AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY 2018 TÉLI HÍRLEVELE

44. szám, 2018 TÉL

Minden kedves partnerünknek, támogatónknak és adományozottunknak boldog, békés karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánnak az Ökotársak!

További információ:

Móra Veronika
igazgató, Ökotárs Alapítvány
411-3510, move@okotars.hu
www.okotars.hu

„Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedő szervezet.”

TÁMOGASD A LÁTHATATLAN HŐSÖKET!

„Fel kell nyitni az emberek szemét, hogy lássák, hogy tehetnek azért, hogy jobb legyen helyben." „Helyben, ha nem csináljuk mi magunk, akkor más nem fogja. És akkor semmi sem történik." „Összefogással bármit el lehet érni, mi elértük az óvoda felújítását." „A közösség attól működik, hogy kialakult bennük az önbizalom, az önbecsülés." – Csak néhány mondat olyan közösségszervezőktől, akiknek munkáját az Ökotárs segíti pénzzel, képzéssel és mentorálással. Köszönjük szépen az eddigi adományokat! December 10-ig várjuk a felajánlásokat az Adjukössze.hu-n!

Ha te is fontosnak tartod mindezt, támogasd a láthatatlan hősöket, a közösségszervezőket, akik szabadidejükben küzdenek közösségük életkörülményeinek javításáért!

De mit is csinál pontosan egy közösségszervező? Problémákat tár fel és megoldásokat talál. Ugyanez számokban:

  • 1 közösségszervező
  • 1 év
  • 500 megkeresés
  • 200 leszervezett találkozó/beszélgetés
  • 100 megvalósult interjú, személyes beszélgetés
  • 50 bevont helyi lakos
  • 12 csoportos megbeszélés/csoporttalálkozó
  • 5 aktív csoporttag
  • 1 megoldott probléma/megnyert ügy.

Támogatásod abban segít, hogy a közösségszervezők végig tudják vinni az általuk felvállalt ügyeket, és hosszú távon is képesek legyenek folytatni közösségszervező munkájukat. Az ő és közösségeik nevében is köszönjük adományodat!

További információ: Oravecz Ágnes, oravecz.agnes@okotars.hu

 

CIVIL TÉRKÉP: TALÁLKOZÓK ÉS RENDHAGYÓ ESTEK

Új projektünk elindítása, szeptember eleje óta az Ökotárs munkatársai az országot járva 21 településen összesen 42 civil szervezet és közösség képviselőivel találkoztak és készítettek interjút, hogy felmérjék a helyi és regionális civil együttműködés lehetőségeit, a szükségleteket és akadályokat. 

Ennek nyomán szerveztünk civil esteket és fórumokat Győrben (november 20.), Székesfehérváron (november 22.), Szegeden (november 26.) és Nagykanizsán (december 4.) azzal a céllal, hogy találkozási-ismerkedési alkalmat teremtsünk a megyében és a környéken dolgozó szervezetek között, illetve a helyi érdeklődők, és a budapesti, országos szervezetek képviselői között.

A meghívott vendégek olyan jó gyakorlatokat, módszereket hoztak magukkal, amelyek inspirálhatják és segíthetik a Budapesten kívüli civilek munkáját. Győrben így szó esett a közösségi alapítványokról, illetve a közösségszervezésről, mint a helyi önrendelkezés és függetlenség eszközeiről, valamint az adománygyűjtés, közösségi finanszírozás csínját-bínját mutatták be hozzáértők – a NIOK és a Greenpeace szakemberei. Székesfehérváron expressz előadásokon mutatta be egy-egy tevékenységét hét „nagy” szervezet” – így például a TASZ képviselője a kórházi fertőzésekről, a Háttér Társaság a szivárványcsaládokról, a Lépjünk, hogy léphessenek! Egyesület pedig az ápolási díjról beszélt. Ezt követően helyi civil kezdeményezésekről, például a Civil Centrum Esélyköréről illetve a Velencei-tó környéki Felhő Csoportról beszélgettünk.

Szegeden országosan működő szervezetek (TASZ, Civil Kollégium Alapítvány, Marom Klub Egyesület, Ökotárs) előadásaikban arról beszéltek, hogy mely szolgáltatásaik érhetőek el vidéki szervezetek számára is és a gyakorlatban, hogyan tudnának jobban együttműködni az ország különböző területeiről érkező civilekkel. Az előadásokat követő kerekasztal beszélgetésben helyi aktív állampolgárokkal, civil szervezetek képviselőivel és a közönség aktív részvételével Szeged civil életét vettük górcső alá.

A Zalai Falvakért Egyesület és a Nagykanizsai Civil Kerekasztal együttműködésével az idei utolsó Civil Találkozó keretében több zalai kistelepülés képviselőivel olyan lehetőségekről beszélgettünk, melyek az aprófalvas térség közösségeinek fejlesztésére és mobilizására adhatnak lehetőséget. KÖZ-SZER-VEZ projektünk új pályázati lehetőségét is népszerűsítettük. A találkozón részt vett korábbi pályázónk az Eleven Gyál közösségszervezője, akinek bemutatkozó előadása nagy sikert aratott a résztvevők körében.

Bővebb információ: Faragó Renáta, farago.renata@okotars.hu

 

BUDAPESTEN TARTOTTA ÉVES GYŰLÉSÉT AZ ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP ASSOCIATION

Idén novemberben az Ökotárs látta vendégül lengyel, cseh, szlovák, román és bolgár testvéralapítványait, a „Környezeti Partnerség Egyesület” tagjait és legfontosabb partnereiket. A kétnapos találkozón a rég nem látott barátok üdvözlése és a hírek kicserélése mellett a közös tevékenységek és projektek tervezése volt a fő feladatunk.

A közép-európai országokban működő 6 alapítvány az elmúlt 25 évben eltérő fejlődési utakat járt be, de összekötnek minket közös élményeink és értékeink: a civil társadalom és az alulról jövő helyi közösségek fejlesztése illetve a környezet védelme és a fenntartható kezdeményezések támogatása iránti elkötelezettség.

A találkozó első napján mindenki beszámolt a legfrissebb fejleményekről és projektekről. Szlovákiai és romániai testvérszervezetünk – további helyi alapítványokkal együttműködésben – most vágott bele az EGT/Norvég Civil Alap új támogatási ciklusának lebonyolításába, míg a csehek az ország születésének 100. évfordulójáról több ezer fa ültetésével emlékeztek meg.

Jelenleg legfontosabb közös programunk is a fákhoz kötődik – az országos Év Fája versenyek (melyet idehaza a pécsi havi-hegyi mandulafa nyert meg) lebonyolítása után javában zajlik az európai vetélkedő előkészítése, amelyen összesen 15, izgalmas történetű fára lehet majd szavazni 2019 elején. Emellett más kontinensekről is érdeklődnek az ötlet és a verseny iránt…

Ugyanakkor a civil szervezetek helyzete, működési környezete minden közép-európai országban érezhetően romlik. Ezért is indítottuk „Szerezzük vissza cívil terünket” című új közös projektünket (az EU Europe for Citizens Program támogatásával), melynek tervezése volt a második nap fő témája. A projekt célja helyi civil szervezetek megismerése, bevonása és megerősítése a hat országban, annak érdekében, hogy hatásosabban tudjanak részt venni a közügyekben és döntéshozatalban nemcsak helyi, de országos, sőt uniós szinten is. Elképzeléseink szerint a közös munka fő terméke egy átfogó civil stratégiára és a szektor „megvédését” szolgáló eszközökre vonatkozó javaslatcsomag lesz az uniós intézmények számára. Ráhangoló, bemelegítő előadások után – melyeket régi amerikai barátaink, illetve Krekó Péter politikai elemző tartott – áttekintettük a tervezett tevékenységeket (képzéseket, műhelymunkákat), azok menetrendjét a következő másfél évre, és kiosztottuk egymás között a feladatokat és tennivalókat. A megvalósítás előrehaladásáról következő hírleveleinkben és egyéb felületeinken lehet majd még olvasni!

További információ: Móra Veronika, move@okotars.hu

 

A CIVIL SZEKTOR HELYZETÉT ELEMEZTE AZ EU ALAPJOGI KOLLOKVIUMA

November 26-27-én Brüsszelben immár negyedik alkalommal szervezte meg az Európai Bizottság az Alapjogi Kollokviumot. A nagyszabású, mintegy 400 fő részvételével zajló esemény hívó szavai a „Demokrácia az Európai Unióban” voltak, három fő téma köré csoportosítva: ellenálló és befogadó demokrácia, szabad és erős civil társadalom, szabad és tisztességes választások.

Az Ökotárs igazgatója, Móra Veronika a második témakörben felkért előadóként röviden ismertette a magyarországi civilek helyzetének romlását az elmúlt években, a folyamat kiváltó okait, illetve a civil összefogás és „önvédelem” eredményeit – gondolva itt elsősorban a Civilizáció koalíció létrejöttére és működésére. Emellett kitért az uniós intézmények aktívabb szerepvállalásának fontosságára a civil szektor sokszínűségének megőrzése érdekében – mind a pénzügyi támogatás, mind nem pénzbeli eszközök formájában.

A civil szektor ügye ugyanis az egységesülő Európában túlnyomórészt még mindig a tagállamok hatáskörébe tartozik, holott az EU több eszközzel is segíthetné az európai értékek és demokrácia érdekében végzett munkájukat. Hasznos lenne például egy európai szintű civil szervezeti regisztráció illetve jogi forma bevezetése, új intézmény létrehozása (vagy meglévő felhatalmazása) a civilek helyzetének nyomon követésére, és szükség esetén a „vészharang megkongatására”, de maga az európai intézményrendszer tekintetében szükséges lenne az átláthatóság és a részvételi lehetőségek megerősítése és monitorozása, ahogy az Alapszerződésben lefektetett demokratikus elvek és értékek gyakorlatiasabb kifejtése és az ezzel kapcsolatos részletesebb útmutatás is.

Szűkebb körben, de hasonló kérdéseket járt körbe az Európa Tanács Ifjúsági Osztálya által november 7-8-án Strasbourgban rendezett műhelymunka is, amelynek témája a szűkülő civil tér jelenségének az ifjúsági szektorra gyakorolt hatásával foglalkozott. Az Ökotárs igazgatója itt panelbeszélgetésben osztotta meg a hazai tapasztalatokat és javaslatokat.

További információ: Móra Veronika, move@okotars.hu

 

ÚJ KÖZ-SZER-VEZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Mostani kiírásunkkal harmadik alkalommal teremtünk lehetőséget a programon belül olyan közösségek támogatására, melyek tagjai fontosnak tartják, hogy saját kezükbe vegyék életük irányítását. Az elmúlt három évben támogattunk helyi csoportokat óvoda megmentésében, közvilágítás kiépítésének kiharcolásában, buszmentrend átalakításában és sok egyéb ügyben.

Idén a budapesti agglomerációtól a határmenti párszáz fős apró faluig bezárólag, 8 településen és kilenc közösségben, igen változatos témákban dolgoztunk. Segítettük az önkormányzati bérlakásokban élők jogszerűtlen kilakoltatása ellen küzdőket, máshol a korábban leromlott egyetlen játszótér újbóli megnyitását támogattuk (az önkormányzattal karöltve). Segítettünk fiatalokból álló csoportot a települési közterek használatának elérésben, de felkaroltunk a nyugdíjasok által indított – a leromlott állapotú buszmegállók felújítását – célzó ügyet is.

Mindez nem jöhetett volna létre, ha pályázati programjaink nem jutottak volna el ezekhez az emberekhez. Éppen ezért kérjük e hírlevél minden olvasóját, ha tud olyan csoportról, szervezetről, közösségről, akiknek érdekes lehet ez a kiírás, akkor továbbítsa feléjük.

A KÖZösség-SZERvezés-VEZetés program kiírását olyan közösségek számára ajánljuk, amelyek tagjai aktívan tenni akarnak lakóhelyük életének, állapotának javítása érdekében. A támogatással célunk a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító képességének növelése és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők feletti hatékony állampolgári ellenőrző képességének erősítése.

Azt szeretnénk elérni, hogy a támogatásban részesülő civil szervezetek vagy helyi csoportok képzéseken való részvétel, mentorálás és konzultáció eredményeként képessé váljanak a közösségszervezés eszköztárának elsajátítására és gyakorlati alkalmazására, és ezzel lakóhelyük életének, állapotának javítására, helyi problémák azonosítására és megoldására.

Pályázatunkon olyan, tízezer főnél kisebb lélekszámú településen (vagy településrészen) aktívan működő civil szervezetek vagy önszerveződő informális csoportok és leendő közösségszervezőik jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a változtatás irányába, és vállalják a kb. 12 hónapos fejlesztési folyamatban való részvételt. A programban szakmai partnerünk a Civil Kollégium Alapítvány.

A pályázati felhívás, az adatlap és az egyéb dokumentumok megtekinthetőek és letölthetőek itt.

Beadási határidő: 2018. december 13.

Bővebb tájékoztatás: Kelemen-Varga Roland, kozossegszervezes@okotars.hu