+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

Mérleg

Megnevezés előző év tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK):
A. Befektetett eszközök 154 958 49 595
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 51 125 49 595
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 103 831
B. Forgóeszközök 560 184 247 130
I. KÉSZLETEK 852 849
II. KÖVETELÉSEK 36 098 88 937
III. ÉRTÉKPAPÍROK 156 225 51 920
IV. PÉNZESZKÖZÖK 365 009 105 424
C. Aktív időbeli elhatárolások 465 165 313 487
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 1 180 305 610 212
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK):
D. Saját tőke 465 504 218 869
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 200 200
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 444 808 468 736
III.LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL / KÖZH. TEV.-BŐL 20 496 -250 067
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 3 432
E. Céltartalék 5 421
F. Kötelezettségek 463 949 315 506
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 463 949 315 506
G. Passzív időbeli elhatárolások* 274 430 70 593
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 1 180 315 610 212
+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.