AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY 2016 NYÁRI HÍRLEVELE

35. szám, 2016 nyár

További információ:

Móra Veronika
igazgató, Ökotárs Alapítvány
411-3510, move@okotars.hu
www.okotars.hu

„Az Ökotárs Alapítvány nem nyereségérdekelt, politikától független, a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil szféra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának fejlesztéséért tevékenykedő szervezet.”

Éves jelentés 2015

Megjelent, és immár honlapunkon olvasható az Ökotárs tavalyi évét és pénzügyi helyzetét bemutató beszámolónk. Az online jelentés tevékenységünket és eredményeinket a már megszokott és kedvelt ’idővonalas’ formában sorolja fel. A beszámolót az általunk nyújtott támogatások teljes körű listája egészíti ki – 2015-ben ez a Norvég Civil Támogatási Alap harmadik pályázati kiírásán és akciópályázati felhívásán nyertes projektek adatait tartalmazza.

Indul a KÖZ-SZER-VEZ program

Az Ökotárs legújabb, a közösségszervezés módszertanának és eszköztárának terjesztését szolgáló programjának első felhívására összesen 34 jelentkezés érkezett az ország minden részéről a (módosított) határidőig, május 5-ig.

A kétfordulós pályázati kiírás célja, hogy a kiválasztott 10-12 civil szervezet vagy helyi csoport a képzéseken való részvétel, mentorálás és konzultáció révén, mintegy másfél éves folyamat eredményeként képessé váljon a közösségszervezés eszköztárának elsajátítására, és gyakorlati alkalmazására, és ezzel lakóhelyük életének, állapotának javítására, helyi problémák azonosítására és megoldására. A közösségszervezés lényege ugyanis, hogy mozgósítsa, aktivitásra serkentse az állampolgárok helyi közösségeit, hogy érdemben befolyásolni tudják a helyi, illetve regionális döntéshozatalt és döntéshozókat, és ezzel elérjék, saját kezükbe vegyék a helyi ügyek megoldását.

Az első fordulós rövid bemutatkozások értékelését követően az Ökotárs programvezetője helyszíni interjúkat készített minden, az előzetes szűrésen túljutott jelentkezővel, megismerendő a helyi csoportot és a közösségszervező-jelöltet. Ennek eredményeként a pályázók közül 24 szervezet illetve közösség jutott a második fordulóba – pályázataikat június 10-ig nyújthatják be. A közülük kiválasztottak vághatnak bele a tanulásba és a fejlesztési folyamatba, amelynek első állomása a június végén Kunbábonyban tartott intenzív ötnapos, bentlakásos közösségszervező képzés lesz, amelyet további képzési alkalmak és a támogatottakkal való rendszeres konzultáció követ majd.

További információ: Kelemen-Varga Roland, (1) 411-3500, kozossegszervezes@okotars.hu

Elismerés a legjobb zöldövezeteknek 

A MOL minden évben hagyományosan díjjal ismeri el az immár 10 éves múltra visszatekintő Zöldövezet program legsikeresebb projektjeit. Idén is az Ökotárs szakmai javaslata nyomán választották ki a nyerteseket, két kategóriában: települési zöldfelületek és társasházi belső udvarok.

A Zöldövezet Díjat a korábbi támogatottak közül azok a közösségek kapják, amelyek a leghatékonyabb, a leginkább környezetbarát módszerekkel, a legsikeresebb közösségi akció keretében a legszebb zöldfelületet hozták létre.

Az idei díjátadóra május 11-én került sor, egy gyönyörűen megújított társasházi udvarban, támogatottak és a sajtó jelenlétében. A települési zöldfelület kategóriában a jelöltek közül a díjat a Zöld-Híd Halasi Környezetvédők Egyesület kapta a kiskunhalasi „Földvigyázók kertje” létrehozásáért. A megújított parkban fák és cserjék ültetése mellett a területen átfolyó patakra fahidat építettek, és szabadtéri órák megtartására alkalmas területet is kialakítottak.

A társasházi kategória díját a helyszínt adó XII. ker. Városmajor utca 18. lakóközössége kapta, akik pici udvarukat tették közösségi használatra alkalmassá emelt ágyásokkal, tavacskával és sziklakerttel. A munkát – a régi keramitburkolat felszedésétől a növények elültetéséig – a lakók mind maguk végezték, barátaik és ismerőseik segítségével.

A Zöldövezet Díjhoz az elismerés mellett további 500 ezer forintos támogatás jár, amelyet a zöldfelület továbbfejlesztésére, szépítésére fordíthatnak a díjazottak. A Zöldövezet program következő pályázati felhívásának megjelenése idén ősz elején várható – bővebb tájékoztatás majd a www.molzoldovezet.hu oldalon lesz található.

További információ: Tokodi Nóra, zoldovezet@mol.hu

 

Még lehet jelölni az Év Fája 2016 versenybe!

Június 10-ig még bárki jelölheti kedvenc fáját vagy facsoportját a 2010 óta minden évben megrendezett versenybe. A szervező Ökotárs olyan egyedek jelölését várja, amelyek különleges helyet foglalnak el a körülötte élők, az őt jelölő közösség életében. A vetélkedőben nem a faegyed vagy a facsoport szépsége, mérete vagy életkora a döntő, előnyt jelent viszont, ha őshonos fajt képvisel, közterületen áll, ha életét vagy életterét veszély fenyegeti.

Minden közösség önérdeke és a felnövekvő generációk felé kötelessége, hogy megóvja és gondozza a megörökölt természeti értékeit, közöttük a fákat is. Az Ökotárs Alapítvány az Év Fája versennyel a közvetlen környezetünkben élő fákra, és általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretné felhívni a figyelmet.

A versenybe a fa vagy facsoport történetével és képeivel lehet nevezni – ezt bárki megteheti: családok, iskolai osztályok, civil szervezetek, baráti társaságok vagy munkahelyi közösségek is. Minél többen támogatják a nevezést, annál jobb, hiszen ez is jelzi, hogy a fa valóban egy egész közösség figyelmét élvezi. A nevezett fák illetve facsoportok közül a zsűri 12-15 döntőst választ, s ezután szokás szerint a közönség szavazza majd meg, hogy melyik nyerje el közülük az Év Fája címet. Nevezni idén május 10-től június 10-ig lehet az evfaja.okotars.hu-n keresztül, és ugyanitt zajlik majd a közönségszavazás is az ősz folyamán. Tavaly több, mint 60 fára érkezett jelölés, reméljük az idei eredmény ezt is túlszárnyalja majd!

A nyertes fa egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra szóló utalványt is kap, amit díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek.

A verseny külön kategóriája a “Hős Fa”: erre a címre olyan fák vagy facsoportok jelölését várjuk, melyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelyek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is. Ezzel a kategóriával szeretnénk – legalább jelképesen – elismerni azok áldozatos munkáját, akik kiállnak a fák megmentése érdekében.

A verseny döntősei közül az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít.

A hazai verseny győztese részt vesz a jövő év elején megrendezett európai vetélkedőn is, amelyen az Európai Év Fája címet nyerheti el. A korábbi években három alkalommal nyerte magyar fa a versenyt, legutóbb 2016-ban, az azóta országszerte ismertté vált bátaszéki molyhos tölgy.

Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már jelölt fák is részt vehetnek.

További információ: Oravecz Ágnes, (1) 411-3500, oravecz.agnes@okotars.hu

Norvég Civil Támogatási Alap: őszi rendezvénysorozat

Április végével lezárult valamennyi, az NCTA támogatásával megvalósított projekt – a program előző 3 éve alatt összesen 440 civil kezdeményezés indulhatott el. Ez azonban korántsem jelenti a munka végét: a támogatottak záró beszámolóinak ellenőrzése és a program értékelése mellett a lebonyolító alapítványok programok sorozatát tervezik az őszi időszakra.

Ezek közül kiemelhető az október 27-re tervezett eseménysorozat, amely a gyűlölet jelenségét, az ellene való fellépés lehetőséget és eszközeit járja körbe több szemszögből is. A rendezvények között lesz nemzetközi szakmai szeminárium, együttműködésben az Európa Tanács ’No Hate Speech’ kampányával, és egy azt követő projektbemutató nyitott Pecha-kucha est. Emellett további, egyenként kétnapos tematikus műhelymunkákat is fogunk szervezni, egyebek mellett az érdekérvényesítés és az élelmiszer-önrendelkezés témakörében.

A további hírekért érdemes felkeresni a program honlapját: www.norvegcivilalap.hu.

További információ: Móra Veronika, 411-3500, move@okotars.hu