AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY 2016 TAVASZI HÍRLEVELE

34. szám, 2016 tavasz

További információ:

Móra Veronika
igazgató, Ökotárs Alapítvány
411-3510, move@okotars.hu
www.okotars.hu

„Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedő szervezet.”

ÚJ PROGRAMUNK: KÖZÖSSÉG - SZERVEZÉS - VEZETÉS

Az Ökotárs Alapítvány, mint alapvetően adományozással, támogatáskezeléssel foglalkozó szervezet az elmúlt 25 évben számos pályázati programot indított és kezelt. De mindig figyeltünk arra, hogy munkánk során ne csak pénzügyi támogatást adjunk, hanem annak tudatos és fenntartható felhasználásában is segítsük a civil szervezeteket és közösségeket, bővítsük képességeiket és készségeiket.

A magyarországi civil szervezetek élete az elmúlt évtizedben az Európai Uniós csatlakozás hozta pályázati programoknak is köszönhetően jelentősen megváltozott. Mindezzel párhuzamosan a társadalmi támogatottságuk jelentősen átalakult, összességében nem javult a szervezetek társadalmi ismertsége és elismertsége, csak egy-egy nagyobb közfigyelmet kapott ügy tudta ideig-óráig visszairányítani a közösségek figyelmét és támogatását a civil szervezetekre. Ugyanakkor maguknak a helyi közösségeknek az összetartása, megtartó ereje is megfogyatkozott, a szervezetek többsége mögül lassan kikoptak az emberek, s mind a szervezetek, mind az egyének, az állampolgárok egyre kevesebb szerepet vállaltak közösségeik irányításában.

Ahhoz, hogy a civil szektor szervezetei hatékonyan tudjanak működni, és betöltsék társadalmi küldetésüket, szükség van arra, hogy erősen be legyenek ágyazva abba a kisebb-nagyobb közösségbe, ahol működnek; legyenek mögöttük, körülöttük olyan aktív, mozgósítható emberek, akik készek részt venni a közös ügyekért végzett munkában, akár idejükkel, akár fellépésükkel –„hangjukkal” –, akár pénzükkel. Ezzel szemben ma Magyarországon sokszor tapasztaljuk, hogy a civil szervezeteket emberek hozzáértő és mélyen elkötelezett, de viszonylag szűk csoportja mozgatja. Szükségesnek tartjuk a „társadalmi bázis” újjáépítését, megerősítését és kiszélesítését – ehhez kívánunk a magunk eszközeivel hozzájárulni.

Új programunkat magyarországi közösségi kezdeményezések támogatása érdekében indítottuk el. A pályázati felhívással célunk a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító képességének növelése és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők feletti hatékony állampolgári ellenőrzés serkentése. A programtól azt várjuk, hogy a támogatásban részesülő civil szervezetek és helyi csoportok képzéseken való részvétel, mentorálás és konzultáció révén képessé váljanak a közösségszervezés eszköztárának elsajátítására és gyakorlati alkalmazására, és ezzel életük minőségének, lakóhelyük állapotának javítására, helyi problémák azonosítására és megoldására.

A közösségszervezés lényege, hogy az állampolgárok közösségei érdemben befolyásolni tudják a helyi, illetve regionális döntéshozatalt és döntéshozókat, és ezzel elérjék, saját kezükbe vegyék a helyi ügyek megoldását. A közösségszervezés során a helyi közösség növeli a hatalmát: egy adott csoport aktívan bevonódik saját problémái megoldásába, megosztja, feltérképezi ezeket a problémákat és a megoldási lehetőségeket, illetve azonosítja a hatalmi intézményeket és azokat a szereplőket, akik ezeket a megoldásokat lehetővé tudják tenni; célszemélyeket választ, akikkel tárgyalásos úton vagy nyomásgyakorlással, ha szükséges, akár a konfliktus felvállalásával eljuthat a kijelölt célig.

Pályázatunkon olyan, tízezer főnél kisebb lélekszámú településen (vagy településrészen) aktívan működő civil szervezetek vagy önszerveződő informális csoportok és leendő közösségszervezőik jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a fenti változás irányába, és vállalják a kb. másfél éves fejlesztési folyamatban való részvételt. A pályázati felhívás és az adatlap elérhető és letölthető az Ökotárs honlapján: www.okotars.hu. Beadási határidő: 2016. április 19.

Bővebb információ: Kelemen-Varga Roland(1) 411-3500, kelemen.varga@okotars.hu

MOL-ZÖLDÖVEZET EREDMÉNYHIRDETÉS

Az Ökotárs szakértői idén is részt vettek az immár 10. alkalommal meghirdetett MOL-Zöldövezet programra beérkezett pályázatok második fordulójának elbírálásában. A 2015/16-os felhívásra 130 civil szervezet és társasház nyújtott be pályázatot azzal a céllal, hogy közösségi összefogásban, önkéntes munkájukkal hozzanak létre vagy újítsanak meg közösségi használatú zöldterületeket: parkokat, közkerteket, társasházi udvarokat.

Az első fordulóban benyújtott projektötletek közül az adományi bizottság tavaly ősszel 63-at juttatott tovább – ennyi szervezet és társasház kapott lehetőséget (és módszertani segítséget) arra, hogy a helyi közösség bevonásával, közösségi tervezés eredményeként kidolgozza részletes zöldítési terveit. Végül 53 pályázat érkezett a második fordulóban – a MOL Zöldövezet Program Adományi Bizottsága február 3-án tartott ülésén 25 munka támogatásáról döntött, összesen 15,5 millió Ft értékben; ezek közül 4 társasházi belső kert, 21 pedig közösségi park. A projektek megvalósítása március elején indulhatott el, és (mások mellett) már Zuglóban, Diósjenőn és Jászberényben is földbe kerültek az első csemeték.

A nyertesek listája a www.molzoldovezet.hu oldalon található.​

További információ: Tokodi Nóra(1) 411-3500, zoldovezet@mol.hu

LEZÁRULT AZ EURÓPAI ÉV FÁJA VERSENY KÖZÖNSÉGSZAVAZÁSA

Április 20-án a brüsszeli Európai Parlamentben tartott ünnepségen fog fény derülni arra, hogy idén mely fa nyeri el az Európai Év Fája címet. A verseny február 1-én kezdődött, és a hónap végéig lehetett szavazatokat leadni a www.treeoftheyear.org oldalon. 

A szavazás utolsó hetében a verseny állását a szervezők titkosították az izgalmak fokozása végett – addig több, mint százhúszezren szavaztak kedvenc jelöltjükre szerte a kontinensen, hiszen immár 15 ország 15 fája versengett egymással. A magyar induló, a 2015-ös hazai Év Fája címet birtokló bátaszéki fa addig közel 45 000 szavazatot kapott, amivel az első helyen állt – ám a küzdelem szoros volt. A titkosítás előtti sorrend az alábbiak szerint alakult:

 1. Magyarország – 45 859 szavazat
 2. Csehország – 32 047 szavazat
 3. Spanyolország – 18 491 szavazat
 4. Lengyelország- 17 258 szavazat
 5. Szlovákia 15 155 szavazat
 6. Bulgária – 14 312 szavazat
 7. Anglia – 5511 szavazat
 8. Észtország – 4866 szavazat
 9. Belgium – 1090 szavazat
 10. Skócia – 1047 szavazat
 11. Németország – 967 szavazat
 12. Észak-Írország – 572 szavazat
 13. Franciaország – 504 szavazat
 14. Wales – 185 szavazat
 15. Írország – 164 szavazat

A verseny célja továbbra is az, hogy felhívja a figyelmet a környezetünkben elő fák és természet fontosságára. A versenyzők mindannyian az emberek és a növényvilág kapcsolatának jelképei, és egyúttal a természeti örökségünk, illetve a helyi közösségek összefogásának jelentőségét is jól mutatják. Évről évre mindig lenyűgöző a fák népszerűsége, de a legjobb mégis azt látni, ahogy az emberek kapcsolódnak a fák történeteihez.

A győztes fa egy állapotfelmérést és kezelést kap, amely magában foglalja a fa környezetének rendbetételét is, amennyiben arra szükség van. Lehetőség van online adományozásra is, az összegyűlt összeget ugyancsak a győztes fa kapja meg: www.treeoftheyear.org/donate.aspx

A díjátadó ünnepséget április 20-án a brüsszeli Európai Parlamentben rendezik meg RNDr Pavel Poc, európai parlamenti képviselő, és Doc. RNDr Ladislav Miko védnöksége alatt. A nemzetközi versenyt a European Partnership Association (EPA, Környezeti Partnerség Egyesület) szervezi, a magyar fordulót pedig a 6 alapítványt tömörítő EPA magyar tagja, az Ökotárs Alapítvány.

További információ: Oravecz Ágnes, (1) 411-3500, oravecz.agnes@okotars.hu

NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP: VIDEOPÁLYÁZAT ÉS MŰHELYMUNKÁK

„Civil szemmel” videópályázatot hirdet az Ökotárs, mint a Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolítója (az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal). A felhíváson az NCTA-ból az elmúlt három évben támogatásban részesült több mint 44 szervezet indulhat, azzal a céllal, hogy rövid kisfilmekben bemutassák az általuk végzett munkát és a képviselt ügyeket.

Lassan végükhöz közelednek (vagy már le is zárultak) az NCTA 2013 és 2015 között meghirdetett pályázati felhívásain nyertes projektek – ez azonban korántsem jelenti azt, hogy el is felejtenénk őket. Egyebek mellett a videópályázati felhívással is szeretnénk „nyomot hagyni”, láthatóvá tenni a támogatás eredményeként megvalósult akciókat és találkozásokat, megmutatni a világnak, hogy min és hogyan dolgoznak a hazai civil szervezetek, mivel formálják közös világunkat.

www.norvegcivilalap.hu oldalról letölthető pályázati felhívás szerint kell beküldeni. A pályázat benyújtásához szükséges:

1. Egy maximum 5 perces (minimum 720p minőségű MP4 formátumú) angol felirattal ellátott videó, amely

 • közérthető formában mutatja be valamely NCTA által támogatott projekt keretében megvalósult akciót;
 • az NCTA alapértékeinek megfelelő üzenetet hordoz.

2. Továbbá egy, a videókhoz kapcsolódó leírás a projektről, akcióról, ügyről, illetve díjazás esetén annak felhasználási tervéről (ld. alább).

Egy szervezet csak egy videóval pályázhat. Pályázatokat/videókat május 15. 17:00 óráig lehet beküldeni.

A beküldött videók közül háromtagú – lebonyolító alapítványok két munkatársából valamint egy külső szakértőből álló – zsűri választ ki 10-20 alkotást, amelyeket internetes közönségszavazásra bocsát. A szavazás június 30-tól szeptember 15-ig tart, és a legtöbb szavazatot nyerő videók díjban részesülnek. (A győztes és helyezett videókat beküldő szervezetek természetbeni adományként szervezetfejlesztési képzési támogatást nyernek – általuk kiválasztott témakörben, meghatározott értékben.) A díjak várhatóan 2016 őszén kerülnek átadásra.

De addig is, még a tavasz folyamán további, minden civil szervezet számára nyitott (és ingyenes) egynapos műhelymunkákat is tervezünk, ezúttal a közösségi adományok szervezése és az önkéntes-menedzsment témakörökben. Az időpontokért és további hírekért érdemes felkeresni a program honlapját: www.norvegcivilalap.hu.

Bővebb információ: Kelemen-Varga Roland(1) 411-3500, kelemen.varga@okotars.hu

Pályázati felhívások - az Ökotárs közreműködésével

A nemzetközi „Auchan az Ifjúságért Alapítvány” 20 éves fennállása alkalmából március elején pályázatot hirdetett a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével magyarországi civil szervezetek számára. Az „Együtt az ifjúságért!” pályázati program keretében 20 pályázó összesen 170,000 euró támogatást nyerhet el. A pályázat célja, hogy a társadalomra nézve különösen hasznos, nehéz helyzetben élő 5-25 éves fiataloknak szóló és az Auchan áruházak vonzáskörzetében megvalósuló projekteket segítsen. A civil szervezetek a program honlapján keresztül 2016. április 30-ig pályázhatnak.

Az Auchan az Ifjúságért Alapítvány olyan, a társadalomra nézve különösen hasznos, illetve kísérletező projekttervek beérkezését várja 2016. április 30-ig a program honlapján, amelyek politikai és vallási nézettől függetlenül, a helyi közösségek számára kiemelt fontossággal bírnak, és az Auchan áruházakkal együttműködve fenntartható és maradandó értéket hoznak létre. Ilyenek lehetnek többek között az olvasás-, írás- és számolás oktatása, a társadalmi integráció, a környezettudatosság és az egészségmegőrzés. 

Összesen 20 pályázatot díjaz a zsűri, melyek a 19 áruház és a vállalat budaörsi központjának vonzáskörzetéből kerülnek ki. Az első helyezett projektjének megvalósítását három éven át 12,000 euróval támogatja az Auchan alapítványa, így a hosszabb távú projektek is esélyt kaphatnak a megvalósításra. A további díjazottak 12 és 6 ezer euró közötti támogatásban részesülnek. Egy, a nemzetközi zsűri által kiválasztott magyarországi pályázat pedig részt vehet a 2016. november 17-én, Párizsban megrendezendő ünnepélyes díjátadón, és lehetőséget kap nemzetközi színtéren is megmérettetni magát, ahol további forrásokat nyerhet céljainak megvalósítására.

Az Auchan az Ifjúságért Alapítványt az Auchan Csoport 1996-ban hozta létre, és 2011 óta minden olyan országban meghirdet pályázatokat, amelyben az Auchan jelen van áruházaival. Az alapítvány támogatásával, Magyarországon 2015-ben például a MagikMe kezdeményezése mellé állva segített létrehozni az első integráló játszóteret Budapesten, illetve a szegedi Hangoskönyvtár korszerűsítésénél az áruház dolgozói is segédkeztek.

További információ: Tokodi Nóra(1) 411-3500, zoldovezet@mol.hu

Még április 3-ig lehet pályázatokat benyújtani a Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázati programjában, amely összesen 26 800 000 forinttal támogat közösségépítő projekteket, országosan 67 körzetben. A program lebonyolításában szakmai partnerként közreműködik a Magyar Adományozói Fórum, és annak alapító tagja, az Ökotárs is. A pályamunkákat a Magyar Adományozói Fórum szakértői értékelik, és a körzetenként három legjobbnak ítélt pályázatot továbbjuttatják a második fordulóba, ahol az áruházlánc vásárlói szavazzák meg a nyerteseket, összesen 67-et.

A június közepéig tartó országos pályázat célja, hogy a megvalósuló projektek a helyi közösségek javát szolgálják. Ezért a pályázatra a civil szervezetek április 3-ig három kategóriában – lakókörnyezet megszépítése, gyermekek oktatása és képességfejlesztése, egészséges életmód támogatása –, olyan projektekkel nevezhetnek, amelyek ott fejtik ki jótékony hatásukat, ahol az áruházlánc vásárlói és dolgozói élnek.

A program weboldalán (www.tesco.hu/kozosseg) beküldött pályázatok esetében a Magyar Adományozói Fórum vizsgálja a projektek megvalósíthatóságát, hatását a közösségre és, hogy mennyire vonja be annak tagjait. Az értékelés után körzetenként három pályázatot juttat tovább a második fordulóba, ahol május 11. és június 7. között a Tesco vásárlói áruházi szavazással döntik el, hogy mely projektek valósuljanak meg a saját közösségükben; azaz mely civil szervezetek nyerjék el a körzetenkénti 400 000 forintos támogatást. (Minden vásárlás után 1 darab zseton kerül kiosztásra, amit az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon lehet majd bedobni a kiválasztott és támogatott szervezet és pályázati program mellé.) A nyertes pályázatokat 2016. június 13-ai héten hirdeti ki az áruházlánc.

További információ: Oravecz Ágnes, (1) 411-3500, oravecz.agnes@okotars.hu