AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY 2018 SZEPTEMBERI HÍRLEVELE

43. szám, 2018 ŐSZ

További információ:

Móra Veronika
igazgató, Ökotárs Alapítvány
411-3510, move@okotars.hu
www.okotars.hu

„Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedő szervezet.”

TÁMOGASD AZ ÖKOTÁRSAT!

Októbertől az adjukossze.hu közösségi adománygyűjtő felületén gyűjtjük mindazok felajánlásait, akik hozzájárulnának a helyi közösségek megerősítése és a demokratikus társadalom építése érdekében végzett munkánkat.

A magányos ember esendő és gyenge. Minél inkább képes közösségbe szerveződni, annál jobban képes érdekeit képviselni, érvényesíteni. Minél erősebb a közösség, tagjai annál kevésbé alattvalók, annál inkább állampolgárok. Az Ökotárs szervezési útmutatással, anyagi források felkutatásával nyújt segítséget az ilyen helyi közösségek épüléséhez.

Mi lehetővé tesszük, hogy megtegyék azt, amit szeretnének, de amire egyedül nem biztos, hogy képesek lennének. Olyan közösségeket és szervezeteket segítünk, amelyek csendben, vagy messze végzik munkájukat, így támogatások a hagyományos csatornákon nem jutnak el hozzájuk. Sok más mellett segítettük a leszakadó falvakban élők körülményeinek javításáért, a kiszolgáltatottak jogegyenlőségéért, a városi zöldterületek megőrzéséért küzdőket.

Az Ökotárs nemcsak arról gondoskodik, hogy az arra legérdemesebbekhez jusson el adomány, de szakmai támogatásával azt is garantálja, hogy az a lehető leghatékonyabban hasznosuljon. Azért kérjük adományodat, hogy az elkövetkező években is segítőtársai és támogatói lehessünk azoknak, akik nélkülünk, pusztán önerejükből nem képesek megoldani problémáikat. Munkánk eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy korábbi támogatottaink közül az évek alatt számtalan kezdeményezés erősödött meg, és vált ismertté országszerte.

Adománygyűjtő kampányunk október 1-én indul, ekkor nyílik meg a támogatási felület az adjukossze.hu oldalon. Amennyiben szeretne minket támogatni, honlapunkon és facebook-oldalunkon találhatja meg majd a szükséges információkat. Támogatását előre is köszönjük!

További információ: Oravecz Ágnes, oravecz.agnes@okotars.hu

MÉG TART A SZAVAZÁS AZ ÉV FÁJA VERSENYBEN

Október 8-ig még bárki leadhatja szavazatát a magyarországi Év Fája 2018 címért vetélkedő 12 jelöltre az evfaja.okotars.hu oldalon.

A nyár folyamán már több, mint tízezer szavazat érkezett a döntősökre – most a pécsi havi-hegyi mandulafa, a ceglédberceli falu fája, és a Római part fái vetélkednek a dobogós helyekért. De még bőven van idő új támogatók mozgósítására, ami azért is fontos, mert egy ember csak egy szavazatot adhat le. Az izgalmak fokozása végett pedig az utolsó héten titkossá tesszük a verseny állását, és csak a november eleji díjátadón hozzuk nyilvánosságra a végleges eredményeket.

A tavaszi nevezési időszakban egy történet és képek beküldésével bármely közösség nevezhetett a versenybe egy olyan egyedi fát vagy facsoportot, amely valamiért fontos szerepet tölt be a körülötte élők életében. Ahogy eddig, a vetélkedőben most sem számított a fák kora és mérete, előny azonban, ha a jelölt őshonos fajt képvisel, közterületen áll, vagy története egy környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódik.

Az Ökotárs célja a versennyel, hogy felhívja a figyelmet a fák, a természet és a közösségek fontos kapcsolatára, illetve erősítse azt. Az Év Fája cím mellett a versenyben ezért különdíjakat is adunk: az a jelölt, amelyek élete vagy természetes környezete, élőhelye leginkább veszélyben van, a zsűri döntése nyomán elnyerheti a “Hős Fa” címet. Ezzel szeretnénk elismerni a fák megmentése érdekében folytatott küzdelmeket és az elvégzett önkéntes munkát. Mint minden évben, további különdíjat kap az Országos Erdészeti Egyesület által választott jelölt is.

A 2018-as magyarországi Év Fája a jövő év elején rendezendő európai versenyben is indul, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri el. A nemzetközi versenyen többször is második helyezést értünk el, háromszor pedig elsőként végzett a magyar fa. Tavaly Zengővárkony hős szelídgesztenyéje a negyedik helyen végzett 13 ország fái között.

További információ: Tokodi Nóra, tokodi@okotars.hu

MEGJELENT A USAID CIVIL FENNTARTHATÓSÁGI INDEX 2017-ES KIADÁSA

Megjelent Közép-Kelet-Európa és Eurázsia Civil Fenntarthatósági Indexének 2017-es kiadása, melyet az USA Tengerentúli Fejlesztési Hivatala, a USAID minden évben helyi szakértőkkel és szervezetekkel együttműködésben készít. A Magyarországról szóló fejezet összeállításában idén is az Ökotárs volt a USAID partnere.

A Közép-Kelet-Európa és Eurázsia Civil Fenntarthatósági Indexe a térség 24 országában több 20 éve vizsgálja a nonprofit, civil szervezetek fejlődését és előrehaladását. A legfrissebb kiadás a 2017-es év fejleményeit mutatja be, számba véve a civil szektor belső és külső környezetét illetve működésének sajátosságait a jogi környezet, a szervezeti kapacitás, a pénzügyi életképesség, az érdekérvényesítés, a szolgáltatásnyújtás, az infrastruktúra és a társadalmi elismertség szempontjából. A jelentés szakértői értékelésekre támaszkodva leírja és pontozással rangsorolja a civilek helyzetét külön-külön az egyes országokban és átfogóan az egész térségre vonatkozóan egyaránt.

A 2017-ről szóló jelentés főbb megállapításait egy panelbeszélgetés keretében mutatja be az Ökotárs szeptemberben. A meghívott hozzászólók a jelen helyzetből kiindulva a közép-európai civil szervezetek XXI. századi szerepéről, lehetőségeiről és feladatairól fognak beszélgetni. A panel résztvevői:

 • Ceglédi Zoltán politikai elemző
 • Kollai István politológus
 • Szurovecz Illés, újságíró, Abcúg.hu

A jelentést bemutatja Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.

Időpont és helyszín: 2018. szeptember 27. (csütörtök) du. 17 óra, Kazimír Bisztró emeleti különterme (Budapest, VII. ker., Kazinczy u. 34.)

A rendezvény nyilvános, a belépés ingyenes!

További információ: Móra Veronika, move@okotars.hu

ÚJ PROGRAMUNK: CIVIL TÉRKÉP

Most induló kezdeményezésünkben az országos civil együttműködések, hálózatok bővítése révén szeretnénk segíteni a szektor megerősödését és fejlődését. Célunk, hogy feltérképezzünk és jobban megismerjünk olyan – elsősorban helyi – szervezeteket, csoportokat és aktív közösségeket – „csírákat” –, amelyek eddig nem voltak benne a szélesebb civil „vérkeringésben”.

Az Ökotárs eddigi működése során sokszor tapasztaltuk, hogy a különböző programokban, közös akciókban rendre ugyanazok a szervezetek „bukkannak fel”; vesznek részt, szólnak hozzá – de a végtelenül sokszínű és izgalmas hazai civil szektornak csak a kisebb részét teszi ki ez a kör. Meggyőződésünk azonban, hogy a „kimaradóknak” is hasznára válna a részvétel – ezáltal új közös tapasztalatokra, nézőpontra, tudásra tehetnénk szert, erősíthetnénk egymást. Ez a felismerés indított minket arra, hogy proaktívan tegyünk az eddig látókörünkön kívül maradtak megszólítása érdekében. A Civil Térkép programban ezért a következőket tesszük:

 • meglévő, elsősorban különböző pályázati programjaink során összegyűlt kapcsolatrendszerünkre alapozva kérdőívvel és telefonon megkeresünk vidéken működő szervezeteket és csoportokat, akikkel eddig nem vagy csak régen volt élő kapcsolatunk;
 • „hólabda” módszerrel továbblépve, az ismert szervezetek kapcsolatainak felhasználásával személyes látogatások, találkozások révén további csoportokat kérdezünk meg;
 • feltárjuk a civil együttműködésekben való részvétel akadályait, a nehezítő körülményeket;
 • eszközöket, módszereket dolgozunk ki ezek leküzdésére, és ezeket felkínáljuk az érdeklődő helyi szervezetek, közösségek számára;
 • segítő programokat valósítunk meg;
 • szervezéssel, facilitálással serkentjük a régiós és – végeredményben – országos találkozásokat, a közös pontok megtalálását és a közös akciókat.

Bízunk benne, hogy mindezek révén hosszú távon tartósan működő hálózatok alakulnak, illetve a meglévő koalíciók tagsága, bázisa bővül, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a hazai civil társadalom ellenállóbbá, aktívabbá és láthatóbbá váljon. A program nem az „asztalfióknak” készül, azaz gyakorlati megvalósulása, folyamata természetesen nagyban függ a megkeresett szervezetek, a résztvevők visszajelzéseitől, gondolataitól – szívesen vesszük hát bárki bekapcsolódását, keressenek/keressetek elérhetőségeinken!

A Civil Térkép kapcsolódik az Ökotárs korábbi – pályázati és képzési – programjaihoz, és más civil fejlesztőkkel közösen valósítjuk meg: szakmai partnereink az Autonómia Alapítvány, a Civil Kollégium Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország. A program támogatói a Civitates (az Európai Alapítványi Hálózat közös kezdeményezése), a Norvég Nagykövetség és az EU Európa a Polgárokért programja.

Az új programhoz új koordinátor is dukál: szeptember 1. óta erősíti az Ökotárs csapatát Faragó Renáta, aki korábban a Menedék Egyesületnél illetve drogprevencióval és ártalomcsökkentéssel foglalkozó szervezeteknél szerzett civil tapasztalatokat.

További információ: Faragó Renáta, farago.renata@okotars.hu

A KÖZ-SZER-VEZ HÍREI

A KÖZösség-SZERvezés-VEZetés Programban most 8 településen kilenc közösségszervező nő dolgozik az Ökotárs segítségével – napi munkájuk mellett – a helyi közösségeik előre vitelén. Az elmúlt hónapokban többek között az önkormányzati lakásokból kilakoltatott emberek jogaiért küzdöttek, a kistelepülések lakóinak tömegközlekedési ellátottságát szondázták, vagy éppen azért dolgoztak, hogy meggyőzzék az önkormányzatot arról, hogy a településen rászorulóknak igényeljen télre szociális tűzifát.

Őrben például elérték, hogy már nem kell noszogatniuk az önkormányzatot arra, hogy töltse fel a települést érintő közérdekű adatokat a honlapjára. A hónapokon keresztül kitartó állampolgári „zaklatás" hatására most már havonta frissíti a hivatal az adatokat. A csoport új célkitűzése, hogy a térségben közlekedő vasúti kocsik higiéniás körülményei közelítsenek a budapesti elővárosi vonalakéhoz.

Parádon idén tavaszra annyira felpörgették az Ilona-völgy környezeti értékeinek a közösséggel való megismertetése apropóján szervezett adománygyűjtő kampányt, hogy majd negyedmillió forintos adománnyal indulhattak neki a völgy rendbetételének, amihez partnerséget alakítottak ki a Bükki Nemzeti Parkkal és a környező erdészettel is.

A pécsbányai és mátraverebélyi szervezők (több társukkal együtt) pedig augusztus végén a Magyar Narancs hasábjain is beszámolhattak a helyi munka eredményeiről és problémáiról. „Aztán elértünk kisebb sikereket, a közmunkásoknak építettek vécéket, ballonokban tettek ki vizet és kézfertőtlenítőt. Tudtunk tárgyalni a polgármesterrel, a telephelyvezetővel, elindultak a dolgok.” – mondja a cikkben Bogdánné Tímea mátraverebélyi szervező. „Sok aprónak tűnő, ám a helyiek életét megnehezítő problémát oldottak már meg, szemetet szedtek, virágokat ültettek, elintézték, hogy kültéri padokat helyezzenek el, és befogják a kóbor kutyákat, de nekik köszönhető a játszótér felújítása, két buszmegálló megnyitása, és a helyi óvoda megmentése is” – írja a lap a Nők Összefogása Pécsbányáért csoport sikereiről.

További információ: Kelemen-Varga Roland, kelemen.varga@okotars.hu

A HOLLAND NAGYKÖVETSÉG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Korábbi évekhez hasonlóan a holland nagykövetség idén is pályázatot hirdet az emberi jogok illetve demokrácia területén tevékenykedő civil szervezeteknek. A pályázatok beadásának határideje október 18.

A felhíváson két kategóriában lehet pályázatot benyújtani:

 1. az Emberjogi Alap-jogvédők tevékenységét, véleményszabadsággal, a szexuális kisebbségek jogaival kapcsolatos tevékenységeket stb. támogatja, legfeljebb 10,000 € mértékben;
 2. a Demokrácia Alaphoz egyebek mellett közintézmények átláthatóságával, a korrupcióellenes küzdelemmel, a jogorvoslathoz való hozzáféréssel és az igazságszolgáltatás függetlenségével foglalkozó projektekkel lehet pályázni, legfeljebb 15,000 € erejéig.

Utóbbi kategóriában a sikeres pályázat kötelező feltétele egy magyar közigazgatási szervvel, intézménnyel való együttműködés a projekt végrehajtásában. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a Budapesten kívül megvalósított projektek (mindkét kategóriában).

A pályázatokat angol nyelven a nagykövetség által kiadott adatlapon kell benyújtani a bdp-hrf@minbuza.nl e-mailcímen – a kérdéseket ugyanezen a címen várják. A teljes pályázati felhívás és adatlap letölthető itt.