Az Európai Unió Szociális gazdaság cselekvési terve új fejezetet nyit a filantrópiának

Az Európai Bizottság december 16-án mutatja be a szociális gazdaság megerősítését célzó vonatkozó cselekvési tervét, amely elismeri az alapítványok és más szociális gazdasági szereplők jelentőségé az előttünk álló alapvető kihívások megoldását szolgáló konkrét és újszerű eszközök alkalmazásában, valamint a válság utáni újjáépítésben játszott kulcsszerepüket. A Philanthropy Europe Association (Philea), illetve a filantróp és a szélesebb értelemben vett szociális gazdasági szektor számára, amely régóta szorgalmazza ezt a politikát, ez az ünnep pillanata.

A cselekvési terv utal a „kedvező környezet” fejlesztésének fontosságára a szociális gazdaság virágzása érdekében, és elismeri, hogy az alapítványok és egyesületek nehézségekbe ütköznek az európai egységes piac előnyeinek teljes körű kihasználásában.

A cselekvési terv december 9-i közzététele előtt egy nappal Margaritis Schinas, az Európai Bizottság alelnöke a Philea EuroPhilantopics rendezvényének résztvevőihez szólva elismerte, hogy „a filantróp szervezetek még mindig az egységes piac előnyeinek teljes körű kihasználását nehezítő pénzügyi, jogi és adózási korlátokba ütköznek, és mi konkrét intézkedéseket fogunk hozni a változás érdekében. A filantrópia munkája fokozott jelentőséggel bír az Európai Unióban és nekünk is számít. Ezért keressük a módját annak, hogy javítsuk a filantrópia működését megkönnyítő kereteket és feltételeket”.

A Philea üdvözli, hogy a cselekvési terv kifejezetten kiemeli a közhasznú szervezeteknek szánt, határokon átnyúló adományok adóügyi kezelésének kérdését. A határokon átnyúló adományozás során a tagállamok által alkalmazott széttartó eljárások növelik a megfelelési és adminisztratív költségeket és bizonytalanságot teremtenek mind a jótékonysági szervezetek, mind az adományozók számára.

Ennek az aggodalomnak a kezelése érdekében az Európai Bizottság iránymutatást fog közzétenni, amely tisztázza a határokon átnyúló közhasznú adományok adóügyi kezelésére vonatkozó, az alapítványokat és egyesületeket érintő hatályos szabályokat, valamint a megkülönböztetés-mentesség elvének a tagállamokkal közösen történő alkalmazását. „A tagállamok számára a megkülönböztetésmentesség elvének megfelelő alkalmazásához nyújtott több iránymutatás valódi áttörést jelent a filantrópia egységes piaca számára, amelynek célja, hogy több magánforrást mozgósítson a közjó érdekében a határokon átnyúlóan is” - jelentette ki Delphine Moralis, a Philea leendő vezérigazgatója.

Az alapítványok folyamatosan bővítik eszköztárukat, a cselekvési terv pedig elismeri őket, mint a szociális gazdaság saját jogú szereplőit és kulcsfontosságú támogatóit szakértelmük, támogatásaik és alapítványi tőkéjük küldetéshez kapcsolódó befektetése révén. Az alapítványi szektor iránti megnövekedett érdeklődés fényében a Bizottság most vizsgálja az alapítványokkal és filantróp szervezetekkel közösen létrehozott, célzottan a küldetés mentén történő közös befektetési mechanizmusok elindítását, azzal a céllal, hogy további tőkét irányítsanak a fenntarthatóság, a befogadás, a társadalmi innováció, a lakhatás és a hajléktalanság, a médiapluralizmus és a társadalmi hatást szolgáló rendszerek fejlesztése felé.

„Több adatra van szükség a filantróp adományok súlyát illetően, valamint arról, hogy a szociális gazdaság és más uniós szakpolitikai célok további előmozdítása érdekében milyen lehetőségek rejlenek az ilyen jellegű magánbefektetésekben” - tette hozzá Max von Abendroth, a Philea leendő stratégiai igazgatója. „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Bizottság hamarosan külön kutatást indít az EU-ban a jótékonysági adományokról”.

A Philea örömmel fogadja el az Európai Bizottság felkérését, hogy támogassa ezt a cselekvési tervet, és a szociális gazdasággal illetve a társadalmi vállalkozásokkal foglalkozó szakértői csoport tagjaként aktívan hozzájáruljon annak végrehajtásához, és azon túl is. A Social Economy Europe aktív tagjaként mindezt a szélesebb körű szociális gazdasággal szoros együttműködésben fogjuk tenni.

Bővebb információ: Angela Pauly, vezető kommunikációs menedzser - apauly@efc.be - +32495687481

További olvasnivalók:

Szociális gazdasági cselekvési terv és a személyzet munkadokumentumai

Összehasonlító kiadvány

A szociális gazdasággal kapcsolatos konzultációs hozzájárulás

A Phileáról:
Mi vagyunk az európai filantrópia hangja. Célunk, hogy kihasználjuk a benne rejlő hatalmas, többdimenziós potenciált. Az Európai Filantrópia Egyesület (Philea) az Európai Alapítványi Központ (EFC) és a Donorok és Alapítványok Európai Hálózata (DAFNE) egyesüléseként jött létre, és a közjóért dolgozó alapítványok, filantróp szervezetek és hálózatok sokszínű és befogadó ökoszisztémáját ápolja több mint 30 országban. Több mint 10 000 közhasznú alapítványt egyesítünk, amelyek az emberek és közösségek életminőségének javítására törekszenek Európában és világszerte. Kérjük, látogasson el weboldalunkra: https://philea.eu/