORDULÓ

Van kedvenc fád? Március 22-én, az Erdők Nemzetközi Napján indul a jelölés a 2021-es Év Fája versenybe, és a Madarak és Fák napjáig, május 10-ig tart. Idén is olyan fák vagy facsoportok nevezését várja a vetélkedőt szervező Ökotárs Alapítvány, amelyek fontos szerepet töltenek be a jelölő közösség, a környéken élők életében. Előnyt jelent, ha a jelöltet sokan támogatják, őshonos fajt képvisel, közterületen áll, ha életét vagy életterét veszély fenyegeti. Nem számít azonban a faegyed vagy a facsoport szépsége, mérete vagy életkora.

A korábbi évekhez hasonlóan a verseny weboldalán keresztül lehet beküldeni a nevezéseket a fa vagy facsoport történetét és képeit mellékelve. Bárki jelölhet - családok, iskolai osztályok, civil szervezetek, baráti társaságok vagy munkahelyi közösségek is. Minél többen támogatják a nevezést, annál jobb, hiszen ez bizonyítja, hogy a fa valóban különleges szerepet tölt be a közösség életében.

A nevezett fák illetve facsoportok közül az Ökotárs négytagú szakmai zsűrije választja ki azt a 10 döntőst, amelyekre a közönség a júliustól októberig tartó voksolás folyamán szavazhat – itt dől el, hogy melyik fa nyeri el a címet ebben az évben. Az Év Fája egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra szóló utalványt is kap, amit díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek (várhatóan novemberben).

2011. óta a zsűri minden évben kiválasztja a Hős Fát is a döntősök közül. Erre a címre olyan fák vagy facsoportok jelölését várjuk, melyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelyek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek, vagy küzdenek még most is. Ezzel a kategóriával szeretnénk – legalább jelképesen – elismerni azok áldozatos munkáját, akik kiállnak a fák, a zöldterületek megmentése érdekében. A verseny döntősei közül partnerünk, az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít.

A hazai verseny győztese részt vesz a jövő év elején megrendezendő európai vetélkedőn is, amelyen az Európai Év Fája címet nyerheti el. A korábbi években négy alkalommal nyerte magyar fa a versenyt, 2019-ben az országszerte ismertté vált pécsi Havi-hegyi mandulafa kapta a legtöbb szavazatot! 2021-ben a március 17-én tartott online díjátadón derültek ki az eredmények: a versenyt ezúttal a lecinai ezeréves magyaltölgy nyerte Spanyolországból több mint százezer szavazattal, míg a hazai versenyző, a mélykúti Júdásfa a 8. lett (31 867 szavazat).

Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már jelölt fák is részt vehetnek.

A jelöléseket a verseny weboldalán regisztrálva, az ott található űrlap kitöltésével, kizárólag online lehet beadni.

További információ: Tokodi Nóra, tokodi@okotars.hu

 

CIVIL TÉRKÉP 2.: INDÍTÓ TALÁLKOZÓ ÉS MŰHELYMUNKÁK

2021-ben is folytatódik Civil Térkép programunk. Jelenlegi támogatottjaink azok közül a szervezetek közül kerültek ki, melyekkel a 2019-20-as periódusban sikerrel dolgoztunk együtt. A meghívásos pályázat útján kiválasztott szervezetek az esetek többségében korábbi támogatott projektjüket fejlesztik tovább, különös tekintettel a projekt kommunikációra és a hálózatbővítésre.

A Civil Térkép továbbra is a helyi és térségi civil együttműködések közös ügyek mentén történő fejlesztésére fókuszál, a támogatott projekteket mentorálással is követjük. A megvalósulás ideje alatt a következő hónapokban online (később remélhetőleg személyes) találkozókkal, képzésekkel, valamint kommunikációs tanácsadók közreműködésével segítjük a programban részt vevő szervezeteket.

A programot hivatalosan február elején nyitottuk meg egy online eseménnyel, melyen a támogatott projektek képviselői és a lebonyolító konzorcium tagjai vettek részt. A találkozón igyekeztünk kihasználni az online interaktív eszközök lehetőségeit, hogy felvázoljuk a részt vevő szervezetek jelenlegi helyzetét, és felmérjük a következő tíz hónap közös munkája során felmerülő szükségleteiteket. Március 16-án egy online műhelyt tartottunk, mely a későbbi hosszabb távú, személyre szabott kommunikációs mentori támogatás indító eseménye volt. A mentorok feltérképezték a szervezetek tevékenységét, projektjeit, célcsoportjait, kommunikációs preferenciáit, ami alapján közösen tervezik meg a következő hónapok fejlesztő munkáját.

További információ: Komenczi Bálint, balint.k@okotars.hu

 

NYÍLT LEVÉL A TÁRSADALMI (NEM)EGYEZTETÉSRŐL

A Civilizáció koalíció tagjaként az Ökotárs is aláírta az a nyílt levelet, amelyet 33 civil szervezet intézett dr. Ágostházy Szabolcs európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárhoz, és amely az uniós támogatások elköltésére vonatkozó tervek társadalmi egyeztetésével kapcsolatos visszásságokra hívja fel a figyedelmet.

A következő, 2027-ig tartó költségvetési ciklusban Magyarország mintegy 19 ezer milliárd forint uniós támogatást fordíthat hazánk fejlesztésére, amin felül még további forrásokat jelent a járványhelyzet okozta válságot enyhítő új pénzügyi eszköz, a Helyreállítási és Alkalmazkodási Alap. A kormánynak a tavasz folyamán kell benyújtania a pénzek felhasználására vonatkozó terveit az Európai Bizottsághoz. A tervezési folyamat szerves része (lenne) az anyagok társadalmi véleményezésre bocsátása, amelynek fontosságát a Bizottság is hangsúlyozta a tagállamok részére kiadott útmutatójában.

Ehhez képest civilként azt tapasztaljuk, hogy az illetékes minisztériumok gyakran csak formálisan teljesítik kötelezettségüket, érdemi bevonásra, egyeztetésre nem kerül sor. A levél aláírói különösen nehezményezik, hogy:

  1. Nem teljesülnek az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről szóló 240/2014/EU rendelet előírásai, különösen az 5. és a 7. cikk, valamint a 17. cikk (1)-(2) bekezdései.
  2. Hiányzik annak ismertetése is, hogy miként fogják összehangolni a hazai költségvetési forrásokból támogatott tevékenységeket az uniós forrásokból támogatott tevékenységekkel. A teljes anyagok ismerete nélkül a civil szervezetek és szakmai közösségek nem tudják azokat érdemben véleményezni, és kivonatok alapján nehezen lehet konkrét javaslatokat megfogalmazni.
  3. Miközben az operatív programok még nem nyerték el végleges formájukat, és egyeztetésük nem zárult le, már egyes konkrét pályázati felhívások tervezete is megjelent, ráadásul az évvégi ünnepek idején, tarthatatlanul rövid, néhány napos véleményezési határidőkkel.
  4. A romák integrációjának előmozdítására hivatott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia véleményezésére mindössze két hetük volt az érintett civil szervezeteknek. A felkérő levelet az ünnepek előtt, december közepén küldte ki a Belügyminisztérium, miközben a több mint 150 oldalas anyag véleményezésének határideje január 5. volt.
  5. A kormányzat és a civil csoportok közötti kommunikáció hivatalos fórumaiként működő munkacsoportok diszfunkcionálisak, ülést évente legfeljebb egyszer, vagy még ritkábban hívnak össze, miközben a tagokat gyakran nem értesítik a készülő jogszabályokról és szakmai anyagokról, és a civil szervezetek egyéni megkereséseire sem mindig reagálnak.

Mindezen problémák orvoslására lenne még idő és lehetőség – a civilek levele erre hívja fel a figyelmet, egyben szakmai javaslatokat is téve a valódi egyeztetés vezérelveire és módszereire.

További információ: Oravecz Ágnes, oravecz@okotars.hu

 

EU JOGÁLLAMISÁGI JELENTÉS: KÖZÖS CIVIL VÉLEMÉNY

Tavaly jelent meg az Európai Bizottság első jogállamisági jelentése, amely tagországokra lebontva 4 fő pillér mentén (szabad választások, igazságszolgáltatás, médiaszabadság, fékek és ellensúlyok rendszere) vizsgálja a demokrácia helyzetét. Idén március 8-ig véleményezhette bárki a 2021-es jelentés elkészítésére vonatkozó terveket.

A civil szervezetek helyzete a jelentés utolsó fejezetében kapott helyet, de sokan úgy látták, nem kellő terjedelemben és mélységben. Az Ökotárs is közreműködött ezért az European Civic Forum által készített részletes vélemény összeállításában, amely azzal érvel, hogy a virágzó és sokszínű civil társadalom a demokrácia elengedhetetlen eleme. A civil szervezetek sokszor az elsők között hívják fel a figyelmet a jogállamiság sérülésére – és maguk is elsőként viselik annak következményeit. Az ECF álláspontja szerint a Bizottság jelentésének átfogóan, stratégiai megközelítéssel (nem csak egyedi ügyekként) kellene elemeznie a „civil tér” helyzetét a tagállamokban kitérve a jogi környezetre, a civilekkel való párbeszédre, a támogatásra és az esetleges zaklatásra, megfélemlítésre is. Erre alapozva pedig konkrét ajánlásokat kellene tenni a fejlesztés és a problémák megoldása érdekében.

Ugyanakkor az EU és a civil szervezetek viszonyában fontos új fejlemény az Állampolgárok, Jogok, Egyenlőség és Értékek (CERV) támogatási program elindulása. A korábban már működő programokat magába olvasztó, de új elemeket is tartalmazó eszköz összesen 1.55 milliárd eurós keretet kapott az elkövetkező hétéves időszakra, és célja szerint az uniós alapdokumentumokba foglalt demokratikus jogok és értékek erősítéséhez és népszerűsítéséhez járul hozzá, (többek között) a civil szervezetek támogatása révén. Az ördög azonban – szokás szerint – a részletekben rejlik: az alap elköltését irányító részletszabályok, a bürokrácia mértéke, a kisebb szervezetek hozzáférését segítő egyszerűsítések alapvetően meghatározzák majd, hogy ki tud sikeresen pályázni. Ezért az Ökotárs is egyik kezdeményezője volt annak az ajánláscsomagnak, amelyet közel 200 civil szervezet aláírásával küldtünk a Bizottság alelnökének, Vera Jourovának.

További információ: Móra Veronika, move@okotars.hu

RECLAIM OUR CIVIL SPACE! – REGIONÁLIS PROJEKTÜNK HÍREI

Folytatódik tavaly indult régiós projektünk, indulnak a magyarországi programok! Az elmúlt hónapokban lázasan igyekeztünk, hogy mind a 8 résztvevő országban elindulhasson a munka, terveztünk, partnereinkkel tudást és tapasztalatot cseréltünk, és a TASZ segítségével közösen felkészültünk leendő workshopjainkra is - erről itt lehet bővebben olvasni (angolul).

Mostanra minden összeállt, és rögtön egy lehetőséggel jelentkezünk a hazai civil szervezetek számára:

Civilek a közösségi médiában - 2021. április 23., péntek 10.00-14.00: Az egyik legfőbb nyilvánosságot jelentő felület a Facebook. De hogyan érdemes használni az alapján, amit a Facebook algoritmusáról tudhatunk? Mire kell figyelni a tartalom készítésekor, posztolásakor, és hogyan elemezhetjük oldalunk teljesítményét? Rengeteg a kérdés, igyekszünk minél többre válaszolni. Facilitátorok: Tasnádi Kata, Benkő Flóra, a Társaság a Szabadságjogokért egyesület munkatársai. A jelentkezési lap itt érhető el.

A Reclaim Our Civil Space! alulról jövő kezdeményezéseket támogat Közép-Európa-szerte, hogy azok megerősödve, egymást is segítve karolhassák fel a civil társadalmi ügyeket hazai, régiós és nemzetközi szinten. Álmunk egy demokratikus közegben működő, szabad és virágzó civil szféra. Projektinformáció itt található.

A Reclaim our Civil Space! projekt 1,8 millió € összértékben, Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg az EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (EGT/Norvég Regionális Együttműködési Alap) pályázatán keresztül.

További információ: Farkas Bálint, farkas.balint@okotars.hu