+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

Mérleg

Megnevezés előző év tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK):
A. Befektetett eszközök 49 595 61 687
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 49 595 46 455
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 15 232
B. Forgóeszközök 247 130 534 531
I. KÉSZLETEK 849 849
II. KÖVETELÉSEK 88 937 69 863
III. ÉRTÉKPAPÍROK 51 920 297 539
IV. PÉNZESZKÖZÖK 105 424 166 280
C. Aktív időbeli elhatárolások 313 487 461
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 610 212 596 679
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK):
D. Saját tőke 224 110 514 412
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 200 200
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 468 736 223 910
III.LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -250 067 290 302
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 5 241 0
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek 315 506 1 039
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 315 506 1 039
G. Passzív időbeli elhatárolások* 70 596 81 228
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 610 212 596 679
+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.