AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY 2019 MÁJUSI HÍRLEVELE

46. szám, 2019 MÁJUS

Adód 1%-ával kedvenc fád Európa kedvence is lehet! Adószámunk: 18062427-1-41

További információ:

Móra Veronika
igazgató, Ökotárs Alapítvány
411-3510, move@okotars.hu
www.okotars.hu

„Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedő szervezet.”

57 JELÖLÉS ÉRKEZETT AZ ÉV FÁJA 2019 VERSENYBE

A Madarak és Fák Napjáig, május 10-ig tartott az Év Fája 2019 verseny (meghosszabbított) jelölési időszaka. A határidőig összesen 57 civil szervezet, iskola, önkormányzat, baráti társaság nevezte kedvenc fáját a megmérettetésre.

Az Ökotárs négytagú szakmai zsűrije a hónap végéig fogja kiválasztani azt a 12 döntőst, amelyek között az őszi közönségszavazáson dől el, hogy melyik lesz az idei év fája. Mint eddig, most sem a faegyed vagy csoport szépsége, mérete vagy életkora számít, hanem hogy mennyire fontos szerepet tölt be a helyi közösség, a környéken élők életében. Ezért előnyt jelent, ha a jelöltet sokan támogatják, őshonos fajt képvisel, közterületen áll, ha életét vagy életterét veszély fenyegeti, és ennek elhárítása érdekében aktívan fellép a fa mögött álló közösség.

A közönségszavazáson elért eredmény nagyban múlik a közösség összefogásán és erőfeszítésein – ezt elősegítendő az Ökotárs júniusban egynapos képzést szervezet a fák jelölőinek kommunikációjuk és kampányuk megerősítésére.

Mint minden évben, a szakmai zsűri idén is kiválasztja a döntősök közül a Hős Fát – ezzel a díjjal legalább jelképesen szeretnénk elismerni azok áldozatos munkáját, akik kiállnak a fák, a zöldterületek megmentése érdekében. Arra, hogy melyik fa kapja ezt a címet, a közönségszavazás eredményével együtt az október végén tartandó díjátadón fog fény derülni. Ekkor adja át szakmai partnerünk, az Országos Erdészeti Egyesület is különdíját az általa választott fának. Minden döntős oklevelet és ajándékot kap, az Év Fája egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra szóló utalványt is kap.

A magyarországi győztes egyben indulhat a jövő év elején tartott Európai Év Fája versenyen is, amelyet már négy alkalommal nyert meg hazai fa – legutóbb, idén a pécsi Havi-hegyi mandulafa aratott nagy sikert a nemzetközi szavazáson.

Az Év Fája verseny idén is bekerült a MagNet Bank #Közösségi_Adományozási_Programjába. Ennek keretében a bank tulajdonosi köre minden évben lemond az adózott eredmény 10%-áról, majd feljogosítja az ügyfeleket, hogy ezzel segítsék a programban résztvevő társadalmi szervezeteket. Az Ökotárs egyike annak az 56 civil szervezetnek, amelyek támogatáshoz juthatnak az ügyfelek döntése nyomán! Nézd meg környezetvédelem kategóriában projektünket, és támogasd az Év Fája versenyt úgy, hogy neked semmibe sem kerül: https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kap/2019

Bővebb információ: http://evfaja.okotars.hu, Tokodi Nóra, tokodi@okotars.hu

 

CIVIL FELMÉRÉS A CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUMOKRÓL

2012 júliusa óta működik a civil szervezeteket támogató megyei központok hálózata, a 2011. évi CLXXV. törvényben (civil törvény) foglaltak alapján. A címet és a vele járó támogatást pályázati úton nyerhetik el civil szervezetek a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter döntése alapján, általában 2 éves időtartamra.

Noha a rendszer már több mint 5 éve működik jelenlegi formájában, a CIC-ek eredményességéről, hatékonyságáról kevés a visszajelzés. Ezért kérdőívünkkel az érinttettek, maguk a civil szervezetek tapasztalatait és véleményét szeretnénk megismerni. Az adatok összegzése alapján szükség szerint javaslatokat fogalmazunk meg a CIC hálózat fejlesztése, javítása érdekében.

A felméréshez kérjük és várjuk minden civil közreműködését, szerte az országból – a kérdőív online elérhető és kitölthető itt. A kitöltés önkéntes és névtelen, és csak néhány percet vesz igénybe. Az eredményeket kizárólag összesített formában hozzuk nyilvánosságra!

További információ: Móra Veronika, move@okotars.hu

 

CIVIL TÉRKÉP: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – HELYI/TÉRSÉGI HÁLÓZATOK

A 16 helyi civil szervezet részvételével lezajlott sikeres kétnapos indító képzés után új szakaszába lépett a Civil Térkép projekt: immár a hely és térségi civil együttműködések, hálózatok fejlesztésében hosszabb távon közreműködő partnereinket keressük.

Következő lépésként az Ökotárs és partnerei – az Autonómia, a Civil Kollégium és a Kárpátok alapítványok – pályázatot hirdetnek kisösszegű támogatásra Budapesten kívül működő helyi civil szervezetek és informális civil csoportok, állampolgári közösségek részére, közösen meghatározott ügyek, megtalált feladatok mentén való együttes kampányok megvalósítására, szerveződésre a térségben tapasztalt problémák megoldása és a civil aktivitás erősítése érdekében.

A felhívás hosszú távú célja lesz, hogy segítse a helyi és térségi civil együttműködéseket, az aktív csoportok és szervezetek kis hálózatainak alakulását. Mindezzel szeretnénk hozzájárulni a hazai civil együttműködés kiszélesítéséhez, a meglévő koalíciók tagságának, bázisának bővüléséhez, és ezzel az egész hazai civil társadalom ellenállóbbá, aktívabbá és láthatóbbá válásához.

A legfeljebb 10 hónap időtartamú támogatásra olyan szervezetek és csoportok jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy a projekt során legalább 3-4 helyi, vagy regionális szervezettel közösen, ideális esetben több települést vagy településrészt összefogva):

  • részletesen kidolgoznak egy cselekvési tervet;
  • részt vesznek a projekthez kapcsolódó képzéseken és eseményeken, illetve a helyi szükségleteknek megfelelően maguk is szerveznek ilyet;
  • együttműködnek a program mentoraival;
  • megvalósítják a pályázaton bemutatott programot.

Az elnyerhető pályázati támogatás összege egyenként legfeljebb 300 000 Ft. Emellett a pályázat nyertesei projektjük megvalósításának ideje alatt nem-pénzbeli támogatást is kapnak a Civil Térkép program munkatársaitól.

  • Képzéseket a hatékony civil tevékenységhez, aktivizmushoz elengedhetetlen készségek – például kommunikáció, forrásszerzés, közügyekben való részvétel – gyakorlatias megszerzéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez.
  • Mentorálást és tapasztalatcserét – munkatársaink a projekt egész ideje alatt tanácsokkal, kapcsolatokkal, módszerekkel segítik a helyi együttműködést. Lehetőséget teremtenek az ország más részein sikeres szervezetek, ügyek első kézből való megismerésére, az egymástól tanulásra.

A pályázatra július 1-ig lehet jelentkezni a Civil Térkép projekt oldaláról hamarosan letölthető adatlap kitöltésével és beküldésével.

Bővebb információ: Komenczi Bálint, balint.k@okotars.hu

 

KÖZ-SZER-VEZ - TÉRSÉGI HÁLÓZATOK ÉS VEZETŐKÉPZÉS

Idén minden eddiginél nagyobb és lelkesebb közösségszervezői csapattal folytatjuk KÖZ-SZER-VEZ programunkat. Az ország több tucatnyi településén elindult közösségi aktivizáló munkán túl első ízben sikerült két térségi közösségi hálózat szervezését is beindítani.

Az év első hónapjaiban ennek keretében Nógrád megyében három közösségszervező fél tucat településre kiterjedő munkájának összehangolása történt meg. A koordináció eredményeképpen több ügy mentén közös fellépésre nyílt lehetőség. Például május hónapban az állampolgárok választási kedvének erősítése és a tudatos választás fontosságának hangsúlyozása került a közös munka középpontjába. Ezelőtt pedig – többek között – annak érdekében folytattak helyi közösségi csoportok sikeres kampányokat, hogy a térségükben működő önkormányzatok igazságos és átlátható módon igényeljék és osszák el a rászorulók részére a téli tüzelőanyagot a szociális tűzifa programban.

A térségi közösségszervező koordinátor működésének első 5 hónapja során legalább 500 helyi lakos megkeresését, több mint 150 személyes beszélgetés és interjú megvalósulását, közel 50 közösségi találkozó megszervezését, valamint 3 lakossági kampány és akció tervezését segítette elő.

Mindemellett májusban lezajlott az idei év első közösségi vezető képzése is, melyre 15 településről jelentkeztek közösségi aktivisták, akik a 3 napos eseményen megismerték a közösségszervezés alapjait. Hazatértük után a lakóhelyük térségében dolgozó közösségszervezők mellett vállalnak szerepet olyan kampányok szervezésében és lebonyolításban, melyek a társadalmi igazságosság erősítését célozzák.

Bővebb tájékoztatás: Kelemen-Varga Roland, kozossegszervezes@okotars.hu

 

ÉVES JELENTÉS 2018

Elkészült az Ökotárs 2018. évi tevékenységeit és pénzügyeit bemutató jelentés, amelyet évek óta papírmentesen, elektronikus formában teszünk közzé. A legfrissebb beszámoló immár magyarul és angolul is olvasható honlapunkon.

Ahogy az már „megszokott”, a tavalyi év főbb eredményeit és eseményeit könnyen áttekinthető, színes idővonalas szerkezetben mutatjuk be. Magunk is csak ilyenkor, a lista végigkattintása után döbbenünk rá, hogy milyen sokat csináltunk, mi minden történt az Ökotárs körül egy év alatt! Emellett a jelentés, szintén a hagyományoknak megfelelően tartalmazza az általunk (2019-ban a Zöldövezet és KÖZ-SZER-VEZ programok keretében) nyújtott támogatások részletes listáját, a mérleget és a pénzügyi táblázatokat, támogatóink és segítőink felsorolását. A közhasznúsági beszámoló és a könyvvizsgáló jelentése pedig letölthető formátumban került fel a honlapra.

Ajánljuk mindenki figyelmébe!

További információ: Móra Veronika, move@okotars.hu

 

ZÖLD CIVIL ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ – PROGRAMOK AZ ÖKOTÁRSBAN

Idén május 31. és június 2. között Budapesten lesz a környezet- és természetvédő szervezetek hagyományos Országos Találkozója, sorban immár a 29. A nagyszabású esemény rendhagyó módon, közösségi szervezésben, azaz a zöld civilek összefogásában valósul meg.

Az Ökotárs is kiveszi részét ebből a közös munkából: egyebek mellett péntek délután irodánkban adunk helyet a „Városi zöldfelületek és közösségek” című szekciónak. Ez a műhelymunka a helyi közösség bevonásával történő zöldfelület-fejlesztő kezdeményezésekben szerzett évtizedes tapasztalatainkra épít. Saját tevékenységünk mellett korábbi és jelenlegi támogatottjaink, partnereink segítségével ismertetünk a települési zöldítéssel kapcsolatos jó és rossz példákat, és beszélgetünk arról, hogy mitől lesz jó a közösségi tervezés, hogyan működik az emberek bevonása és milyen következményekkel jár ennek elmulasztása. Emellett bemutatjuk az Év Fája versenyt (ha még valaki nem ismerné) és új LIFE TreeCheck projektünket, melyben cseh testváralapítványunk partnereként veszünk részt, és melynek célja a városi hősziget-hatás csökkentése a zöld infrastruktúra fejlesztésével és kiaknázásával.

Az Országos Találkozó többi programja és az egyéb tudnivalók a https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/ oldalon találhatók. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: https://forms.gle/UvERfhVuNrEEEQKb8

Bővebb információ: Tokodi Nóra, tokodi@okotars.hu

 

MÁJUS 24: GLOBÁLIS KLÍMASZTRÁJK!

Ma már tudjuk: a klímaválság itt van, és a jövőnk múlik azon, hogy mit teszünk ellene. Bolygónk drasztikus változásának korában élük, ezért azonnali politikai, gazdasági és társadalmi változásokra is szükségünk van! Magyarországot is aszályok sújtják, új betegségek jelennek meg, és a szélsőséges időjárás is egyre nagyobb veszélyt jelent. A világon most zajlik a hatodik tömeges fajkihalási hullám, és rajtunk múlik, hogy minket is el fog-e sodorni.

Ezért a Fridays for the Future mozgalom március 15. után ismét Globális klímasztrájkot hirdet. Május 24-én (pénteken) 11 órától lesz gyülekező a Deák Ferenc téren, majd vonulás a Kossuth térre. A kezdeményező fiatalok arra biztatnak mindenkit - diákot és tanárt, fiatalt és időset, hogy csatlakozzanak és hallassák a hangunkat, mint annyian mások világszerte. Az esemény erőszakmentes, békés, és gyermekbarát - hiszen a legfiatalabbakért és legártatlanabbakért kell most leginkább kiállni, ők fogják legjobban megszenvedni a mai rövidlátó döntéseket. Ne felejtsük el, hogy az esemény után két nappal Európai Parlamenti választások lesznek – ragadja meg mindenki a lehetőséget, és válasszon olyan képviselőket, akiknek számít a jövőnk!

Bővebb információ az esemény Facebook-oldalán.