+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.
Keresés
Témakör
Projekt neve
Szervezet neve
Település
Projekt összegzése
Összeg
Adományi program
Adományi program
Civil Rádiózásért Alapítvány
Budapest
visszatérítendő támogatás
5 000 000 Ft
Adományi program
Adományi program
Kerékpáros Magyarország Szövetség
Budapest
visszatérítendő támogatás
2 500 000 Ft
Adományi program
Adományi program
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Vác
visszatérítendő támogatás
5 079 600 Ft
Adományi program
Adományi program
Önkéntes Központ Alapítvány
Budapest
visszatérítendő támogatás
6 000 000 Ft
Adományi program
Adományi program
A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
Veszprém
visszatérítendő támogatás
1 500 000 Ft
Adományi program
Adományi program
Artemisszió Alapítvány
visszatérítendő támogatás
7 000 000 Ft
Adományi program
Adományi program
Esély Közösségi Egyesület
visszatérítendő támogatás
1 500 000 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
Calla
České Budějovice
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Nukleáris hulladék kockázataiA CALLA szemléletformáló kampányánban a nukeláris fűtőanyag életciklusát és annak gazdasági vonatkozásait bemutatva hívja fel a figyelmet az atomenergia kockázataira.
1 195 200 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
Calla
České Budějovice
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Közös projekt
403 380 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
Budapest
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Kérdések a paksi erőmű élettartam meghosszabbításárólAz energiaellátás kérdésében a magyar kormány az utóbbi időkben egyre inkább az atomenergiát látszik támogatni a fenntartható megoldások ellenében. Mióta a paksi erőmű első blokkja 2012-ben megkapta az üzemidő hosszabbításra vonatkozó engedélyt, az erőmű két új egységgel való bővítése került a fókuszba. Mindeközben folyamatban van a maradék három blokk üzemidő hosszabbítása is. Ezen lépéseket követi nyomon és véleményezi folyamatosan az Energiaklub, együttműködve a zöld pártokkal és civil szervezetekkel.
2 285 820 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
Budapest
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Közös projekt
1 000 980 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
Foundation for Environment and Agriculture
Nikopol
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Tájékoztatatás a stressz tesztrőlA FEA a nukleáris stressz tesztek eredményeiről tájékoztatja a nyilvánosságot és közvéleménykutatást készít arról, hogy a fukushimai katasztrófa után mit gondolnak az emberek a nukleáris kockázatokról. A projekt emellett felhívja a figyelmet a Belene és a Kozloudy 7 Atomerőművek építési és üzemidő hosszabbítási terveinek részleteire.
1 126 476 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
Foundation for Environment and Agriculture
Nikopol
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Közös projekt
500 490 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
Social Ecological Institute
Warszawa
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Civil nukleáris monitoringA Civil Nukleáris monitoring projektben a folyamatban levő lengyelországi atomerőmű beruházásokról közöl információkat a Social Ecological Institute civil szervezet. Célja, hogy átfogó és átlátható képet mutasson a nukleáris tervekről, bemutatva azok hiányosságait és az európai társadalomra, gazdaságra és környezetre gyakorolt hatásait.
806 760 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
Social Ecological Institute
Warszawa
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Közös projekt
388 440 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
South Bohemian Mothers
České Budějovice
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Hírlevél a kiegyensúlyozott tájékoztatásértA cseh szervezet a dukovany-i atomerőmű tervezett meghosszabbításával kapcsolatos tájékoztatásra koncentrál projektjében, Dukovanyról szóló hírekkel egészíti ki hírlevelét melyet levelező listájának kiterjesztésével minél több az erőmű környékén élő embernek eljuttat.
821 700 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
TERRA Mileniul III
Bucuresti
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Nukleáris fejlesztések ellenőrzése RomániábanA projekt során a romániai civil szervezet a következő tevékenységéket végzi társadalmi ellenőrzés keretében: Figyelemmel követi a Radioaktív Hulladék Irányelv átültetését és a Saligny végleges radioaktív hulladéklerakó építését, részt vesz az utóbbi folyamat társadalmi konzultációjában (amennyiben elkezdődik). Nyilvánosságra hozza a folyamatban levő romániai stressz teszt mérések eredményeit és információkat gyűjt és közöl a romániai nukleáris (tárolási és leszerelési ) pénzalapokról. Igyekszik megállítani a további atomenergia fejlesztést célzó beruházásokat (Cernavoda erőmű 3-as és 4-es blokkja, melyek nemrég kapták meg környezeti engedélyüket).
2 270 880 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
TERRA Mileniul III
Bucuresti
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Közös projekt
358 560 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
Za Zemiata
Sofia
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Kampány az új erőművek ellenA Za Zemiata a Kozloudy erőmű bővítése (Kozloudy 7), a meglévő egységek (6,7) engedélyeinek hosszabbítása és a Belenei Erőmű többször leállított építkezésének újrakezdése ellen szervez kampányt.
1 151 874 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
Za Zemiata
Sofia
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Közös projekt
1 151 874 Ft
Alternatíva az atomenergiára
Alternatíva az atomenergiára
South Bohemian Mothers
České Budějovice
Nukleáris kockázat és társadalmi ellenőrzés 2013-14 / Közös projekt
433 260 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Európai kezdeményezés a médiapluralizmusért és sajtószabadságért– aláírásgyűjtő kampány és rendezvényszervezés
Liberális Fiatalok Egyesülete
Budapest
A projekt célja a médiapluralizmus és a sajtószabadság védelméért folyó európai polgári kezdeményezés sikerességéhez szükséges, legalább 16 500 magyar állampolgár aláírásának megszerzése. A célcsoport (elsősorban a fiatalabb generációhoz tartozó) magyar állampolgárok, civil aktivisták és a civil szféra tagjai, újságírók, a közösségi oldalak felhasználói, a médiaipar tagjai, kisebbségi csoportok szervezetei. Fontosabb tevékenységek: Online és offline aláírásgyűjtés és marketing, rendezvényszervezés. Sikeres kampány esetén lehetőség nyílik a történelem első határokon átívelő részvételi demokráciát erősítő eszköz, az európai polgári kezdeményezés sikeréhez, a médiapluralizmus európai szintű védelmének kialakításához, az aktív részvétel, az európai kohézió és állampolgárság erősítéséhez, nem utolsó sorban pedig a magyar és európai civil szféra közötti együttműködés fejlesztéséhez.
2 395 181 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Jogod van! - Helyi közösségek segítése a civil kontroll hatékonyabb érvényesítése érdekében a Nyugat-dunántúli régióban
Ökológiai Stúdió Alapítvány
Győr
A megváltozott jogi-gazdasági-társadalmi környezet érzékenyen érinti a civileket. A szervezetek passzivitása megnőtt, a civil kontrollal kapcsolatos feladataikat nem tudják vagy nem merik ellátni. Az Ökológiai Stúdió projektjének célja, hogy a szektornak jogi-szakmai segítéséget nyújtson és erősítse érdekérvényesítő és watchdog szerepét. Kiemelt témáik az egyesülési, információs jogok és részvétel a helyi döntéshozatalban. A projekt során közérdekű adatkikérő kampányt szerveznek, új Üvegzsebkönyvet adnak ki, megvizsgálják és ösztönzik a jogalkotásban, ill. településfejlesztési eljárásban való civil részvételt. A régióban fórumokat, fogadónapokat szerveznek, melyek erősítik a civil érdekérvényesítési, együttműködési formákat. A szervezet szakembereinek tanácsadó szolgálata, Iratminta tára és a civilkontroll.gyor.hu oldal az új jogi környezethez való igazodást, a civil kontroll erősítését segíti.
1 777 860 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A hajléktalanság valódi arcai - tudatformáló és adománygyűjtő kampány
Zöld Pók Alapítvány
Budapest
A Zöld Pók projektjének célja, a hajléktalansággal kapcsolatos előítéletek lebontása, valamint a közösségi gyűjtésnek, mint forrásteremtésnek és szolidaritási gyakorlatnak a tesztelése a szociális ellátásban. A szervezet az ország egyik legsúlyosabb szociális problémáján keresztül próbálja meg a civilség, az aktivizmus, a szolidaritás és a részvétel eszméit, gyakorlatát közelebb vinni a mindennapi emberhez. A projektben a Van Esély Alapítvány által felkarolt hajléktalan emberek megsegítéséhez teremtenek közösségi gyűjtéssel forrást, s eközben feltárják a hajléktalanság és a szegénység kevéssé ismert dimenzióit. A kampányt a Város Mindenkié csoport akcióival is összehangolják.
2 601 652 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Újragondolt nyilvánosság - vitasorozat egy jövőbeni médiaszabályozási keret kialakításáért
Független Újságírók Alapítványa (napi munkában: Független Médiaközpont, CIJ)
Budapest
2010 óta a hazai médiaszabályozást számos kritika éri, mivel nem biztosítja kellőképpen a sajtószabadságot és a médiapluralizmus megőrzését. Mi több, a szabályozást előzetes konzultáció nélkül, a szakmai közösség és a nyilvánosság kizárásával alkották meg. A Független Médiaközpont projektjének célja egy új média szabályozási koncepció kialakítása, a nyilvánosság bevonásával. Ennek érdekében a szervezők nyilvános vitákat rendeznek, melyekbe bárki bekapcsolódhat és hozzájárulhat a közös, konszenzuson alapuló koncepció megalkotásához. A résztvevők több témában (közszolgálatiság, piacszabályozás, médiahatóság, médiaoktatás és -önszabályozás) kezdeményeznek és folytatnak szakmai vitát. A szervezők bevonják a munkába a civil szervezetek, köztük a MÉRTÉK Médiaelemző Műhely és a Főszerkesztők Fóruma szakértőit. A végleges koncepció széles szakmai és társadalmi vita mentén jön létre, és remélhetőleg megkerülhetetlen lesz a jövőbeni jogalkotás számára.
2 662 009 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
\"Semmit rólunk, nélkülünk!\" - Hiszem vagy tudom? Csinálom!
Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
Budapest
A főpályázó a tágan értelmezett gyógypedagógia szakmai és érdekvédelmi szervezete. Foglalkozik a fogyatékos gyermekek és felnőttek oktatásával, komplex rehabilitációjával, munkavállalásuk és társadalmi integrációjuk elősegítésével, emberi jogaik érvényesítésével. A projekt során 30 személyt képeznek ki, és készítenek fel mikroprojektek végrehajtására, melyek a pszichoszociális fogyatékosságok és az emberi jogok témájával foglalkoznak. Céljuk, hogy a gyógypedagógiai tevékenység terjedjen ki a pszichoszociális fogyatékossággal élő felnőttekre; váljon részévé a pszichoszociális fogyatékosság kialakulásának megelőzése a sajátos nevelési igényű tanulók intézményeiben, és erősödjön a gyógypedagógiai tevékenységben az emberi jogi megközelítés.
2 987 701 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Fix My Street - Magyarország
Prospect Műhely Alapítvány
Budapest
A FixMyStreet egy olyan virtuális fórum, melyen az állampolgárok bejelenthetik az önkormányzat vagy egyéb helyi hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó problémáikat, melyek megjavítása vagy megszüntetése élhetőbb és rendezettebb lakókörnyezet kialakításához járul hozzá. A Prospect Műhely Alapítvány e számos országban sikeresen működő model hazai átültetésére és a helyi viszonyokra való adaptálására vállalkozik. A projekt eredményeképpen várható, hogy az állampolgárokban tudatosul, hogy van lehetőségük a saját sorsuk alakítására és érdekeik védelmére - ezáltal erősödik a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom és nő a demokratikus értékek melletti elkötelezettség is.
2 979 932 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Előbújás napi rendezvények megszervezése
Szivárvány Misszió Alapítvány
Budapest
A projekt célja egy olyan előbújás nap megszervezése Budapesten, illetve lehetőség szerint vidéki városokban, mely növeli a magyarországi leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) közösség láthatóságát, és előmozdítja a közösséget érintő kérdések előtérbe helyezését, valamint diszkriminációjuk elleni hatékony fellépést. Mivel az előbújás maga fontos eszköze az LMBTQ közösség társadalmi elfogadásának, szeretnék, ha Magyarországon is ünnepelni lehetne a Nemzetközi Előbújás Napját októberben. A legtöbb LMBTQ esemény a fővárosban történik, ezért is fontos, hogy a programok több vidéki nagyvárosba is eljussunk, és a vidéken élő LMBTQ közösségeket is meg tudják szólítani, erőt adjanak nekik is az előbújáshoz, és a közösséghez tartozáshoz. Ezen kívül cél a többségi társadalom érzékenyítése és bevonása is, amely elengedhetetlen a hosszú távú társadalmi elfogadás érdekében. A kampány során a Szivárvány misszió videókat, kiadványokat is készít, valamint beszélgetéseket és könyvvásárt is szervez.
1 242 410 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A Korrupció című produkció vidéki forgalmazása
Stúdió „K” Alapítvány
Budapest
A Korrupció című előadás napjaink egyik legérzékenyebb és egyben legsúlyosabb társadalmi problémáját dolgozza fel. A fórumszínházi eszközökkel is élő produkció nem csak betekintést, hanem belépést is enged a néző számára, célja pedig ennél is közvetlenebb: a személyes bevonás. A konkrét esetek bemutatása és az érintettség felfedezése minden néző számára újszerű élményt jelent. Az ebből kinövő aktivizálódás leginkább a fiatalok számára nyújt lehetőséget, hogy azt érezhessék, maguk döntenek a sorsuk felől. Sokszorosan érvényes ez a vidéki fiatalságra, akik még inkább a média által elhomályosított közegben mozognak, a legtöbb esetben a saját jogaikkal sincsenek tisztában. Az előadás, az azt követő „feloldó” beszélgetés, a civil szervezetek és „helyi emberek” megtalálása, együttműködésük elősegítése új távlatokat nyithat meg egy különleges művészi produkcióból kiindulva. A vidéki egyetemek fiataljai pedig spóraszerűen terjeszthetnek egy ehhez hasonló tapasztalatot. Sikeres projekt megvalósítás esetén kialakul a civil öntudat, fejlesztődik az aktivizálódás, és nő a társadalmi felelősség vállalás.
2 958 718 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Az atlatszo.hu közpénzügyi watchdog módszertanának továbbfejlesztése és továbbadása...
Asimov Alapítvány
Budapest
A projekt célja, hogy a KiMitTud közérdekű adatigénylő portált mint lehetőséget szélesebb körben ismertté tegyék és az atlatszo.hu által kialakított közösségi watchdog módszertant átadják helyi civilek által működtetett független hírportálok, közéleti blogok, aktivista Facebook-közösségek, specialista civil szervezetek részére. Emellett újságírói kutatásokat végeznek és jogsegélyt nyújtanak adatigényléses perek során a partner szervezeteknek. A projekt eredményeként az Asimov Alapítványnak hatékony eszközei lesznek egy közösségi aktivitást generáló módszertan sikeres továbbadására. A bevont szervezetek az elsajátított módszertan segítségével hatékonyabban tudják majd segíteni a nagyközönség és az állampolgárok informált döntéshozatalhoz való jogának érvényesülését, a közérdekű adatok nyilvánosságát. A projekt során a workshopok mellett tényfeltáró szakmai-mentori támogatást, és a felkarolt ügyeknek extra pubicitást is biztosítanak az atlatszo.hu oldalon.
31 639 932 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Dro§osultság – egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete
Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége
Budapest
A hazai politikai folyamatok hatására a kábítószerrel kapcsolatos kérdések egyre rosszabb megítélés alá esnek (pl. nincs érdemi kommunikáció a döntéshozókkal, a költségvetési források teljesen eltűnnek). A projekt célha, hogy a MADÁSZSZ és a résztvevő 20 drogszakmai civil szervezet alkalmazkodni tudjon a kedvezőtlen körülményekhez és kiálljanak érdekeikért. Eredményeképpen a szakmapolitikai kontextus megváltozása, és a szakmai szempontokat tiszteletben tartó erősebb és célzottabb kormányzati szerepvállalás várható.
33 015 607 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Jó gyakorlatok az alapjogok védelmében
Társaság a Szabadságjogokért
Budapest
A projekt célja a TASZ két évtizedes jogvédő, érdekképviseleti, kommunikációs és szervezeti tapasztalatainak átadása 12 olyan civil szervezet részére, amelyek számára releváns és hasznosítható a tevékenységi területükön fellelhető jogi problémák megközelítése, különös tekintettel az emberi és állampolgári jogok érvényesítésére irányuló ügyképviseleti és érdekérvényesítési munkára. A 12 kiválasztott szervezetnek fontos, hogy legyen olyan jog- és érdekérvényesítési tevékenysége, ahol a TASZ által átadni kívánt tudást használni tudják, legyen megfogalmazott küldetése, dokumentált aktivitása az elmúlt 2 év során. A TASZ törekszik arra, hogy a bevont szervezetek a civil társadalom minél szélesebb spektrumát lefedjék, és legyenek köztük országos és helyi/regionális szervezetek. Magyarország egyre inkább távolodik a demokráciától. Ebben a politikai helyzetben a TASZ átstrukturálására és egyes programjainak (Politikai szabadságjogok, Romaprogram) megerősítése is fontos.
32 011 340 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Civil város: LAKATLAN ingatlanok a közösségek szolgálatában
Kortárs Építészeti Központ Alapítvány
Budapest
A Lakatlan program célja olyan szociális és kulturális funkciók helyhez segítése üresen álló, könnyen felújítható ingatlanokban, amelyek támogatják egymás céljait, segítik kibontakoztatni egymás kapacitásait, és ezáltal gazdaságilag is fenntarthatóvá válnak. A KÉK a program során eljut abba a szervezeti fázisba, ahol hosszú távú, komplex stratégiai programokat képes kidolgozni az épített környezettel való felelős és hatékony civil szerepvállalás érdekében. A program részeként a KÉK együttműködésre lép olyan civil szervezetekkel, szociális tevékenységű csoportokkal, és társadalmi vállalkozásokkal, amelyek működésében jelentős kiinduló segítséget jelent egy helyiség időszakos megszerzése. A program lépései között található a helyigényt megfogalmazó szervezetek azonosítása, az üres ingatlanok feltérképezése és szervezetekhez társítása, a köztes használati konstrukció kidolgozása, és a tulajdonosokkal való egyeztetés, valamint kapcsolódó szakmai és nyilvános események, kampányok szervezése. A program során a KÉK partnereivel egy olyan ingatlanhasználati és működtetési keretrendszert dolgoz ki, amely a tulajdonosokkal elfogadtatva megnyitja az utat a civil szféra előtt az üresen álló ingatlanok időszakos közösségi és szociális használatához, ezzel segítve az alulról szerveződő kezdeményezéseket az általuk vállalt szociális és szocio-kulturális feladatok ellátásában, és hozzájárulva azok fenntarthatóságához.
39 429 947 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Nyílt adatokkal az átláthatóságért!
K-Monitor Közhasznú Egyesület
Budapest
A projekt a K-Monitor szakmai és pénzügyi fenntarthatóságát fejleszti: a stratégia letisztázásával, a társadalmi bázis megerősítésével, a forrásteremtési tevékenység és a szakmai szolgáltatások fejlesztésével a K-Monitor stabil alapokon, magas szakmai színvonalon fog működni, az open data eszközrendszer kiváló szakértőjévé illetve egy új open data közösség mozgatórugójává válik, informatikai és tudásátadó szolgáltatásaival komoly hátteret nyújt más közösségek antikorrupciós érdekérvényesítő vagy információs tevékenységéhez. Ezen közösségeket a projekt során megerősíti, velük együttműködést épít ki, bevonó, közösségi gondolkodást ösztönző, a jó kormányzás alapelveit figyelembe vevő fejlesztési folyamat végére a szervezetek az open data eszköztár megismerése és kipróbálása révén eredményesebbé válnak az érdekérvényesítés és társadalmi mobilizálás terén.
35 784 288 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Humán Platform országos szervezetfejlesztés
Krétakör Alapítvány
Budapest
A kétéves Humán Platform projekt célja, hogy az egyes humán-ágazatokon belül kialakítsa az érdekegyeztetés minimál-protokolljait, és lehetővé tegye az ágazati szempontok tisztázását és világos képviseletét. Ez a folyamat idővel az ágazatok közti szinergiák és közös platformok megteremtését eredményezheti. A szakmai közegek fejlesztésén túl a projekt az állampolgári aktivizáláson keresztül a részvételi demokrácia hazai elterjesztésére is kísérletet tesz. A célok érdekében a Krétakör felépíti a Humán Platform ernyőszervezetet, és annak országos hálózatát valamint szakmai, ágazatok közötti érdekegyeztető és közös szakpolitikákat eredményező munkát indít el. A szervezeti fejlesztés szoft elemei közé tartozik egy központi titkárság, illetve informatikai háttér kialakítása. A fizikai beruházások közt egy pesti, és a második év végére egy vidéki civil inkubátor-szobát alakít ki a Krétakör. A beruházások lehetővé teszik a tagszervezetek közötti egyeztetések, illetve az ilyen módon összekapcsolt munka hatékonyságának növelését. A tagszervezetek a teljes infrastrukturális hátteret szabadon használhatják, és az egyes ágazatok egymás szempontjait is megismerhetik. Az ilyen módon nyert tudásra építve a A Humán Platfom a legkülönbözőbb szakmai és érdekvédelmi projekteken keresztül törekszik a gyakorlati szakmai érdekképviseletre (vitafórumok, szemináriumok, kampányok, demonstrációk, videófilmek, online-kampányok stb.).
35 808 192 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
MELEGSÉG ÉS MEGISMERÉS - Egy innovatív, érzékenyítő iskolai program továbbfejlesztése
Labrisz Leszbikus Egyesület
Budapest
A kisebbségek elleni erőszak megfékezése és a tolerancia erősítése az EU fejlesztési céljai közé tartozik, hazánkban a kormányzat mégsem támogatja ezeket a területeket. A \"melegség és megismerés\" program célja az LMBT csoportok megerősítése, kapacitásfejlesztése és a szervezet iskolai programjának fejlesztése. Emellett kapcsolatot szeretnének építeni más kisebbségeket segítő szervezetekkel, népszerűsítenék az önkéntességet, és ösztönzik a társadalmi szemléletformálást, a gyűlöletbeszéd és kirekesztettség elleni hatékony fellépést. Eredményként várható, hogy nő a résztvevők érdekérvényesítési képessége, hatékonyabbá válik az önkéntesek bevonása, a kisebbségek közti együttműködések nőnek, és az LMBT emberek láthatóbbá válnak.
18 655 279 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Opre Roma! Közösségi kommunikáció és érdekérvényesítés
Roma Sajtóközpont
Budapest
Míg a roma-ellenes nézetek egyre erősebbé válnak, a roma szervezetek egyre gyengülnek. A roma közösségek problémáit (lakhatás, oktatás, foglalkoztatás) nem kezelik megfelelően, bagatellizálják. A projekt célja, hogy nyilvánosságot szerezzen a roma embereket érintő híreknek és a roma közösségekről szóló tartalmakat készítsen, és megerősítse a közösségeket. Ezek eredményeképp megerősödik a roma öntudat, és a hazai legnagyobb kisebbség saját hangján és erőteljesebben lesz jelen a közbeszédben, a sajtóban és a közösségi médiában. A társadalmi és politikai közbeszédre is erős hatást tudnak kifejteni, a többségi társadalom objektívebb képet kap a számára alig ismert közösségekről, és a nem romák előítéletei csökkennek.
29 745 540 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A hajléktalan emberek esélyegyenlőségéért
Menhely Alapítvány
Budapest
A Menhely Alapítvány fő tevékenysége mindig a hajléktalan emberek ellátása és az egyenlő esélyek megteremtése volt, az alapszükségletek biztosításáért végzett munka azonban háttérbe szorította az esélyegyenlőségi aspektusokat. Két évtized elteltével, az új jogi szabályozások fényében merült fel a kérdés, hogy a jelenlegi szolgáltatások elegendők-e a hajléktalan embert befogadó társadalmi környezet megteremtéséhez. A projekt célja a romló jogszabályi környezet és az előítéletek okozta hátrányok csökkentése. A Menhely fejleszteni szeretné évtizedes tapasztalatokon alapuló, jogvédelemmel, előítélet-csökkentéssel foglalkozó projektjeit, és átadni ezeket a szektorban dolgozó intézményeknek, civil szervezteknek és informális közösségeknek. Felkészítik továbbá a hajléktalan ellátórendszer szereplőit a hajléktalan emberek közterület-használatát rendező jogszabályváltozások okozta helyzetre és a döntéshozatal befolyásolására. A lakossággal pedig szeretnék személyesen megismertetni a hajléktalan élettörténeteket.
35 801 618 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
TI Akadémia
Transparency International Magyarország Alapítvány
Budapest
A Transparency International projektjének célja a szervezet társadalmi bázisának fejlesztése és országos kapcsolati hálózat kiépítése ifjúsági szervezetekkel. Kutatások igazolják, hogy a fiatalokat érdekli a korrupció témája és szívesen részt vesznek a korrupció ellenes mozgalomban. A TI ezért most ifjúsági szervezeteket is bevon a témával kapcsolatos figyelemfelkeltésbe, ismeretterjesztésbe, a fiatalok mozgósításába. A bevonandó szervezetek önszerveződő ifjúsági csoportok, akik elkötelezettek a részvételi demokrácia és az átláthatóság mellett. A projekt témái az oktatás, a korrupció formái, a párt- és kampányfinanszírozás, a közbeszerzés, oknyomozás, mobilizálás.
32 905 350 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Egy/Másért: Játékkal a tehetséges gyermekekért
Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért
Szeged
A rendezvénysorozat a fogyatékos emberek elfogadottságát növeli, és lehetőséget teremt, hogy pozitív társadalmi szerepekben, önálló, autonóm személyiségként mutassák meg magukat. A projekt egy hat + 1 alkalomból álló fejlesztő és tehetséggondozó kreatív programsorozatból áll, zárórendezvénye egy \"játszónap\" ahol a mozgássérült, hallássérült, látássérült fiatalok (14-30 éves korosztály) és egészséges emberek közösen töltik el aktívan és hasznosan a szabadidejüket.
949 586 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Kreatív művészet a rasszizmus ellen - Divatműhely fiataloknak
Amaro Trajo Életünk Roma Kultúráért Alapítvány
Mátészalka
A pályázat célja, hogy interaktív művészeti foglalkozásokkal, divatpályázattal és roma népismeret terjesztő programok szervezésével segítse a romák társadalmi integrációját, formálja a fiatalok szemléletét. A program helyszínei: Budapest és Szabolcs-Szatmár Bereg Megyében a mátészalkai kistérség. A divatpályázatra érkezett legszebb pályamunkákból és elkészült alkotásokból kiállítást rendeznek.
349 297 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A hiányzó padtárs . Részvételi színház középiskolásoknak és pedagógus hallgatónak a városi oktatási egyenlőtlenségekről
AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi Egyesület
Budapest
A program célja a 2012-ben elindított A hiányzó padtárs program (www.hianyzopadtars.hu) kiterjesztése két városban. A program az un. \"elitgimnáziumok\" érettségi előtt álló diákjai körében reagál az elmúlt hét év során megerősödő nyílt cigányozásra; az iskolai szelekció példáit és a részvételi színházi eszközeit felhasználva a társadalmi különbségeket magyarázó alternatív kereteket tanít a társadalomról, abban a helyi társadalomról való gondolkodásra. A célcsoport a kelet-magyarországi városok elit gimnáziumainak érettségi előtt álló diákjai, a városok tanárképző főiskoláinak hallgatói, valamint a bevont iskolák tantestületei. Az előadásokban az iskolai lemorzsolódást megtapasztalt tehetséges amatőr roma színészek vesznek részt. Ők is saját történetüket viszik az előadásba, s az interaktív drámás találkozás az egykor távoli iskolák tanulóival az új tanulás lehetőségét jelenti.
460 152 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A Civil Kurázsi Iskolája
Civil Művek Közművelődési Egyesület
Budapest
A Civil Kurázsi Iskolája a „Te mit tennél?” oktatási-nevelési programra épül. Résztvevői három-három fővárosi és vidéki középiskolás osztály és egy óvodás csoport. Témái az emberi jogok és a társadalmi felelősségvállalás iránt. A helyzetgyakorlatok és játékok célja motiválni a program résztvevőit arra, hogy személyesen is tegyenek közvetlen és tágabb környezetükben is egy igazságosabb és szolidárisabb társadalom/világ létrejöttéért. Emellett a diákokkal új helyzet-előállító kisfilmeket hoznak létre, az óvodásokkal egy animációs filmet. Az önként jelentkező résztvevőkkel részvételi akciókutatást folytatnak, ami egy új nézőponttal bővítheti a társadalmi felelősségvállalásra történő nevelés gyakorlatait.
343 620 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Kicsi a bors, de MEgNŐ
Pécsi Szín-Tér Egyesület
Pécs
A projekt célja a Murál Morál Mező és a pécsbányai fiatalok eddigi közös tapasztalataira és eredményeire építve az Ifjúsági Klub és a Pécsbányai Közösségi Ház meglévő ifjúsági szolgáltatásainak stabilizálása és megerősítése, és a fiatalok kibontakozó kezdeményezéseinek támogatása. A szervezők ezzel támogatni szeretnék a 7-20 éves gyerekek és fiatalok kezeményező készségének fejlődését, a helyi közösségbe való bevonódását, felelősségvállalásukat, hosszú távon az önállóságukat. A programok témái: önismeret-jövőtervezés, egészséges életmód, alkotás és tehetséggondozás. Az egyesület meglévő ifjúsági programjait, alkotó foglalkozásait egészítik ki ifi focicsapat szervezésével, közösségi színházi és zenei műhely, amatőr stúdió beindításával és tanulókörökkel.
2 958 718 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Ez a mi nyarunk, ezzel mi nyerünk!
\"Csepp a Tengerben\" Állami Gondozott Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány
Budapest
A projekt fő célja az élményterápiás tanulás bevezetése egy árvaházban nevelkedő gyermekcsoport életébe, és újabb elhivatott tagok és támogatók toborzása a Csepp a Tengerben Alapítvány részére. A nyári programok megszervezésében Eltés tanárhallgatók önkéntesként vesznek részt, ezzel hasznos gyakorlatot szerezve. A nyár előtt az önkéntesek egy tréningsorozaton tanulják meg az élményterápia módszertanát. A workshopokon szakemberek, civilek és a hallgatók együtt alakítják ki a nyár programját. A programok mindegyike nyomás nélkül, alternatív módszerekkel fejleszti a hátrányos helyzetű gyermekek kompetenciáit.
2 489 602 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Felelősség a jövőmért, a jövőnkért
Iskolakultúráért - Esélyteremtésért Egyesület
Győr
A demokratikus állampolgári nevelés teljesen hiányzik az oktatási rendszerből. A fiatalok általában nem vesznek részt településük mindennapi életében és a diákönkormányzatok sem aktívak. Ez a projekt a töltéstavi Fiáth János Általános Iskola diákjainak társadalmi aktivitását szeretné elérni önkéntes programok, önismereti tréningek és egy tábori program segítségével.
2 613 604 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
„Felvétel indul!” – Együtt a kamera előtt és mögött
Gyerekszem Művészeti Egyesület
Budapest
A projekt a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknek kompetencia fejlesztését célozza a drámapedagógia eszközeivel és filmszakkörök tartásával. A szakköröket két budapesti és egy vidéki gyermekvédelmi intézményben tartják három csoportban 30 résztvevőnek, nyolc hónapon keresztül. A szakkörök végén az elkészült filmeket helyileg, kis körben a gyerekek osztálytársai és szülei látják, majd a 3 csoporttal egy közös workshopot és nyilvános vetítést tartanak a szervezők.
2 985 610 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Fogadj örökbe egy osztályt!
Para-fitt Sportegyesület
Budapest
A mentálisan sérült emberek láthatatlan része a társadalmunknak. Általában kevés lehetőségük van kapcsolatba kerülni a teljesen egészséges emberekkel, ami sok irreális félelemet és előítéletet szül. Az egyesület \"Fogadj örökbe egy osztályt\" programjában középiskolai osztályokat, közösségeket hoz össze mindkét oldalról. Színházi előadásokra, koncertekre, és egyéb kulturális programokra járnak együtt. A résztvevőket forgatócsoport kíséri, és filmet készít a közös élményekről.
1 957 140 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
MI-EGY-MÁS, mi együtt mások vagyunk!
Pétervásárai Ifjúsági Egyesület
Pétervására
A projektben a lakásotthonokban élő fiataloknak és bevonásukkal szerveznek programokat a Pétervásárai Ifjúsági Egyesület tagjainak együttműködésével. Mindezzel a lakásotthonokban élő fiataloknak segít a társadalom aktív tagjává válni. Tevékenységek: önkéntes képzések, patronáló párok kialakítása, 4 témában, havi bontásban műhelyek lebonyolítása, közös sportnap szervezése, kisfilm készítése a lakásotthonokban élő fiatalok életéről és a program menetéről, MI-EGY-MÁS zárókonferencia szervezése illetve folyamatos médiatevékenység végzése.
1 900 667 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Társasjáték a mélyszegénységben élők oktatási sikerességéért
Shero Dél-alföldi Roma Fiatalok Közhasznú Egyesület
Szeged
A roma/hátrányos helyzetű fiatalok oktatása sikertelen, életkilátásaik kedvezőtlenek, számos előítélet él társadalmunkban e csoportokkal kapcsolatban. A problémák orvoslásában a pedagógusoknak és a pedagógusképzésnek kulcsszerepe van. A Shero elkészít egy társasjátékot, melynek segítségével a pedagógusjelöltek, segítő hivatásra készülők átélhető tapasztalatokat szerezhetnek a roma fiatalok problémáiról. A projekt hosszú távú célja a társadalmi szemléletformálás, és az esélyegyenlőség beemelése a középiskolai pedagógiai gyakorlatba.
328 680 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Szeder (Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú Egyesület ifjúság és gyermekvédelmi feladatainak támogatása
Szeder (Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú Egyesület
Erdőkertes
A Szeder Közhasznú Egyesület fiatalkorú drogfogyasztók, és iskolai csellengőket célzó prevenciós tevékenységét fejleszti és fogyatékkal élő fiatalkorú gyermekek részére tervez tehetségkutató programot. Ez prevenciós jellegű tematikus és tehetségkutató programokat és a bevont önkéntesek továbbképzését tartalmazza. A tematikus programok a drogprevenció, az önismeret fejlesztés, a közösségépítés és -fejlesztés, a biztonságos internethasználat, pályaorientációs tanácsadás, környezettudatos és egészségmegőrző nevelés témakörökben tartalmaznak előadásokat és probléma feldolgozó képzéseket. A megvalósítást az Esély Szociális Alapellátási Központ és a Gödöllői Rendőrkapitányság mint szakmai együttműködők segítik. Az eredmények intézményi szinten és szervezetek között hasznosulnak.
2 987 701 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Médiapedagógia és demokratikus értékek
Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület
Budapest
A projekt célja az eddig Magyarországon hiányzó kisgyermekkori médiapedagógia és demokratikus értékekre nevelés szemléletmódjának, gyakorlati alkalmazásának bemutatása, terjesztése és a Televele Egyesület MOPED programjának (médiaértés-demokratikus értékekre nevelés) népszerűsítése, minél szélesebb alkalmazásának elősegítése. A program kifejezetten a médiaoktatás intézményes keretéből eddig kimaradt korosztályra fókuszál, de ennek részeként a velük foglalkozó felnőtteket is képzi.
2 651 252 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
TABU VAGY KAMU - a fiatalkorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények és az emberkereskedelem kapcsolatának
Tutor Alapítvány a betegek és szegények megsegítéséért
Budapest
A projekt célja, hogy a prostitúcióra kényszerített gyermek és fiatalkorú áldozatok megítélése megváltozzon a gyermek- és az áldozatvédelem rendszerében. A Tutor Alapítvány azt is szeretné elérni, hogy a gyermekkorú áldozat tudjon az intézményi hálóról és a deklarált jogaikról, ha kiskorúként bűncselekmény áldozatává lesznek, vagy veszélyben érzik magukat több rendszeren keresztül is hatékonyan jelezhessenek. A projektben végzett tevékenységek: összegyűjtik, elemzik és közreadják a nemi erkölcs elleni erőszak és emberkereskedelem áldozatainak narratíváit, amit a gyermekkorú áldozatok vagy gyermekkorban áldozattá lettek körében gyűjtenek össze. Ajánlásokat fogalmaznak meg a témához kapcsolódó területeken, mint a kortárs oktatás, kutatás, az ellátó, védelmi rendszer fejlesztése és a megelőzés valamint a civil közreműködők szerepe. Szakmai expót szerveznek a szakmai szervezetek, döntéshozók, kormányközi és nemzetközi szervezetek részvételével. Az expót a történetekre épülő 1 hetes lakossági kommunikációs kampány egészíti ki.
627 181 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Coloured Glasses - a sokszinűség elfogadását célzó program középiskolások számára
Fiatalok A Megértésért Magyarországi Egyesülete
Budapest
A projekt célja egy külföldön már alkalmazott, interkulturális nevelést célzó módszer hazai viszonyokra történő adaptálása és bevezetése. A résztvevők tíz budapesti, négy Budapest környéki és 27 vidéki város középiskolás korú fiatalsága (kb. 60 iskola) valamint a pályázó szervezet alkalmazottjai és önkéntesei. A módszertant a norvég YFU szervezettel adaptálják a magyar viszonyokra. A projekt eredményeként a pályázó szervezet önkénteseinek létszáma 30 fővel fog emelkedni, a programokon a tervek szerint összesen mintegy 2200-2500 diák vesz részt.
862 934 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Virtuális találkozások túlélőkkel és szemtanúkkal zsidó helytörténeti séták nyomán – informális oktatási program
Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért
Budapest
A Zachor Alapítvány informális oktatási programjában helyi történeti séták szervezésével szeretné megismertetni a diákokkal a magyarországi zsidóság történetét, hagyományait, a holokauszt eseményeit és következményeit. A projekt célja hogy a kisebbségek elfogadása, valamint a gyűlöletbeszéd és a diszkrimináció elutasítása a mindennapi kultúra részévé váljon.
359 456 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A demokrácia iskolája
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
Budapest
A DIA projektjének célja, hogy a bevont szervezetek kapacitását fiatalok bevonásával fejlesszék. Ugyanakkor a résztvevő fiatalok demokratikus készségeinek fejlődésével a jövő döntéshozóinak aktív állampolgáraivá válnak. Ezzel párhuzamosan a DIA egy magas szintű fejlesztő szervezetté kíván válni, amelyik átfogó módszertani és szervezeti fejlesztést képes megvalósítani az ifjúsági önkéntességben érintett szervezetekkel itthon és a szomszédos országokban. Ezzel hosszabb távon hozzájárul a társadalmi innováció megvalósulásához többek között fenntartható társadalmi vállalkozások beindításával és működtetésével. A fejleszteni kívánt szervezetek mind fiatal önkéntesek bevonásával dolgoznak hátrányos helyzetű vagy marginalizált fiatalok életkörülményeinek a javításán, a köz figyelmének a kiszolgáltatottak helyzetére történő irányításán. A tervezett tevékenységekek interaktív szakmai tapasztalatcserére (állapotfelmérés, helyszíni szakmai látogatások, találkozók, belső képzések, szervezetfejlesztés, coaching, mentorálás, szakmai blog elindítása, nyilvános szakmai események) és egy innovatív módszertani portfolió létrehozására koncentrálnak. A széles kör számára elérhető tevékenységek eredményeképpen a szervezetek megerősödnek, létrejön az ifjúsági önkéntesség szakmai hálózata, ezzel pedig nő a szervezetek érdekérvényesítő képessége, erősödik a társadalmi párbeszéd, a társadalmi szolidaritás, és csökken a demokrácia deficit.
35 251 826 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Fogyatékkal élő fiatalok integrálása streetball-tömegsport rendezvényekre
Advantage Szabadidő Sport Egyesület
Budapest
A projekt célja, hogy kerekes székes kosarasok, SNI-s (Speciális Nevelést Igénylő) gyerekek és S.O.-s (Speciális Olimpikon) fiatalok az épekkel együtt mozoghassanak. Erre lehetőség a streetball tömegsport rendezvényeibe való bekapcsolódás. Az Advantage ezért többféle kiemelt programot tervez a streetball rendezvényhez kapcsolni, pl.: hírességek és kerekes székes válogatott közös játékát, ziccerdobást kerekes székből, és közös dobóversenyt az épekkel és információs sátrat, ahol a további tömegsport, szabadidősport és versenysportolási lehetőségekről kapnak tájékoztatást. Emellett Körmenden és Budapesten felmérik a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit és az erről való tájékozottságukat. A programot az ország több pontjára kiterjesztenék, hosszútávú együttműködést kialakítva ezekkel a csoportokkal.
1 307 848 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
\"Aktív Adopt\" - Aktívan az örökbefogadás felvállalásáért!
Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért
Budapest
Az örökbefogadó családok speciális problémáiról a társadalom keveset tud, ezért az örökbefogadó családok és tagjaik könnyen elszigetelődnek. Az Ágacska Alapítvány projektjének célja, az elszigetelt családok integrációja, segítő közösség kialakítása, és önkéntes mentorhálózat felépítése az örökbefogadó szülők és fiatalok bevonásával. A mentorképzés mellett 4-5 család részvételével dokumentumfilm is készül.
2 774 358 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
VÁLTÓ PONT
Váltó-sáv Alapítvány
Budapest
A Váltó Sáv Alapítvány egy fogvatartottak visszailleszkedését segítő szervezet. A Váltó pont létrehozásával a fogvatartottak családi, hozzátartozói és egyéb közösségi kapcsolatait szeretné erősíteni és alapvető szociális szolgáltatásokat biztosítani a fogvatartottaknak, szabadultaknak és a családi/emberi kapcsolataiknak. A projektben létrehoznak egy adományboltot, melyben saját készítésű termékeket is fognak árulni és számos programot szerveznek. A projekt bővíti és szélesebb kör számára is elérhetővé teszi a fogvatartottak/szabadultak társadalmi problémáinak ismeretét, ezzel hangsúlyozva a társadalmi felelősségvállalást.
2 977 542 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Képpel könnyebb! - sérült gyermekek fejlesztését segítő szolgáltatás
Cri Du Chat Baráti Társaság
Budapest
A projekt célja a beszédjükben akadályozott, írni-olvasni nem tudó, értelmileg sérült gyermekek és fiatalok családban történő fejlesztésének és kommunikációjának elősegítése. Tapasztalok szerint az életkor előrehaladtával a szülő egyre kevesebb tárgyi és elméleti segítséget kap az otthoni fejlesztésekhez. Fokozottan igaz ez a beszédindítás sikertelensége esetén, ha az alternatív kommunikációt az intézményben nem használják. A szervezet a sérült gyermeket ellátó családoknak szeretne segíteni az alternatív kommunikáció megtanulásában és használatában. Ehhez létrehoznak egy honlapot, melyről könnyen használható képi segédeszközöket lehet letölteni és a kártyák ingyenes elkészítését is vállalják. A többségi társadalom figyelmét a problémára egy a kortárs gyermekekhez szóló kiadvánnyal hívják fel, mely a kommunikációs kártyákat is bemutatja.
632 560 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Szociális cirkuszi program LHH kistérségben és egészségügyi intézményekben
Magyar Zsonglőr Egyesület
Budapest
A sajókazai Ámbédkár iskola és a Heim Pál gyermekkórház pszichiátriáján ápolt gyermekeknek a zsonglőrködésre alapuló foglalkozásokat szervez a Zsonglőr Egyesület. A zsonglőrködés a fiatalok testtudatát, ügyességét, önbizalmát, koncentrációs és szociális képességeit is fejleszti. A program egy tanévet ölel fel, a csoportok részt vesznek a nyári zsonglőr találkozón is. A program során cél, hogy idővel a résztvevő diákok saját maguknak is képesek legyenek megtartani a foglalkozásokat. Pünkösd hétvégéjén három napos intenzív közös munka és játék után a gyerekek a helybéli közönségnek előadást tartanak.
2 985 908 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Életmód táborok az önállóságért
Magyar Williams Szindróma Társaság
Budapest
A programban az iskolából kikerülő fogyatékkal élő fiatalokat készítik fel az önálló életre és a munka világára két egyhetes tábor keretében egy szabadszállási tanyán. A tábor professzionális szervezését a norvég FRAMBU-nál tett tanulmányi kirándulás és külföldi jó gyakorlatok adaptálása segíti. A projekt része emellett a résztvevő önkéntesek képzése, és a családok lelki, szakmai felkészítése. Az eredményeket két nyílt napon és egy, a partner részvételével megrendezett workshopon ismertetik. Az eredmények remélhetőleg hozzájárulnak helyi szinten megvalósuló hasonló projektek szervezéséhez, melyben az MWSZT mentori segítséget is tudna nyújtani. Hosszú távon a partnerségek megerősítésével, ill. a célcsoport és családtagjaik testi, lelki felkészítésével egy adaptált lakhatást és munkahelyet teremtő program kialakítása válik lehetővé.
3 113 496 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Autistic Art művészeti program, kiállítás és termékfejlesztés
Mosoly Otthon Közhasznú Alapítvány
Budapest
A Mosoly Otthon AutisticArt művészeti programját folytatja autista lakóotthonokban, melynek eredményeit nemzetközi közönség előtt (10. Nemzetközi Autizmus Kongresszus) is szeretné bemutatni az elkészült alkotások kiállításával. A műveszeti programban készülő képekből jótékonysági aukciót rendeznek az autista lakóotthonok javára. Az autista alkotások legszebb motívumai alapján textil alapú design termékeket is fejlesztenek.
2 979 036 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Beszéljünk nyíltan a fogyatékosságról! - értékformálás segítőkutyák bevonásával
NEO Magyar Segítőkutya Egyesület
Budapest
A projekt keretében hallás-, látás- és mozgássérült emberek segítőkutyáik bevonásával mutatják be a sérüléssel élők mindennapjait ép gyermekeknek és felnőtteknek. A kutyák jelenléte nyitottabb légkört biztosít a fogyatékosságról szóló, tabuk nélküli párbeszédhez. A programnak része a speciális segítőkutyák kiképzése és ismeretterjesztő és szemléletformáló programok tartása a segítőkutyákkal (segítőkutya/parasport-bemutató, óvodai, iskolai és munkahelyi érzékenyítő tréningek) valamint egy a fogyatékosok mindennapjait bemutató, segítőkutyákat népszerűsítő kisfilm készítése is. A projektben résztvevő együttműködő partnerek: többségi óvodák, iskolák, munkahelyek, rendezvényszervező helyszínek.
2 230 243 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Hospice önkéntesek képzése és a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány önkéntes bázisának megerősítése
Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány
Pécs
A hospice szolgáltatással foglalkozó alapítvány célja, hogy még több önkéntes bevonásával bővítse a szervezet kapacitását. A cél érdekében tananyagot dolgoznak ki az önkéntesek képzéséhez, és több önkéntest és oktatót vonnak be a képzési programba. Emellett méréssel támasztják alá a hospice szolgáltatás hatásait. A projektnek köszönhetően az alapítvány több családot tud kiszolgálni jobb színvonalon. A méréssel pedig hiánypótló információkkal tudják ellátni a szakpolitikai döntéshozókat és a hospice tudományos kutatását.
2 711 909 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Kutyás terápia alkalmazása minél több köznevelési intézményben Ózdon
Kékcsillag Segítőkutyás Egyesület
Ózd
Az egyesület a 2013/2014-es tanévtől kutyás terápia foglalkozásokat indít hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulócsoportok részére Ózd köznevelési intézményeiben. Ezen kívül rendhagyó „érzékenyítő” foglalkozásokon mutatják be a fogyatékos embertársaink hétköznapi nehézségeit, és népszerűsítik a segítőkutyákat.
2 689 200 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A gyógyítás lelki oldala: Mese- és művészetterápia súlyosan beteg gyermekeknek magyar kórházakban
Mosoly Alapítvány
Budapest
A Mosoly Alapítvány mese- és művészetterápiás projektjének célja, hogy a pécsi és a debreceni egyetemekhez tartozó gyermekklinikákon fekvő súlyosan és krónikusan beteg gyermekek gyógyulását segítse. A kórházi gyógyszeres kezeléseket kiegészítő lelki rehabilitációt célzó terápiával a 10 hónapos projekt alatt 200-250 gyermeket és 100 hozzátartozót szeretnének elérni csoportos illetve egyéni terápiával. A terápiás programot heti rendszerességgel, a Mosoly Alapítvány tapasztalt terapeutái és szupervizorai az egészségügyi intézmények dolgozóival együttműködésben bonyolítják le. A tapasztalatokat rendszeres szakmai műhely keretében feldolgozzák, így ezek hozzáférhetők lesznek a Mosoly Alapítvány más olyan pszichológusai és terapeutái számára is, akik mesével és művészetekkel dolgoznak Debrecenben, Budapesten és Pécsett. A projekt így hozzájárul a szervezet meseterápiás módszerének és eszköztárának fejlesztéséhez, ugyanakkor hosszú távon elősegíti a lelki rehabilitáció gyógyításban alkalmazott kultúrájának elterjedését, ami a számos nemzetközi példa és jó gyakorlat ellenére még mindig újdonságnak számít Magyarországon.
2 875 054 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Iskola a határon
Józan Babák Egyesület
Budapest
A Józan Babák alternatív napközbeni ellátást szeretne nyújtani a köznevelési intézményekből kiszoruló, magántanulóként élő 6-12 éves gyermekek számára. A célcsoport elsősorban a beilleszkedési vagy magatartási zavarral élők és családjaik. A gyermekek számára tanulást segítő, közösségi terápiás, egyéni fejlesztő tevékenységeket kínálnak, míg szüleiket, hozzátartozóikat önsegítő, konzultációs, tanácsadási szolgáltatásokkal várják. Hosszabb távú cél egy magántanulói hálózat megteremtése, amely önerőből képes hiányzó szakmai (pedagógiai, fejlesztő pedagógiai, lelki, szocioterápiás stb.) segítői kapacitásokat kialakítani és fenntartani.
2 986 805 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Szociális Építőtábor - Félutas lakások kialakítása Kispesten
Szociális Építőtábor Egyesület
Budapest
A Szociális Építőtábor szociális bérlakásban élő lakbértartózóknak nyújt lehetőséget tartozásuk részbeni vagy teljes ledolgozására két bérlakás felújítsával Kispesten. A felújított lakások félutas lakásként működnek a későbbiekben a Családok Átmeneti Otthonából kikerülő családok számára. Az önkormányzat, az ingatlanukon keletkezett értéknövekedésért cserébe leírja a résztvevők lakbérhátralékát. A Szociális Építőtábor megszervezi a teljes folyamatot, levezényli a felújítást, valamint egyeztet az önkormányzattal a lakókkal és az önkéntesekkel. A tavaszi 3 hetes tábor előtti hónapokban a szervezők egyeztetnek az önkormányzattal, a lakókkal és az önkéntesekkel, elvégzik a műszaki előkészítést, az engedélyek beszerzését. A tábort követő hónapokban a koncepció terjesztését és ismertetését végzik iskolákban, a sajtóban, más civil szervezetek és önkormányzatok felé, továbbá a résztvevő lakók utómonitorozását hajtják végre.
2 978 737 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Közösségi Tánc és az elzárt falu eltűnik a nagyközségből
Tánceánia Művészetterápiás Táncegyüttes – ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület
Budapest
Piliscsabán kevesen tudják, hogy létezik egy mozgásukban akadályozott embereknek lakhatást, közösségi teret adó, terápiás helyszínként is működő intézmény. A projekt rövid távú célja ezért a SILO Önálló Élet Központ és Piliscsaba kapcsolatának ismételt felépítése különböző eszközökkel. A projekt hosszú távú általános célkitűzése a társadalmi egyenlőtlenség és a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos közgondolkodás megváltoztatása, valamint az atipikus és innovatív eszközök mozgósító erejének népszerűsítése, a szűkebb közösségek fejlesztése, kézzel fogható, közös értékeken alapuló stratégiai együttműködések kialakítása, fejlesztése, fenntartása. Az otthon lakóinak és a piliscsabaiak mozgósítása sikerre vihető olyan eszközökkel, mint Community Dance előadások (20 db előkészítő próba trénerekkel; 4 db előadás a közvetett célcsoport tagjainak bevonásával); a sétálóbarát önkéntes program vagy bizonyos kommunikációs formák felépítése, működtetése központ lakói és helyiek között.
2 671 571 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Zöldülő falu
Somogyvámosért Egyesület
Somogyvámos
A Krisna-völgyi ökoközösség Somogyvámos külterületén működik két évtizede. Bár az elmúlt húsz évben somogyvámos közösségei folyamatosan hatottak egymásra, de a Krisna-völgyre jellemző ökológiai és holisztikus megközelítés nem honosodott meg a falu többi részén. A projekt célja, hogy a társadalmi, környezeti és gazdasági szempontok integrációját a helyi döntéshozatalban is érvényre juttassa. Ennek érdekében számos közösségi alapú tevékenységet, tervezést és képzést szerveznek projektjükben. Próbaképpen 3 modellprojektet készítenek a résztvevőkkel, melyek a hátrányos helyzetű lakosság helyi eseményekbe való bekapcsolódását segítenék. Emellett kapcsolatot építenek a többi ökofaluval, az átalakuló közösségek mozgalommal és egyéb fenntartható kezdeményezésekkel, azért, hogy a falu lakosságának segítsen megismerkedni az aktuális környezeti-társadalmi innovációkkal.
1 091 815 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Heted-HÉT-Határ
Sajóvölgyi Tájszépitő Egyesület
Hét
A Heted-HÉT-Határ projekt célja a fenntartható növénytermesztés, zöldség és gyümölcs-termesztés, feldolgozás és fogyasztás népszerűsítése. A résztvevők bekapcsolódhatnak egy közösségi mintakert kialakításába Hét községben, és részt vehetnek az ehhez kapcsolódó közösségi programokban. A jó példa bemutatásával, és az ahhoz való csatlakozás lehetőségével a szervezők célja, hogy a résztvevők jobban odafigyeljenek fogyasztási szokásaikra, környezetükre és táplálkozásukra a jövőben. Hét községből és a környező településekről bárki csatlakozhat a programhoz, kortól és nemtől függetlenül, a programokkal minden korosztályt megszólítunk. A kisgyerekes családokra és a gyerekekre a program nagy hangsúlyt fektet, a gyerekek számára külön részt terveznek a kertben.
1 792 800 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Tudatos Vásárló Kedvezménykártya
Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete
Budapest
A Tudatos Vásárló Kedvezménykártyával a TVE pályázatfüggetlen pénzügyi forrásait szeretné növelni, hogy olyan hiánypótló tevékenységeket tudjon indítani, melyekre nincs pályázati támogatás. A kártya ötletét és üzleti tervét 2011-12-ben egy NESsT program keretében dolgozta ki az egyesület. A kártyát a vásárlók a TVE-nél (interneten), illetve a hálózathoz tartozó boltokban igényelhetik, az egy éves, névre szóló kártyát a TVE támogató tagjai automatikusan megkapják. A támogató tagság díja évente 2500Ft, a harmadik évtől 3500Ft lesz. A boltokat a TVE társadalmi és környezeti szempontok alapján választja ki. A projekt célja, hogy legalább 50 hely fogadja el a kártyát, melyet 400 példányban bocsátanak ki. Az egyedülálló kezdeményezés modellt teremthet mind hazai, mind külföldi civil szervezetek számára.
1 505 056 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Ökoterápia és önellátás: Fenntartható bentlakásos intézmények
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány
Orosztony
A program célja, hogy a bentlakásos intézmények ökológiai kertgazdálkodását támogassa 4 Zala megyei intézményben és ökoterápia foglalkozásokat biztosítson a bentlakóknak. A környezetvédelmi és egészségügyi szolgáltató intézmények összefogásával egy olyan újszerű ökoterápia modell jön létre, amely társadalmi, fenntarthatósági és gazdasági problémákra egységes módon nyújt megoldást. A célcsoportok a Völgy Alapítvány és az Esthajnal Alapítvány pszichiátriai problémákkal élő 30 betege és Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ két lakóotthonának 24 szociálisan hátrányos helyzetű lakója. Az ökoterápiában résztvevők kirándulásokon vesznek részt és fenntartható természetközeli kiskerteket hoznak létre, és gondoznak.
2 489 602 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Gyertek Velünk Hedrehelyre
Gyertek Velünk Egyesület
Hedrehely
A Hedrehelyi projekt célja, hogy a helyiek környezethez és közösséghez való viszonyát fejlessze. Mindezt 8 mini projekt megvalósításával szeretnék elérni a szervezők, például erdei kirándulások, faültetés és növényismereti feladatok, környezetrendezés és hulladékhasznosítási kreatív foglalkozások szervezésével. A programok segítenek a résztvevőknek egyéni képességeik fejlesztésében és a közösségi feladatok vállalásában is.
946 897 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Hétköznapi környezetvédelem másképp
Föld Napja Alapítvány
Budapest
A Föld Napja projektjének célja, hogy az éghajlatváltozás kapcsán a húsfogyasztás csökkentését, a \"zölddiéta\" gondolatát terjesztve cselekvésre ösztönözzön. Ugyanis ha bárhol szóba kerül az éghajlatváltozás, a többség elhárítja a kérdést azzal, hogy „mit tehetek én ez ellen?”. A zölddiétával jelentősen csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat, és ezzel nemcsak az éghajlatváltozást lassíthatjuk, hanem áttérhetünk egy egészségesebb és tudatosabb étrendre. A kampány részeként tájékoztató honlapot hoznak létre, előídásokat tartanak és környezeti, gasztronómiai és egyéb rendezvényeken vesznek részt, valamint egy szakkönyvet adnak ki.
2 162 714 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Helyi termelők termékeinek piacra juttatása Baján a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében
Francovilla Egyesület
Baja
A Francovilla egyesület a bajai őstermelőket és termékeiket szeretné segíteni a piacra jutásban, egy minőségi helyi termék brand létrehozásával. A brandre építve kommunikációs, ismeretterjesztő kampányt is szerveznek, melynek célcsoportjai a helyi termelők, akik a minőségi háztáji termékeiket kínálják, a helyi lakosok, akik egészséges, ízletes helyi élelmiszerre vágynak és a helyi vállalkozások (éttermek, üzletek, falusi turizmus). A helyi termék vásárlása előnyösen hat a helyi gazdaságra, és segíti a munkahelyteremtést.
2 404 145 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Fenntartható vidéki élet megélhetés helyben
Édenkert Egyesület
Visnyeszéplak
A projekt célja a gyapjútermelés és feldolgozás hagyományának megőrzése, a hagyománytisztelő szemlélet átadása kézműves műhelyek és egy tábor szervezésével. A célcsoport és a résztvevők a Visnyeszéplak élőfalu és környékének lakói. A gyapjúval foglalkozó téma egy hosszabb folyamat állomása, melyben az Édenkert Egyesület egyéb kézműves tevékenységeket is megtanít és bemutat az érdeklődőknek. A tábort a falu évkörbe illeszkedő közös ünnepe és táncos mulatság zárja.
2 318 987 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Civil közreműködés a Sajó-völgyi légszennyezés monitorozásának megalapozásában
Zöld Akció Egyesület
Miskolc
A Zöld Akció az élő szervezeteket, így az emberi egészséget is károsító légszennyező hatásokat szeretné felmérni a Borsodchem Rt. hatásterületén, a Sajó-völgyben, zuzmófelmérés segítségével. A felmérés egy hosszú távú biológiai monitoring rendszert alapozhat meg a völgyben és lehetőséget ad a szakmai párbeszédre is az érintettekkel. A kapott eredményeket szakmai és lakossági fórumokon és iskolai előadásokon is ismertetik.
1 388 225 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Önkéntességgel a Hajdúböszörményi Járás helyi jelentőségű természetvédelmi területeinek védelméért
Zöld Kör - A Föld Barátai Magyarország tagja
Hajdúböszörmény
A Zöld Kör a Hajdúböszörményi járás 7 helyi jelentőségű természetvédelmi területét kezeli és mutatja be a programban. A védelmi teendőkbe fiatal önkénteseket toboroznak és felkészítik őket a rendszeres természetvédelmi munkák szervezésére és bonyolítására.
1 479 956 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Közös összefogással Diósgyőrért!
Zöld Kapcsolat Egyesület
Miskolc
Miskolc diósgyőri részének gettósodását szeretné ellensúlyozni a közért, a közösen végzett munka aktivitásával, szabadidős és közösségfejlesztő programokkal értelmes cselekvési-kitörési lehetőségeket biztosítva a degradálódó társadalmi-szociális-környezeti ügyekben. Célcsoportja az Árpád és Kuruc utca valamennyi lakója. A fontosabb projekt elemek: családzöldítő kiadáscsökkentő tanácsadások, állásbörzék, ismeretbővítés a polgárőr egyesülettel, parkgondozás, sport bajnokságok, turista programok, kerékpáros rendezvények (ügyességi és oktató programok), túravezetői füzet, idegenvezetések a diósgyőri uradalomban, és szemléletformálás a kulturált kutyatartásról.
2 313 907 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A Nemzeti Vízstratégia (környezetvédő) civil szemmel
Holocén Természetvédelmi Egyesület
Miskolc
A projekt célja a Nemzeti Vízstratégia véleményezése, „alakítása” és Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében (VGT) szereplő vízminőséget javító intézkedési programja megvalósításának elősegítése, ezáltal vizeink jó ökológiai állapotba kerülése, az éghajlatváltozás „lassítása”.
1 877 360 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Önellátás felé
Homo Faber Alapítvány
Békéscsaba
A Homo Faber projektje az önellátást népszerűsíti képzésekkel, workshopokkal és személyes találkozókkal, tapasztalatcserékkel segít az érdeklődőknek az önellátó életmód felé való elindulásban. A résztvevő őstremelők, családi gazdálkodók, kerttulajdonosok közt egy egymást segítő hálózatot is kialakítanak. Így a kisebb területen termelők megbízható forrásból tudják beszerezni a résztvevő nagyobb gazdálkodóktól azt amit maguk nem tudnak előállítani. Emellett megkísérlik a használaton kívüli telkek és földek felajánlását, hogy a földdel nem rendelkező érdeklődők is elkezdhessenek gazdálkodni.
1 996 582 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
ZölDÖK hálózat- Fiatalok a természetért, a környezetvédelemért és a fenntarthatóságért \"zöld\" demokráciával
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Budapest
A legtöbb iskolában léteznek diákönkormányzatok, de nincsenek átfogó programok a fenntartható fejlődésről, aktív állampolgárságról vagy a demokráciáról. A Zöld Diákönkormányzatok létrehozásával olyan szervezetek jönnek létre, amelyek lehetőséget biztosítanak nemcsak a környezeti nevelésre, hanem az aktív állampolgárságra, önkormányzatiságra, demokratizmusra nevelésre is. A projekt célja ezen szervezetek és hálózatuk kialakítása a középiskolákban.
1 654 157 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
E-kofa: tudatos vásárlással a fenntarthatóságért
Egri Újságíró Egylet Egyesület
Eger
Az e-kofa.hu az 50 km-es diéta ökológiai elvét követő, ám közvetlen termelő-fogyasztó együttműködést biztosító és termék garanciákat magában foglaló rendszer. A portál lehetővé teszi, hogy az egriek helyi termelőtől, ellenőrzött módon, jó minőségű élelmiszert vásárolhassanak, támogatva a helyi közösséget, csökkentve az élelmiszer-termeléshez és fogyasztáshoz kapcsolódó környezetterhelést. A program célcsoportjai eger lakossága (közveltenül 500 fő), helyi termelők, gazdák (közvetlenül 20-30 fő) és környezetvédő civil szervezetek szervezetek (35-40 db). A helyi gazdálkodókról kisfilmek is készülnek, az ekofa.hu-n megrendelt árukat a vásárlók hetente kétszer az egri piacon vehetik át.
2 737 008 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Barcsay varázskert
Bihari Természetbarát Egyesület
Berettyóújfalu
A Bihari Természetbarát Egyesület által kitalált „Barcsay varázskert projekt” a környezettel való érintkezés tapasztalatát kívánja visszaadni az óvodás és általános iskolás korosztálynak. Az iskolán kívüli, nem formális neveléssel, a kert adta lehetőségekkel, előadások tartásával és különféle környezeti témakörben történő vetélkedőkkel, játékokkal kötik le a gyerekek figyelmét, akik így észrevétlenül tanulnak.
2 687 706 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Légszennyezés.hu - aktuális és várható légszennyezettség és egészséghatásai
Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő Alapítvány
Törökszentmiklós
A legszennyezes.hu egy időjárási portálhoz hasonlóan teljeskörű információt szolgáltat a hazai nagy és kisvárosok pillanatnyi légszennyezettségéről, a levegőminőség várható alakulásáról, és az aktuális légszennyezettség egészségügyi hatásairól térképes és részletes települési oldalak formájában. Az oldal nem csak a mérőállomásokkal rendelkező települések, hanem a többi hazai településről is információt ad és az aktuális helyzetre szabott teendőket ajánl. Az oldal fő célcsoportjai a kisgyermekes anyukák, kiemelten a várandós, GYESen lévő édesanyák, a felsőfokú természettudományos tanulmányaikat végző fiatalok, környezetvédelmi irányultságú oktatási intézmények pedagógusai, légzőszervi megbetegedésben szenvedők (asztmások/allergiások), aktív sporttevékenységet végzők és környezetvédelem iránt elkötelezett személyek.
1 277 968 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Gaia rabjai - Önkéntesek aktív természetvédelmi beavatkozása az olaszfalui Eperjes-hegy geológiai tanösvényén
Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
Pénzesgyőr
A \"Gaia rabjai” projekt szervezői az olaszfalui Eperjes-hegy geológiai feltárásait szeretnék újra látogathatóvá tenni az elfeledett geológiai, természeti értékek felújításával, önkéntesek bevonásával. Az itt található egykori tanösvényt is helyreállítják az információs táblák és jelzések felújításával. Az aktív természetvédelmi munkába bevonják a helyi lakosságot, a természetvédelem iránt fogékony fiatalokat, ami a terület hosszú távú fenntartását segíti elő és az együttműködő szervezetek önkéntes bázisa is gyarapodhat. A munkák során kiirtják a geológiai értékeket beborító bozótot és szóróanyagot készítenek a tanösvényről, melynek segítségével az érdeklődők önállóan is bejárhatják a tanösvényt, valamint a helyi fesztiválon is bemutatják a terület értékeit.
2 411 615 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Sokoróalja éléskamra program
Szelence Egyesület
Tényő
A Szelence Egyesület Sokoróalja éléskamra programjának célja a mikrotérség élelmiszer önrendelkezésének - a helyben megtermelt javak helyben történő fogyasztásának - elősegítése, ezzel hozzájárulva a globális környezeti problémák mérsékléséhez. A tevékenységek közvetlen célcsoportja a térség településeinek – Felpéc, Győrszemere, Kajárpéc, Sokorópátka és Tényő – lakossága, közvetetten Győr és vonzáskörzetének lakói. A program során együttműködést alakítanak ki a résztvevő szervezetek közt, felmérik a fogyasztói és termelői igényeket (legalább 150 családnál és 75 termelőnél). A helyi termékek piacra juttatását 3-4 helyi termék vásár szervezésével, hirdetésekkel, és bolti helyi termék sarkok kialakításával valamint egy kísérleti szatyor hálózat létrehozásával segítik. Emellett törekednek a helyi termékek közétkeztetésbe való bejuttatására.
2 307 931 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
AZ ÉN VETEMÉNYESKERTEM - Program az újraéledő településért, a megújuló talajokért és az egészséges élelmiszerekért Csömörön
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület
Budapest
A SZIKE komposztálást népszerűsítő programjával Csömörön szeretné elérni a szerveshulladékok (zöldjavak) hasznosítását, és megszüntetni azok elszállítását és égetését. A komposztálást ismeretterjesztő előadásokkal és kiadványokkal valamint komposztáló edények szétosztásával népszerűsítik. Fejlesztik továbbá a csömöri Közösségi Tanulókert biogazdaságát és segítenek beindítani a komposztálást az iskolákban és óvodákban.
2 959 614 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Környezeti szempontok érvényesítése a 2014-2020-as uniós források felhasználásában
Fenntarthatóság Felé Egyesület
Budapest
A projekt célja a környezeti szempontok érvényesítése a 2014-2020-as uniós források felhasználásában, főleg a területfejlesztési, környezeti és energetikai, emberi erőforrás és határon átnyúló programok végrehajtási dokumentumaiban. Közvetlen célcsoport a Zöld Régiók Hálózata (környezetvédő civilek a területfejlesztésben) koordinátorai és tagsága, megyei önkormányzatok munkatársai, a 2014-2020-as uniós programok irányító hatóságainak munkatársai. Közvetett célcsoport a strukturális alapok potenciális pályázói, kedvezményezettjei, Magyarország lakossága. A projekt során véleményezik a strukturális alap programok végrehajtási dokumentumait és útmutatót készítenek arról, hogy a környezeti szempontokat hogyan lehet érvényesíteni a pályázati kiírásokban. A javaslatokat találkozókon és írásos javaslattételek segítségével osztják meg a kormányzati szereplőkkel. A civil szervezeteknek régiónként egy-egy fórumot tartanak a strukturális alapok új kiírásairól.
1 946 981 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A MI KERTÜNK
Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület
Szeged
A \"Mi kertünk\" szemléletformáló előadásokkal, képzésekkel, workshopokkal és egy biodinamikus kert létrehozásával szeretné hozzájárulni a fenntarthatósági problémák megoldásához. A kertet ősztől tavaszig tankertként, nyáron pedig a Szívességbank önsegítő rendszerében működtetik. A kerthez komposztálót és szelektív hulladékgyűjtési és esővízgyűjtési rendszert építenek és a biciklitárolót is bővítik. A projekt célcsoportjai és megvalósítói az egyesület céljaival azonosuló vagy szimpatizáló, azokért önkéntes munkát vállaló felnőttek és gyermekeik, az egyesület tagjai és tisztségviselői és az intézményekbe járó gyerekek szülei (kb. 180 család) és a tanárok, munkatársak (kb 45 fő). A létrejövő mintakert és közösségi tér pedig minden érdeklődő számára nyitott lesz.
1 941 005 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Civil részvétel erősítése a döntéshozatali folyamatokban vizeink védelme érdekében
WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány
Budapest
A Vízkeret Irányelv bevezetésének kötelezettsége hazánkban is a vízgazdákodási tervek (VGT) elkészítésével valósul meg. A következő tervezési periódus 2013 és 2015 között lesz. Az előző, 2009-ben befejezett tervezést sok hiányosság és gyenge pont jellemezte, melyeket a civil szervezetek észrevételeztek, és az EU Bizottság jelentésében is szerepelt. A projekt célja a VGT tervezési periódusának befolyásolása, mely 2013-ban a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések dokumentumának kihirdetésével kezdődik. A WWF zöld civil szervezetek és vízpolitikában jártas szakemberek bevonását tervezi, hogy a természetvédelem, a fenntarthatóság és az ökológiai igények képviselete minél erősebb legyen. A civilek és a szakértők részvételével értekezleteket szerveznek, ahová a kormányzati szereplőket is meghívják. Javaslatokat és ajánlásokat készítenek a víz startégiai dokumnetumokhoz, a civilek számára pedig útmutatót készítenek. Ez a munka terepi tanulmányok elkészítésével egészül ki, amik azt vizsgálják, hogyan hat a vízgazdálkodás napi gyakorlata a víztestek minőségére. Vizeink állapota számos emberi tevékenység által terhelt, mint pl. az árvízi védekezés. Ezért fontos eleme a programnak az Árvíz Irányelvvel kapcsolatos tájékozattás és az, hogy milyen szerepe van ennek kidolgozásában a társadalmi szereplőknek. A tapasztalatcsere egyaránt segíti majd a civilek szerepvállalását a VGT előkészítése, és az árvízkockázati térképek elkészítése terén, és növeli a társadalom bevonásának eredményességét az irányelvek megvalósítása során.
2 239 207 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Kulcskérdés: a KEDV-ENERGIA, avagy ELŐRE MENTÜNK
\"FOGADÓ\" Észak-Abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesület
Gönc
A FÉSZAK-KÖR projekt célja a regionális tervezésben való közösségi részvétel fejlesztése. Ennek érdekében az Észak-abaúji fejlesztők olyan közösségi akciókat generálnak, melyek a helyi igényekből indulnak ki, és a mindennapi élethez kapcsolódnak. A résztvevők családok és baráti körök, az Észak-abaúji települések véleményformálói, stratégiai szereplői - pedagógusok, lelkészek, településvezetők, családsegítők.
2 805 732 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Zenehíd – Veszprém megszólal
SZABAD-SAJTÓ Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület
Veszprém
A „Zenehíd – Veszprém megszólal” projekt során létrehozzák a Veszprémi Civil Kulturális Kerekasztalt, amely véleményt és új kulturális irányt megfogalmazó civil közösség lesz. A kerekasztal tevékenysége során közösséget épít, és közvetíti céljait az önkormányzat felé. A közösség ezután hatékonyan fel tud lépni a kulturális közéletben. A résztvevők a Veszprémben élő és a városhoz kötődő alkotók, művészek, kulturális civil szervezetek.
2 493 187 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Zselic Kincsei- kincset érő Zselic
Hangya- Banda Ifjúsági Egyesület
Kaposmérő
A Hangya- Banda Ifjúsági Egyesület a zselici térség 23 településéről gyűjt össze kézműves és egyéb termékeket, melyeket a Zselic Kincse bemutatóteremben állítanak ki. Ezen túl a térség civil szervezeteiből civil hálót hoznak létre, akik a Zselic Kincse sátrat működtetik kulturális és közösségi rendezvényeken. Az összegyűjtött termékeket honlapokon, kiadványokon népszerűsítik, a projekt végén megszervezik a Zselic Kincse fesztivált.
2 376 655 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Új korszak kezdete a nyugdíjas klubok működésében
Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület
Győr
A projektben az arrabona nyugdíjasszervezet működését újítják meg, hogy az általuk üzemeltetett klubok új programokat tudjanak indítani. Ezért a vezetőket továbbképzik (IT, pályázatírás, menedzsment) és új résztvevőket vonnak be valamint informatikai hálózatba kötik a klubokat. A klubokban megvalósul a munkamegosztás, színesebb programok lesznek, Internetes megjelenés előtérbe kerül.
1 990 606 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Civilek Háza létrehozása Végegyházán
Barangoló Közhasznú Egyesület
Végegyháza
A projekt célja Civilek Háza létrehozása Végegyházán a község civil szervezeteinek, önszerveződő közösségeinek működési hely biztosítása, rendezvények, képzések, előadások szervezése, és a szervezetek rendezvényeinek technikai hátterének biztosítása. A program közvetlen célcsoportja a szervezetek tagsága, mivel a Civilek Háza elsősorban a szervezetek számára nyújt szolgáltatásokat. A szervezeteken keresztül közvetett célcsoporttá válik a község teljes lakossága és a környező településeken élők is. Kiemelt célcsoport a gyermek és ifjúsági korosztály, hiszen a község hátrányos helyzetét ők sínylik meg leginkább.
2 931 826 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
\"Egységben a CIVIL -erő\\""
Bűnmegelőzési Központ Somoskőújfalu Polgárőr Közhasznú Egyesület
Somoskőújfalu
A projekt célja a somoskőújfalui lakosok biztonságérzetének növelése, a Szomszédok Egymásért Mozgalom elindítása és aktívabb közösségi élet, szorosabb összefogás elősegítése a civil szervezetek közt. Mindezt csoportbeszélgetésekkel, falunappal, csapatépítéssel és önkéntesek toborzásával szeretné elérni az egyesület.
1 664 615 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
SZERELEM PARK
Szúcs Községért Egyesület
Szúcs
Szúcs Egertől 23 km-re fekszik, két településrészét, az Ófalut és a Bányatelepet 2,5 km távolság választja el egymástól. A projekt célja, hogy a régi bányászfalut kimozdítsa elmaradott gazdasági-társadalmi helyzetéből, azáltal, hogy közös cselekvésre serkenti a szúcsi lakosságot. El kívánják érni a falurészek, a társadalmi csoportok, a romák-nem romák közötti feszültségek csökkentését, feloldását. Ez közös cselekvésre épül, amely a két településrész közötti tavacska közösségi térré alakítására koncentrál: a Szerelem parkra, benne a tóra és a Szerelem szigetre. Eközben a célcsoportok személyes kapcsolatba kerülnek egymással, és közvetlenül részt vesznek Szúcs és önmaguk fejlesztésében, dinamizálásában. Ebben a folyamatban a fejlesztő egyesület is erősödik, fejlődik, és keretét tudja adni a falu közösségéhez való tartozás érzésének.
2 934 814 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Akadémia a faluért
Szirák Polgárosodásáért Alapítvány
Szirák
A projekt célja Szirák község- és közösségfejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóival és hallgatóival való együttműködésben. A célcsoport elsősorban a szegényebb társadalmi rétegből kikerülő roma és nem-roma felnőtt lakosság és a helyi iskola gazdaképzésében résztvevő főleg roma fiatalok, akik kertészeti és gazdálkodási képzésben vesznek részt. A cél hogy a résztvevők megfelelő tudást és bátorságot nyerjenek a háztáji gazdálkodás és a gombatermesztés elindítására. Indulásukat szaktanácsokkal is segítik, és elkészül Szirák arculati terve is, hogy az épített örökség megőrzésére és a zöldfelületek, szabadtéri közösségi terek kialakítására az önkormányzat és/vagy civil szervezetek pályázatokat tudjanak benyújtani. A programban részt vesz a helyi önkormányzat és iskolával, a vanyarci Veres Pál Polgári Egyesület, a Romanes Egyesület. A kidolgozott tananyagot és tapasztalatokat a Katalizátor Hálózat segítségével más szervezetek számára is hasznosíthatóvá teszik a szervezők.
1 987 319 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Vízimalmok kalákában
Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány
Győr
A projekt célja a Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány megerősítése valamint közösség és szervezetfejlesztés helyi emberek, önkéntesek, egykori és mai malomtulajdonosok részvételével. A projekt során létrehoznak egy kiránduló útvonalat is, mely Pápateszéren 25 vízimalmot mutat be.
2 315 700 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Együtt, egymásért, a közösségért
Hidasnémeti Alapítvány
Hidasnémeti
Hidasnémetiből rövid idő alatt több mint 60 család költözött el, akik helyére új, szlovák nemzetiségi családok költöztek. Az egykori közösségi kohézió visszaállítására számos közösségfejlesztő program indult. A projekt célja, hogy a Hidasnémeti Alapítvány közösségfejlesztő köreit megújítva élénkítse fel a település közösségi életét. A fejlesztők a lakosság bevonásával szeretnék feltárni a hiányterületeket és erősíteni a helyi erőforrások használatát, erősíteni a lakosság proaktivitását. Ezen célokat műhelymunkák, képzések, tanulmányutak és számos közösségi esemény szervezésével szeretnék elérni.
2 261 617 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Tegyünk Együtt Alsónánáért!
Galagonya Egyesület
Alsónána
A projekt célja a közösségi élet fellendítése és a lakosok bevonása az alsónánai közéletbe közösségi programok, és közös stratégiai tervezés segítségével. A program ösztönzi az önszerveződő csoportok alakulását és aktivizálja a meglévőket valamint felkészíti őket az önálló, független működésre. Hosszú távú cél, hogy a falu lakói tudatos állampolgárként, az önkormányzattal partneri együttműködésben dolgozzanak a falu fejlesztéséért.A programok közvetett célcsoportja a környező települések lakói: Szálka, Mórágy Kismórágy, Bátaapáti, Várdomb (9400 fő), és a kistérség polgrámesterei (25 fő).
2 264 605 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Én az ő helyükben - és tényleg!
Magyar Pszichodráma Egyesület
Budapest
A Magyar Pszichodráma Egyesület \"Én az ő helyükben ...és tényleg!\" projektjében a szociodráma segítségével öt civil szervezet dolgozói közt fejleszti az együttműködést. A beavatkozás hatékonyságát is mérik, az eredményeket pedig közzéteszik. A projekt hosszú távú célja, hogy a szociodráma, mint társas / társadalmi problémák kezelésére kidolgozott, hatásvizsgálatokkal alátámasztott csoportmódszer, Magyarországon is beépüljön a köztudatba és a közhasználatba.
2 805 433 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Szárnyas malac éve
Lendületben Kicsikért és Nagyokért Egyesület
Patapoklosi
A projekt a fiatal patapoklosi egyesület megerősítését és a településen élő roma és nem roma családok közti kapcsolat felépítését célozza. A projekthez csatlakozik öt civil szervezet és húsz családot vonnak be, akik közös programokat (kézműves műhelyt, kiállítást, bábelőadást, nyári tábort) szerveznek. A kézműves műhelyeken játékokat készítenek, melyekből kiállítás készül, és a gyerekek egyhetes bábszínházas nyári táboron vesznek részt.
2 046 182 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Roseto-projekt
MU Színház Egyesület
Budapest
A Roseto-projekt diákok, nyugdíjasok, álláskeresők és kismamák részére szervez csoportokat a fórumszínház, törvényalkotó színház és vitaszínház módszereivel fejlesztve kommunikációjukat. A XI. kerületi lakosok kommunikációs képességeinek, ezáltal önszerveződő-képességük javításához járul hozzá, hosszabb távon az együttműködések erősítéséshez és a demokratikus jogok gyakorlásának ösztönzéséhez. A foglalkozások közös mögöttes témája a megkülönböztetés elleni cselekvés.
2 387 412 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Utánam, srácok!
Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület
Miskolc
A miskolci Észak-Kelet Átjáró célja, hogy a közösségi tudatban a város képzete és a város története átértékelődjék, a traumatikus és visszás képzetek helyére friss képek, a szellemi kulturális örökség elemei kerüljenek. A projekt akciókat és helyzeteket is teremt a városi helyek, terek belakására, ami a helyi identitás erősítését segíti. A program részei flash mobok, street art, utcabútor-építési akciók, vetélkedők és kulturális események, műhelysorozat és hálózatépítés.
2 985 610 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Helyben a jövőnk!
Helyben a Jövőnk Egyesület
Nyíregyháza
Közösségi élelmiszerbeszerzési rendszert fejleszt Nyíregyházán, Kosár néven a Prt Lingua Egyesület. A Kosár új kereskedelmi csatornát jelent a termelőknek, közvetlenül kötve össze őket a vásárlókkal. Jelen projektben bérelt ingatlan biztosításával, a technikai feltételek, a marketing és PR megerősítésével fejlesztik a programot. A hálózatba 50 családot, 20 gazdálkodót és 50-200 érdeklődőt szeretnének bevonni.
2 553 246 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Közösségi tervezés Budafokon
Promontorium Polgári Casino
Budapest
A Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési Kerekasztala a közösségi tervezés eszközeivel szeretne bekapcsolódni a budafoki városfejlesztésbe. A projekt hosszú távú célja, hogy a közösségi tervezés módszertanát egy széles civil bázis megismerje és elsajátítsa, és a civil szereplők partnerként vegyenek részt a várospolitikai folyamatokban. A rendszeres munkában 20-30 fő vesz részt, és közvetlenül megszólítanak 60 főt Budafok-Tétény civil közösségében. A használt eszközök műhelybeszélgetések és műhelymunkák a közösségi tervezésről, lakossági fórumok, kiadványok készítése és bemutatása Civil Konzultációs Tanács ülésén, átadása az Önkormányzat vezetésének.
2 303 748 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Közösségépítés, családok megélhetésének segítése a bokortanyákban
Szabolcsi Közösségfejlesztő és Vállalkozás Élénkítő Szociális Szövetkezet
Nyíregyháza
A projekt célja a közösségi élet és a háztáji gazdálkodás fellendítése a tanyabokrokban és közösségi programoknak köszönhetően a városi kereslet és a tanyasi kínálat találkozása. A projekt célcsoportja a Nyíregyháza mellett található tanyabokrok lakossága, valamint a városban élő elszegényedő, lakóhelyváltásra kényszerülő, vagy önként a tanyasi gazdálkodó életformát választó családok. A program során közösségépítő tevékenységek zajlanak, közösségi mentor szerepet betöltő gazdákat keresnek és fórumok, találkozók segítségével népszerűsítik a közösségi gazdálkodást.
1 433 344 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
KOMATÁL
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület
Medgyesegyháza
A Románság Hagyományaiért Egyesület települési civil kerekasztalt hoz létre Medgyesházán, egy rendkívül szegény régióban. A cél a helyi civil részvétel, érdekérvényesítés és együttműködés erősítése szervezetfejlesztéssel, csapatépítő tréningekkel, műhelyekkel és egyéb módszerekkel. A kerekasztalban hat civil szervezet vesz részt összesen 14-16 szereplővel.
2 367 392 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
\"Tapad a kosz az elmére!\"
teljes Szívvel Közhasznú Alapítvány
Miskolc
A Teljes Szívvel Közhasznú Alapítvány a slam poetry segítségével gimnazista korú fiataloknak szervez közösség építő programot. A slam szókimondó, a világ összes problémáját felvető kicsit vers, kicsit színház előadásmód a középiskolás korosztály nyelvezetét használja, ettől válik számukra könnyen érthetővé, közösség formáló erővé. Létrehozva egy ilyen társaságot, megnyerve a \"hangadókat\", a célcsoport szinte minden (!) tagja megszólítható, hiszen már kilépve a családi mintákból, egymás viselkedését figyelik. A projektben a havi egyszeri közösségi napon az addig eltelt időszak új verseit - \"új problémáit\" - beszélik meg, figyelve arra, hogy a problémák megoldására is igaz utakat mutassanak. A találkozó hely kulturális térként, teázóként ingyenesen üzemel, a környező kocsmák alternatívájaként. A program szervezői a tanintézetekkel együttműködnek, hiszen a slam segítségével olyan gondokra is felhívhatják a figyelmet, melyek az iskola falain belül nem kerülnek kimondásra.
2 262 215 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Spiritusz - Virtuális- és közösségi módszerekkel a kistelepülésekért
Zalai Falvakért Egyesület
Zalaegerszeg
A spirituszégő lángja fényt és melegséget hozott a múlt század falvaiba, a kirándulók túlélő felszerelésének pedig még ma is fontos tartozéka. A fényt, a reményt, talán a túlélést jelentő eszköz a Spiritusz program is. Célja a vidéket felvállalni képes, a helyi közéletet aktívan formáló kreatív emberek, közösségek megerősítése. A Zalai Falvakért Egyesület új kihívás elé néz: a falvak érdekében felvállalható kontroll funkciókat, a kor technikai követelményeinek megfelelő jelenlét lehetőségeit kell áttekinteniük és hálózatot létrehozni a helyi szervezetekből. A fejlesztés során 16 Zala és Vas megyei, 1500 fő alatti település civil szervezeteivel és közösségeivel dolgoznak együtt a részvétel megerősítésén.
34 394 569 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Helyi Erő - Helyi Forrás
Civil Kollégium Alapítvány
Kunszentmiklós
A Civil Kollégium Alapítvány projektje egy fenntartható fejlesztés és közösségszervezés forrásközpontot szeretne megalapozni, mely a helyi erőforrás fejlesztési és a közösségszervezési gyakorlatoknak nyújt szakmai támogatást. A projetkben tíz helyi/tematikus közösséget és szervezeteiket szeretnék felkészíteni és támogatni, hogy azok képesek legyenek saját erőforrásaikra támaszkodva fejleszteni közösségeiket. A résztvevők hátrányos helyzetű közösségek, civil szervezetek, szakemberek. A projekt során a pályázó saját stratégiáját és szervezetét és a közösségfejlesztők hálózatát is megújítja.
40 551 642 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Közös alapokon - Közösségi alapítványok Magyarországon
Civitalis Egyesület
Budapest
A Civitalis Egyesület projektjében a közösségi alapítványok ügyét karolja fel. Ennek érdekében 15 szervezetet készítenek fel közösségi alapítvány indítására, fejlesztik a két létező közösségi alapítvány szervezetét, és képessé teszik saját szervezetüket a közösségi alapítványi mozgalom további fejlődésének támogatására. A közösségi alapítványokkal végzett munka támogatására létrehoznak egy országos támogató csoportot (OTCS), és tanulmányozzák a régió országos szintű támogatási modelljeit, majd kiépítik a hazai körülménykre legalkalmasabb rendszert. Az egyik célcsoport azok a civil szervezetek, melyek legalább 75 ezer fős „közösségekben“ működnek, jelentős társadalmi tőkével rendelkeznek, és egy közösségi alapítvány létrehozásával szeretnének hozzájárulni közösségük hosszú távú fejlődéséhez. A másik pedig a hazai két működő közösségi alapítvány (az egri Életminőségért Alapítvány és a budapesti Ferencvárosi Közösségi Alapítvány). Legfontosabb tevékenységek: az OTCS működésének kitalálása és beindítása, a 15 szervezet kiválasztása és a résztvevőkre szabott kapacitásépítési program megvalósítása, a hazai közösségi alapítványi mozgalom integrálása a nemzetközi mozgalomba. A projekt végére az egyesület kidolgozott stratégiával és megfelelő szervezeti kapacitással fog rendelkezni a közösségi alapítványok fejlődésének támogatására és az országban 4 további közösségi alapítvány jön létre.
26 354 160 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Merjünk változtatni!
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Budapest
A civil szervezetek társadalmi, jogi és működési környezete jelentősen megváltozott. A sikeres működést hálózati együttműködések létrehozásával szeretné segíteni a Levegő Munkacsoport. A fejlesztésbe környezetvédelmi, sporttal, településfejesztéssel, egészségvédelemmel foglalkozó szervezeteket és a nagycsaládosokat vonják be. Az eredményeknek köszönhetően a résztvevő szervezetek stratégiát alkotnak, működőképes élő hálózat alakul ki, sikeres forrásszerzési akciókat szerveznek, új tagok és önkéntesek csatlakoznak a résztvevőkhöz, melyek a jogszabályoknak megfelelő példaértékű működést és önálló programokat tudnak felmutatni.
28 241 381 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
KŐKEMÉNY – KÖzösségi KEzdeMÉNYezések Nógrádban és Baranyában
Cromo Alapítvány
Budapest
A Közösségi Kezdeményezések (Kőkemény) projekt célja, hogy megerősítse a romák szerepét a régióban. A Cromo alapítvány ezt a helyi érdekképviselő szervezetek és közösségi kezdeményezéseik kapacitásfejlesztésén keresztül szeretné elérni, a helyi erőforrások bevonásával. A projektnek köszönhetően várhatóan nőni fog a roma résztvevők eredménykommunikációja és a romákat érintő ügyek és szervezetek ismertsége. Emellett a Cromo saját szakértői szerepét is megerősíti a közösségi kezdeményezések területén, ezzel fejlesztve szolgáltatásait, fenntarthatóságát és külső kommunikációját.
29 150 032 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
PecsWork - közösségszövetek a városban
Nevelők Háza Egyesület
Pécs
A Nevelők Háza Egyesület a saját szervezetének fejlesztése mellett Pécs szolgáltatóközpontjait és az ezek körül működő közösségi alapú kezdeményezéseket szeretné fejleszteni. A bevont szervezetek közt hálózati együttműködéseket alakítanak ki, hogy képessé váljanak céljaik, érdekeik megfogalmazására. Emellett a városrészi központokat úgy szeretnék átszervezni, hogy azok a közösségi igényeket szolgálva a helyi szükségleteken alapuló szolgáltatásokat kínáljanak. A Nevelők Háza saját szervezetfejlesztéséhez többfókuszú szervezeti stratégiát alakít ki, fejleszti a szervezet struktúráját, szolgáltatásait és együttműködéseit. A programnak köszönhetően 26 szervezet fejlesztése történik meg, hálózati munka alakul ki a város civil szervezetei közt és a helyi érdekérvényesítés is hatékonyabbá válik.
41 319 857 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Közösségi szolgáltatás - közösségi működtetés kistelepüléseken
Közösségfejlesztők Egyesülete
Budapest
A projekt a kistelepüléseken működő, erősen forrás és kapacitáshiányos civil szervezetek és csoportok megerősítését tűzte ki célul. A fejlesztés során felkészítik a résztvevőket a közösségi alapú működésre és helyi szektorközi hálózatok építésére. Emellett az egyesület saját szervezetét és munkafolyamatait úgy alakítja át, hogy a továbbiakban szakmai-módszertani erőforrásközpontként működhessen. A bevonandó szervezeteket terepismerettel rendelkező partnerek segítségével választják ki egy közösen kidolgozott szempontrendszer, előzetes interjúk és egy házi feladat elkészítésének tapasztalatai alapján. Várt eredmények: 20, közösségi működ(tet)ésre képes szervezet (min. 3 roma), jó gyakorlat gyűjtemény, online tanulóprogram, aktualizált szakértői adatbázis, tagozati rendszer a Közösségfejlesztők Egyesületében (KÖFE) , közösségi folyamatok értékelésének módszertana, 20-25 értékelő szakember, 2 akadálymentes, informatív és interaktív honlap, hírlevél, szervezeti diagnózisok alapján kidolgozott és megvalósított fejlesztési tervek, lokális szektorközi hálózatok, új szervezeti erőforrások.
37 579 777 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Katalizátorok helyben - kisközösségek átalakulásban
Védegylet Egyesület
Budapest
A helyi források jobb kihasználásával csökkenthető a társadalmi, gazdasági és környezeti behatásokkal szembeni sérülékenység. Az Átalakuló Közösségek támogatására a Védegylet egy támogatói hálózatot hív életre, mely lehetővé teszi és megerősíti az együttműködést és tapasztalatcserét az új Átalakuló Közösségek közt, addig amíg azok beindítják konkrét energetikai, helyi élelmiszer és helyi gazdasági fejlesztéseiket. A projekt elemei: Magyarországi katalizátor és átalakuló közösségek támogatói hálózatának kialakítása norvég mentor segítségével. 15 helyi és egy több szektoros, tanulmányút Norvégiából, 3 Átalakulás képzés, 2 katalizátor képzés, 15 konkrét fejlesztési projekt megvalósítása (pl.: közösségi kert, biobrikett program, adománybolt), folyamatos mentorálás, 150 fős interszektoriális esemény, egy Átalakulás jó-példák kézikönyv - kiadvány. Az eredmények növelik a (kis)közösségek tudatos részvételét a részvételi demokrácia megerősítésében és fejlesztésében. Létrejönnek továbbá olyan konkrét jó projektek melyeket a közösségek maguk kezdeményeztek, és tartanak fenn.
40 360 111 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Észak-magyarországi Settlement Hálózat
Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa
Eger
A program célja a mélyszegénységben élők (különös tekintettel a cigány emberekre) önszerveződésének, érdekképviseletének segítése, helyzetének javítása,a közösségszervezés segítségével. Ennek megalapozásához a részt vevő településeken egyesületi fenntartású settlementházakat hoznak létre és működtetnek a résztvevőkkel. A projekt részeként az egri SZETA összegzi azon ismereteit, tapasztalatait, amelyeket az elmúlt években gyűjtött össze a mélyszegénységben élők között végzett és settlement munkája során. Sor kerül ezek elemzésére, megírására, és megjelentetésére esettanulmány és módszertani segédanyag, és képzési tematika formájában. Az alapítvány részt vesz továbbá az egyesületi settlementházak helyi viszonyokhoz való adaptálásában, fejlesztésében. A fejlesztésben résztvevők Észak-Magyarország azon civil közösségei (17 db), amelyeknek tagjai hátrányos helyzetű (roma) emberek, és tevékenységeik saját társadalmi csoportjuk helyzetének javítására irányulnak. A szervezetek kapacitásbővítését szolgálják a következők: settlementház működtetésének-fenntartásának megtanulása, szervezetfejlesztések, képzések, a működő programok látogatása, a folyamatos egyéni mentori segítségnyújtás erőforrás fejlesztésükhöz. A szervezetek várhatóan a program 19-31. hónapja közt már képesek lesznek külső erőforrások megszerzésére, az egyesület és a settlementház fenntartására.
35 582 897 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Semmit rólunk, nélkülünk! - Társadalmi vita a szexmunkások esélyegyenlőségének javításáért
Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
Budapest
A prostitúcióról folyó vitából Magyarországon a szexmunkások ki vannak rekesztve, nem kéviselhetik érdekeiket. A szakmapolitikai párbeszédben a fő hangsúly az emberkereskedelmen van, míg a kirekesztés, szociális megbélyegzés és a kriminalizálás kérdései nem kapnak figyelmet. A projekt célja, hogy teret nyisson a marginalizált helyzetű szexmunkásoknak arra, hogy saját érdekeiket képviseljék és megalapozzák a jelenlegi stigmatizáló közgondolkozás megváltozását és igényeikre reflektáló széleskörű vitákat és közpolitika alkotást. A programban szexmunkás aktivistákat toboroznak, és képzik őket, portrésorozatot és kiállítást szerveznek, jogsegélyszolgálatot indítanak részükre. Emellett hatásvizsgálat készül a szabálysértési törvényről és egyeztetések kezdődnek a döntéshozás képviselőivel az ENSZ CEDAW Bizottságának ajánlásai alapján. Eredményként az várható, hogy a prostitúció körüli szakmai és társadalmi diskurzus inkluzívabbá válik, és a szexmunkások nézőpontjainak megismerése után a szakemberek, döntéshozók lehetővé teszik, hogy az érintettek is felszólaljanak. A prostitúciós jelenség újfajta tematizálása olyan új megközelítés meggyökerezését váltja ki elsősorban a médiában, mely az önként szexmunkát vállalókat nem áldozatként, hanem sorsáért felelősséget vállaló nőként mutatja be.
2 961 407 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Hátrányos helyzet - Nők a szülészeti ellátásban
Születésház Közhasznú Egyesület
Budapest
A Születésház projektje arra hívja fel a figyelmet, hogy miként nyomja el a medikalizált szülészeti ellátórendszer a nőket, figyelmen kívül hagyva az olyan speciális igényeket, amelyek valamilyen hátrányos helyzetben lévő csoporthoz való tartozásból erednek. Továbbá szeretnék beemelni a várandósgondozásról és szülésről folyó társadalmi diskurzusból hiányzó női csoportok problémáit, az indokolotlan császármetszések mellékhatásait (egészségügyi és gazdasági). A projektben szakmai koalíciók összekovácsolására vállalkoznak, kerekasztal beszélgetések és worshopok szervezésével, kommunikációs anyagok készítésével. Összegyűjtik a szakemberek tapasztalatait és terjesztik a várandósgondozás és szülészet területén dolgozó szakemberek, civilek, törvényhozók és érintett nők körében.
327 186 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Férfiak a Nőkért
Karbon Kör Egyesület
Komló
\"Az igazi férfi nem bánt nőt\" kampány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a gondolkodásmód megváltoztatásával mennyire sokat tehetünk azért, hogy csökkenjen és idővel megszűnjön a nők elleni erőszak és általában az erőszak. A kampánnyal közvetlenül a focimeccsekre járó szurkolókat szólítják meg. A projekt része egy gender szemléletű képzés, melyen a kampányban főszerepet vállaló futballisták és a projektben dolgozók vesznek részt. Együttműködő partner a PMFC-MATIAS labdarúgó csapata, a HPT Consult Kft. és a Nő az Esély Egyesület.
2 574 162 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Szabadság, egyenlőség, párkapcsolat - Egészségfejlesztő ifjúsági program a Pécsi kistérségben
Drogprevenciós Munkacsoport
Pécs
A pécsi projekt célja, hogy csökkentse a fiatalkori prostitúció és a kapcsolódó negatív jelenségek előfordulását (pl. emberkereskedelem, kizsákmányolás, problémás pszicho-aktív anyaghasználat, más mentálhigiénés problémák) valamint erősítse a veszélyeztetett fiatalokat védő tényezőket. A prostituáltak többségét a baranyai szegregátumokból érkező, mélyszegénység és kilátástalanság elől menekülő lányok teszik ki. Ezért kiemelten fontos a pécsi és Pécs környéki 8. osztályos iskolásokat veszélyeztető tényezők enyhítése és egy kortárssegítő csoport létrehozása, mely pozitív példát és támaszt adhat. A projektnek része a fiatalok nevelésével foglalkozó mentálhigiénés szakemberek képzése a témában.
2 867 584 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Helló Anyu!
Családbarát Város Szociális Szövetkezet
Budapest
közvetlen célja egy belvárosi, maximálisan családbarát, napközben folyamatosan nyitva tartó kávézó és közösségi tér létrehozása. Ez a hely lehetőséget teremt a kisgyermekes édesanyáknak, hogy gyermekeikkel együtt jólérezzék magukat, találkozzanak hasonló helyzetű családokkal és felnőtteknek szóló programokon vegyenek részt. Tehát a kisbabás, kisgyermekes évek alatt nem kényszerülnek a négy fal közé, hanem rossz idő esetén, télen is szabadon (játszóházi óradíj vagy előzetes regisztráció nélkül) betérhetnek, szoptathatnak, pelenkázhatnak, kávézhatnak és beszélgethetnek, miközben gyermekeik számára is biztosított a koruknak megfelelő környezet és ellátás. Ezen felül a közösségi térben szabadidős, kulturális és kompetenciafejlesztő tanfolyamokat, programokat szerveznek a projekt megvalósítói. Közvetett cél a családbarát szemlélet terjesztése, valamint modellértékű, kizárólag atipikus foglalkoztatási formákat alkalmazó családbarát munkahely és munkakörnyezet kialakítása.
328 979 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Bíróságok monitorozása a párkapcsolati erőszakos esetek kezelésében (court watch)
Patent Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület
Budapest
A Patent Egyesület a bántalmazott nők jogainak érvényesülését segíti elő. Ehhez szisztematikusan adatot gyűjtenek arról, hogy a bíróságok hogyan kezelik a párkapcsolati erőszak ügyeit. Céljuk, hogy aktivizálják a párkapcsolati erőszak áldozatait és a jogászokat az állami szervek működésének vizsgálatára, továbbá partneri viszonyt szeretnének kialakítani bíróságokkal. A monitorozás adatait a megfigyelt bíróságok, megfigyelők és a Patent jogsegélyszolgálatának munkatársaival elemzik, erről kiadványt készítenk, és terjesztik.
2 852 644 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Egységes női hang-egyenlően hallható?
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
Budapest
A 3 évre szóló pályázat célja, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlősége, a nők elleni diszkrimináció témájában fejlessze és erősítse a nőszervezetek és a nők érdekképviseletével foglalkozó szakmai szervezetek külső és belső kommunikációját, ugyanakkor érzékenyítse a témára a magyar média képviselőit. A projektnek három célcsoportja van: a szövetség tagszervezete, más női szakmai szervezetek és csoportok, illetve a média képviselői. Minden esetben a különböző társadalmi kérdések gender tudatos kezelésének erősítése a cél. Ennek elérésére a szervezők számos tevékenységet terveznek, például: stratégialkotást, kommunikációs tréninget, média tréninget, magyar esettanulmányokkal illusztrált gender média tankönyv kiadását, médiatréning tanmenet készítést, újságíróknak szóló gendertréninget, szerkesztők nemzetközi konferenciáját, cikkpályázat-ösztöndíjat, mentorprogramot újságírónőknek, civil-újságírói gender média háló kialakítását, s ennek éves média fórumát, női jogok fórumát és nyilvános vitákat.
32 400 976 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Közös erővel a bántalmazott nőkért és gyermekeikért - emberi jogi szervezetfejlesztés a PE-vel foglalkozó civil szférában
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület
Budapest
A NANE Egyesület projektje a jog- és érdekérvényesítő szervezetek megerősítésére és fejlesztésére irányul, hogy azok minél hatékonyabban tudják ellátni és képviselni a párkapcsolati erőszak női áldozatainak és gyermekeinek emberi jogi igényeit, érdekeit. Ezt a célt a projekben részt vevő szervezetek tudás- és fenntarthatósági igényeinek figyelembe vételével, és a résztvevők stratégiai fejlesztése mellett a következő eszközökkel valósítják meg: a szakterületen hiányzó akkreditált képzéseket indítanak, felnőttképzési akkreditációt szereznek, és bővítik az önkénteseik ismereteit és kapacitásait; intézményi együttműködéseket facilitálnak az erőszak áldozataival, női jogokkal, intervencióval, prevencióval foglalkozó ifjúsági, szociális, érdekérvényesítő és megbélyegzett társadalmi csoportokkal foglalkozó, regionálisan sokszínű és széles célcsoporti kört lefedő civil szervezetek között. Prevenciós és akkreditált képzéseket, mentorálást, szupervíziót, szervezetfejlesztést, téma-specifikus lobbizási ismereteket és szakmai anyagokat biztosítanak, és önsegítő csoportokat segítenek létrehozni. A projekt eredményeként szakmai együttműködések alakulnak ki, és a szervezetek képesek lesznek önállóan is hasonló programokat indítani és vezetni, hatékonyabban képviselni és érvényesíteni a párkapcsolati erőszak áldozatainak jogait és érdekeit, és továbbfejleszteni kapacitásukat a témában.
35 341 765 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Nóra - háló, avagy országos gender-tudatos munkaerőpiaci tanácsadó hálózat létrehozása tudástranszferrel
JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért
Budapest
A nemi esélyegyenlőség Magyarországon negatív tendenciát mutat, a gender-tudatosság minden területen hiányzik. A Jól-Lét Alapítvány a Nóra-hálózat létrehozásával szeretne ezen a helyzeten javítani. A Nóra háló egy szolgáltatási modell, mely a nők elleni diszkriminációt újratermelő közpolitikákat ellensúlyozná. A kisgyermekesek munkaerőpiaci esélyeit javító komplex, szemléletet is formáló szolgáltatási modellt 10 városban hozzák létre. A modell része egy anti-diszkriminációs jelzőrendszer is mely esetkezelésre, kutatásokra is alkalmas. A hálózatba pályázat útján jelentkezhetnek a szervezetek, melyeket képzésekkel és mentorálással kísérve készítenek fel tanácsadó pontok kialakítására. A Jól-Lét a munkáltatóknak, hatóságoknak és szakembereknek is kínál képzéseket és szolgáltatásokat, az Egyenlő Bánásmód Hatósággal pedig esettanulmányokon alapuló jelentést is készítenek a kirekesztésről.
37 960 747 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Emberi jogi oktatás az ózdi kistérségben
Amnesty International Magyarország Egyesület
Budapest
A magyar oktatásból az emberi jogi képzés szinte teljesen hiányzik, a hátrányos helyzetű régiókban leginkább. A projekt célja, hogy az emberi jogi képzésen keresztül a diákok tisztában legyenek helyzetükkel és azzal, hogy milyen fontos kiállni magukért. Az emberi jogi témákat részvételi módszerekkel dolgozzák fel, hogy azokat a mindennapi életükben használni tudják. Együttműködő szervezet a dr. Ámbédkar iskola, a tapasztalatokat workshopok keretében összegzik, kiadványt készítenek és a helyi stake-holdereket, oktatási intézményeket is tájékoztatják az eredményekről.
2 995 769 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
BAGázs IKSZ
BAGázs Közhasznú Egyesület
Budapest
A bagi romatelepen élő gyerekek gyakran küzdenek tanulási és viselkedési nehézségekkel. A projekt célja a gyerekek teljesítményének javítása a szülők és középiskolások bevonásával. A programot középiskolákban és a telepen hirdetik, a támogatókat és a középiskolásokat is kiképzik a munkára, illetve szülői értekezleteket rendeznek. Az önkéntes résztvevőkkel rendszeresen megbeszéléseket tartanak, amit dokumentálnak és konferenciát szerveznek, hogy a programot láthatóvá tegyék a helyi lakosok számára. A helyi iskola és gyermekjóléti szolgálat és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány is részt vesz a projektben. Eredményként várható, hogy javul a gyerekek iskolai teljesítménye, a szülők megtapasztalják, hogyan lehet a gyerekeket támogatni a tanulásban, csökkennek az előítéletek helyi szinten, és erősödik az önkéntesek társadalmi érzékenysége is.
1 776 366 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Peer Kapitány (Segítők a Sarokról)
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány
Budapest
A projekt célja egy sorstárs (peer) vezérelt intervenciós modell bevezetése a Kék Pont Alapítvány VIII. kerületi Kontakt tűcsere programjában. A sorstárs alapú program olyan megközelítést jelent, amelyben intravénás szerhasználók adnak informális támogatást más intravénás szerhasználóknak. A projekt feladata megtalálni és kiválasztani azokat a klienseket, akik a közös munkába bevonódva szorosabb együttműködéssel, képzéssel maguk is sorstárs segítőkké válhatnak. Ezzel egyrészt segítik a szervezet által a program célcsoportjában elérni kívánt célok hatékonyabb megvalósulását, másrészt olyan gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek, különböző készségeket sajátíthatnak el, amelyeket a programon kívül, életük egyéb területein is tudnak majd hasznosítani. A célcsoport a tűcsere programba már bevont, ezres nagyságrendű, izolált, az állami ellátórendszerrel nem, vagy csak esetlegesen kapcsolatba kerülő, szocio-kulturális gettóban, mélyszegénységben élő, magukat romáknak valló intravénás szerfogyasztók. A projekt eredményeként egy olyan újfajta empowerment szellemiségű közösségépítés kezdődhet Magyarország legnagyobb kliensszámú VIII. kerületi tűcsere programjában, közvetve a Kék Pont Alapítványban is, ahol az érintettek részvételével dolgoznak a szolgáltatások tervezésétől az értékelésig.
2 986 805 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
\"Bodagozó\" létrehozása a romákkal kapcsolatos előítéletek csökkentése, valamint a helyi közösség megerősítése érdekében
Közért Egyesület
Budapest
Az Esély Közösségi Egyesület Bodagozó Büfé és Gyorsétterem létrehozását tervezi a jelenleg is működő Ifjúsági Klubjában. Az étterem és a klub üzemeltetésébe mélyszegénységben élő, intézményes és közösségi kapcsolatokkal nem rendelkező, nagyvárosi, főként roma fiatalokat vonnak be. A közös projekt hatékony közösségi munkát és közösségfejlesztő tevékenységet jelent. A projektbe számos önkéntes szakértőt vonnak be a kommunikációs, vendéglátó- és vállalkozói szférából. A közösségi program modellértékű lehet más, a területen tevékenykedő civil szervezet számára is – az átgondolt brand kidolgozása éppen azt a célt szolgálja,hogy franchise-rendszerben a program könnyen adaptálható legyen más területekre, városokba, városrészekbe is.
2 973 956 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
\"Ez sem legyen akadály\" egészség és kábítószer prevenciós programok kétoldalú akadálymentesítése
Drog Stop Budapest Egyesület
Budapest
A projekt átfogó célja, hogy egy új szakterületet honosítson meg a hazai drogszakmában: a fogyatékossággal élő szenvedélybetegek egészségvédelmét és rehabilitációját. A projekt konkrét célja, hogy a képzések tapasztalatait és ismereteit továbbadják a társintézményeknek, akkreditált képzés formájában. Közvetlen célcsoport a IV. kerületben élő mozgássérültek. Főbb tevékenységek a kortárs, sortárs és prevenciós munkatársak képzése, közös szabadidős programok, helyi fórumok, akciók és konferencia szervezése. A szervezők szeretnének hatást gyakorolni a káposztásmegyeriekre, hogy az akadálymentesítés természetes része legyen az életüknek. Segíteni szeretnének továbbá az egyénnek és a családjának abban, hogy minél teljesebb életet élhessenek, ne terhelje bűntudat és feszültség a hétköznapokat. A drogprevenciós és egészségvédelmi program pedig a fogyatékossággal élők és családjuk környezetének segít a teljesebb életvitel megvalósíátásban és az integrációban.
2 634 221 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Gallery8 - Roma Kortárs Művészeti Tér
Európai Roma Kulturális Alapítvány - ERCF
Budapest
A Gallery8 – Roma Kortárs Művészeti Térrel a szervezők lehetőséget szeretnének adni arra, hogy roma művészek, tehetségek, kreatív személyiségek és kulturális munkások együttműködjenek, alkossanak, támogatást szerezzenek. A Gallery 8 teret ad az alkotások bemutatásának, segítve a Gallery8-ban szereplő roma művészek nemzetközi kortárs művészeti szcénába való bekapcsolódását. A program célja, hogy a roma művészek végrehajtsák a sztereotip romakép kritikáját, és mindezt új műfajokban és médiumokban kísérletezve tehessék. A célcsoportok a roma alkotók és kulturális munkások, kurátorok és a helyi iskolások, közvetetten a nemzetközi kortárs művészeti szcéna, a roma kisebbség, politikai irányelveket meghatározó szint. A projekt része egy tehetségkutató program, az alkotók kapacitásfejlesztése, egy korszerű kiállítássorozat, melyek közül kettőt diszkurzív program, workshop is kiegészít, és egy művészetpedagógiai program iskolásoknak. A Gallery8 szintézist teremt a helyi kisebbségi kezdeményezések között, és részt vesz a Roma Parlament megóvásában. A Gallery8 eredményei tudományos és publikációs tevékenység során tovább hasznosulnak.
2 976 646 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
\"Kockavető\" - Társasjáték
Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány
Budapest
A projekt célja, hogy játékos feladatok segítségével hozzon közelebb egymáshoz roma és nem roma fiatalokat Zugló szegregált lakóterületén. A résztvevő fiatalok közösen fejlesztenek ki egy társasjátékot. A játék az együttműködésre alapul, együttes problémamegoldásra, folyamatos kommunikációra, és egyéb készségekre. A feladatokat a roma fiatalok állítják össze, célja a résztvevők fejlesztése, és egymás kulturális és személyes értékeinek megismerése. A játékfejlesztés folyamatát az Európa 2000 középiskola média-szakos diákjai filmen rögzítik; a társasjáték módszerei a későbbiekben más szervezetek számára szabadon adaptálhatók és hasznosíthatók lesznek, a projekt eredményeiről egy záró rendezvényen számolnak be a résztvevők.
2 650 057 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Roma rendészeti klub
Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület (ERRBKE)
Budapest
A projekt célja a roma érintettek rendészettel kapcsolatos bizalomhiányának csökkentése. Az egyesület sikeres, elérhető életút lehetőségekre hívja fel a fiatalok figyelmét, tudatosítva, hogy „ez a rendőrség az ő rendőrségük is”. A rendőri pálya iránti érdeklődés felkeltésével növelik a cigány származású, rendőrségi szolgálatra jelentkezők számát. A legfontosabb tevékenységek a diákoknak, a szülőknek és a pedagógusoknak szóló foglalkozások a rendészeti klubban, minden résztvevő aktív bevonása az egyes programokba, kiadvány készítése a munkáról, rendőrségi látogatások, klubestek szervezése és egy záró, értékelő szeminárium megtartása.
1 710 630 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Családi kapcsolatok újjáépítésének segítése
Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon Közhasznú Egyesület
Tiszavasvári
A projekt célja a női fogvatartottak és családjaik közti kapcsolattartás kialakítása és erősítése. A kapcsolattartás csökkenti a családtagok, gyermekek szorongását és objektív kép alakul ki a családtagokban a fogva tartás körülményeiről. Ennek köszönhetően a szabadulás után könnyebb lehet a családi kapcsolatokat helyreállítani, és a bűnismétlés csökkenhet. A szakmai tevékenységek egyik része a végrehajtási intézetekben élő nőkre, a másik ezen anyukák családtagjaira, és közvetlen környezetére irányul. A használt módszerek közt szerepel meseterápia, a családok mentorálása, segítő foglalkozások az anyukáknak és helyszíni segítségnyújtás a családoknak. Ezek mellett a sorstársakkal közös programokat és tréninget szerveznek, ahol a családtagok érzékelhetik, hogy problémájuk nem egyedi, s reményt kaphatnak saját életükhöz.
2 494 980 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Empower! - Integrált Szabadegyetem
Fogd a Kezem Alapítvány
Pécs
A Fogd a Kezem Alapítvány két szemeszteres Szabadegyetemet kíván szervezni Pécsett a 2013/14-es tanévben értelmi sérült fiatalt nevelő szülők, a szakterületen dolgozó szakemberek, a PTE különböző karának hallgatói és maguk az értelmi sérült emberek részére. A 8 szabadegyetemi kurzus a felsőoktatás időbeosztását követve valósul meg két szekcióban. Az első szekcióban szakemberek és szülők, a második szekcióban értelmi sérült fiatalok dolgozzák fel szakemberek segítségével (ők főként non-verbális eszközökkel) a témákat. A hallgatók szabadon választhatnak mely szekcióhoz csatlakoznak. A résztvevőkben pozitív cselekedeteikhez szükséges képességeket és a cselekvésbe, azok eredményeibe vetett hitüket erősíti meg a program. A fiatalokat a felelősségvállalásban és céljaik, cselekedeteik tervezésében segítik. Ehhez szükség van a segítő ösztönzésre, aktivizáló módszerekre, egy folyamat tudatos felépítésére, az egyén részéről pedig szükség van a saját énjében rejlő erő, hatás megtapasztalására és a saját képességek teljes körű megmozgatására.
2 972 462 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Kompetenciafejlesztő program miskolc-vasgyári roma nők számára
Laurus Szociális és Kulturális Egyesület
Miskolc
A Miskolc vasgyári területről aki teheti elköltözik, a terület lassanként kihal, szegregálódik. A projekt célja, hogy javítsa az életkörülményeket, és segítsen a helyi közösségeken, megerősítse őket, és képessé tegye őket más hasonló csoportokhoz való kapcsolódásra. A célcsoport elsősorban a telepeken élő roma nők, akiknek kompetenciafejleszést, munkaerő tanácsadást és közösségfejlesztő programokat kínál a projekt.
1 355 058 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Játszani is engedd - a kulturális esélyegyenlőség javítása a szegedi szegregátumban
MASZK - Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület
Szeged
A Szegeden élő 5-6 ezer roma többsége halmozottan hátrányos helyzetű. A projekt alapcélja a romatelepen élő gyermekek élethelyzetének javítása, a kulturális javakhoz való hozzáférésének, a személyiségfejlődésnek, a közösségi aktivitás növelésének elősegítése, hosszabb távon a többségi társadalom és a cigány közösség együttműködésének előmozdítása. A bevezető-ismerkedő programsorozat (interaktív színházi előadás, drámapedagógiai foglalkozások, előadáskészítés) a közös, jó hangulatú alkotófolyamatok tevékeny részeseként hozza közelebb a színházhoz, énekhez. Ezzel közelebb kerülnek közösségük kulturális hagyományaihoz és képességeik felfedezéséhez, az önismerethez is. Ehhez kiváló szakemberek, elsősorban a Karaván Művészeti Alapítvány munkatársai nyújtanak segítséget a fiataloknak, akik aktív résztvevői a cigány kulturális életnek, és évtizedes tapasztalatuk van a roma fiatalok pedagógiai gondozásában, társadalmi rehabilitációjának és esélyegyenlőségének elősegítésében.
2 877 743 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Kereszt utak Pátkán
Szabad Tér Egyesület
Székesfehérvár
A munkalehetőségek megszűnése az etnikai feszültségek megnövekedéséhez és a helyi közösségek széteséséhez vezetett Pátkán. A projekt célja a feszültség csökkentése és az integráció, a kétféle közösség együttműködésének növelése. A célcsoport a helyi fiatalok és családjaik, akikkel gyereksarkot alakítanak ki a település presztízshelyének számító református parókián, ahol Európai Uniós forrásból az egyesület egy tanodát is működtet. A projekt második részében a bevont fiatalok és családjaik, továbbá a településen kívüli önkéntesek először megalkotnak olyan festményeket, melyeken a roma és a nem roma szimbólumok együtt, montázsként szerepelnek, majd második lépésként egy kampány keretén belül a település központjába felfestik fehérvári művészek önkéntes segítségével.
2 978 438 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A \"Cigánytábor az égbe száll\" Hagyományőrző Egyesület közművelődési és tehetséggondozó programja
\"Cigánytábor az égbe száll\" Hagyományőrző Egyesület
Paszab
A projekt célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cigány lakosság kulturális örökségének megőrzése, gyarapítása, ezáltal a cigányság identitástudatának erősítse, értékeinek továbbítása. A fiatal cigány származású, hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok képességeinek/készségeinek fejlesztése, motiválása pozitív példaállítással. A projektben zenei, nyelvi, táncos és önfejlesztő workshopokat valamint bentlakásos tehetséggondozó tábort és a cigány kultúra értékeit bemutató, történelmét megismertető foglalkozásokat szerveznek, ez utóbbit elsősorban nem roma származású fiataloknak.
2 065 306 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Az otthon melege.
Igazgyöngy Alapítvány
Berettyóújfalu
Told, egy elszegényedett zsákfalu, amely az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségében található. Az Igazgyöngy Alapítvány biobrikett és nyílászáró-projektjével a toldi közösség önfenntartásához és lakáskorszerűsítéséhez járul hozzá. A projektben egy jutalmazási rendszert dolgoznak ki, melyen keresztül a biobrikett gyártásban önkéntesen dolgozók új vagy felújított szigetelt nyílászárókhoz jutnak. Az egyedi nyílászárókat az alapítvány tulajdonában álló korszerű asztalos műhelyben gyárják le. A szigeteléssel csökkenthető a háztartások tüzelőigénye is. A biobrikett gyártásban várhatóan kb. 30 ember fog résztvenni, akiknek családja (kb. 90 ember) is részesül a biobriketthez jutás és a házak jobb szigetelésének előnyeiből. Eredményként várható, hogy a közösségen belüli együttműködések erősödnek, a látogatóknak átadott tapasztalatokkal és ismeretekkel új kapcsolatok szövődnek, adaptálható modell leírása és kidolgozása történik.
2 298 370 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének támogatása
Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület
Balassagyarmat
A projekt célja a börtönben lévő elkövetők és a családjaik közti kommunikáció és kapcsolattartás javítása. A módszerek mesekörös csoportok és családi döntéshozó csoportok (CSDCS) létrehozása. A Mesekörbe a saját gyermekkel rendelkező önként jelentkező elítélteket vonják be, a családi döntéshozó csoportokba a szabadulás előtt álló elítélteket. A családi döntéshozó csoport módszer a helyreállító igazságszolgáltatás egyik eszköze, mely megerősíti a pozitív viselkedésváltozással együtt járó folyamatokat. Az elítélt és családja részvételével zajló találkozásokon felszínre kerülhetnek a visszailleszkedést veszélyeztető tényezők és körülmények. A csoportban az elítélt és családja szakemberek segítségével közösen tervezheti meg jövőjét, megtapasztalva és mérlegelve az újbóli közös együttlétet, ezzel is növelve esélyüket az újrakezdésre és visszailleszkedésre.
2 712 208 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
Egyedül nem megy - a Tilos Rádió oktatási projektje roma fiataloknak
Tilos Kulturális Alapítvány
Budapest
A Tilos Rádió roma közösségi rádiós képzési programot dolgoz ki, és segít létrehozni Sajókazán. A célcsoport és a résztvevők a Tilos képzésbe vont munkatársai és a Dr. Ámbédkár iskola diákjai, közvetve pedig a már működő roma-közösségi rádió. A program során a Tilos rádió egy új budapesti oktató stúdiót és egy sajókazai stúdiót is létrehoz, megszervezi a rádióoktatást Sajókazán és segít megszerezni a földi sugárzási jogokat. A stúdió létrehozása, a rádióalapítás összetett munkálatai, közösségformáló feladatai, az elsajátított sokirányú ismeretek nagy jelentőségűek a résztvevők számára, a megszólaló közösségi rádió pedig a hallgatóság társadalmi aktivitását, kreativitását ösztönzi, demokráciát épít.
2 988 000 Ft
Norvég Civil Támogatási Alap
A roma identitás képekben
Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány
Budapest
A „Roma identitás képekben” az Uccu alapítvány középiskolásokat célzó tolerancia programjának új foglalkozása. Az új modul egy iskolákban elhelyezésre kerülő fotó kiállításból, és az arra épülő foglalkozásból áll, közvetett célja pedig az Uccu roma önkéntes csapatának erősítése.
2 887 603 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Helyi érték napok a környezetünk megóvásáért
Tabulapláza Alapítvány
Nyíregyháza
A Tabula Pláza Alapítvány Helyi Érték Nap rendezvénysorozata havi rendszerességgel jelentkező vásárral egybekötött közösségépítő program, melynek célja a helyi környezetbarát termékek népszerűsítése és a fogyasztási szokások megváltoztatása. Célcsoport egyrészt a város lakossága, másrészt a helyi termelők és kézművesek. A programba helyi termelők mellett, helyi civil szervezeteket, települési önkormányzatokat és médiát vonják be. Eredményként az várható, hogy a vásárlói szokások változnak, a fogyasztás jelentősebb mértékben a helyi termékek felé irányul és a helyi piac erősödik.
1 152 500 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása
Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület
Nagykörű
A projekt célja környezetkímélő gazdálkodási formák kialakulásához való hozzájárulás, az ezekhez kapcsolódó helyi feldolgozási, értékesítési rendszerek, rövid értékesítési láncok elterjedésének ösztönzése a jogszabályrendszer ésszerűsítésével, és a helyi termelők, szolgáltatók piacra jutásának elősegítésével. A Szövetség létrehoz egy kistermelői érdekképviseleti szövetséget, mely a fenntartható, kisléptékű gazdálkodás érdekében végez lobbitevékenységet. A projekt keretén belül a kistermelőket gyakorlati tanácsadással, és internetes tudásbázissal is segíti a Szövetség. Szakjogászi hálózat működik a helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések érdekében. Az eredmények elősegítik a kistermelők piacra jutását, és ésszerűbbé teszik a működésüket szabályozó jogi rendszert.
19 232 928 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
TÉRerő - közösségi terek, folyamatok és új szociális szolgáltatások az Avason
Dialóg Egyesület
Miskolc
A Dialóg Egyesület 3 éve folyó tevékenysége során az Avas lakótelepen folyamatos generálója és szereplője a közösségi találkozóknak, programoknak. A kisebb forrásokból és főként önkéntes munkával működő „Avasi közösségfejlesztő program” részeként ez a projekt az Avason működő szociális és oktatási intézmények, egyházak és civil szervezetek együttműködésével a lakótelepen élőket támogatja közösségi szociális szolgáltatásokkal. A program a helyi lakosok önkéntes munkájára épít, ami a helyi tudásokból, kompetenciákból s azok bővítéséből adódik össze. Az Avason élők számára klubokat működtet az Egyesület, odafigyelve a mentális gondozásra is, és külön lehetőséget adva a párbeszédköröknek. Fontos cél, hogy a program lehetővé tegye az avasi fiatalok számára a közösségi munka alapjainak elsajátítását, felhíva ezzel a figyelmüket a helyben való, saját elhatározáson és döntéseken alapuló cselekvésre, és ezáltal a pozitív minták tudatosítására is. A célok közé tartozik továbbá a közösségben rejlő és a mai világban gyakran rejtve maradó erőforrások kihasználása társadalmi feladatok, helyi problémák megoldására. Hosszú távon várható, hogy a helyi aktivisták kapcsolódnak az intézményekhez, és így egy regionális hálózatot alkotnak majd.
21 667 320 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Vasgyári Recooltivációs mintaprojekt
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub
Miskolc
Az egyesület Miskolcon egy olyan környezeti problémára próbál megoldást nyújtani a projekt keretein belül, ami gyakori jelenség szerte a világon: az üresen álló ipartelepek a városok szívében környezeti károk és szennyezettség okozói egyrészt a régi ipari múltból eredendően, másrészt a gondatlanságnak és az enyészetnek köszönhetően a jövőre is veszélyt jelentenek. A Sport Klub 2004-ben beköltözött és otthonra talált egy elhagyatott, ódon ipari csarnokba. A 4900 m2-es volt csavargyári épület mára több civil szervezetnek teremt közösségi teret, és nyújt számos lehetőséget. A Ruhr-vidékről hozott tapasztalatok segítségével egy rehabilitációs és revitalizációs folyamat elindítása a cél, amellyel az épített környezet elpusztulását és ezáltal egyéb környezeti károk keletkezését akadályozzák meg a fenntartható újrahasznosítás jegyében. A Factory Aréna falai között az ifjúság aktív bevonásával folytatják a gyár egyes részeinek átalakítását. Az egyesület ismerteti a városlakókkal a környezeti problémákat és egy stratégiát dolgoz ki az egész gyárterület hasznosítására annak érdekében, hogy a várossal és több civil szervezettel együttműködve, minél nagyobb teret és több épületet tudjon "megmenteni", és új lehetőségekkel, funkciókkal felruházni a jövő generációi számára.
15 371 334 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Bújj a bőrömbe!
Akadálymentes tanulásért Alapítvány
Nyíregyháza
A „Bújj a bőrömbe” program egy interaktív mobil kiállítás 14-25 éves szakmunkás tanulók számára. A város, illetve a megye iskoláinak meghívására a kiállítást a vendéglátó iskolákban, illetve más intézményekben, sportcsarnokban, bevásárlóközpontokban rendezik be. A kiállítás célja, hogy a látó társadalom megtapasztalhassa, milyen vakként élni.
1 705 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Mindennapi praktikák - Esély a felzárkózásra
Bihar Közösségeiért Alapítvány
 Berettyóújfalu
A projekt célja, a területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének mérséklése, a hátrányos helyzetben élők integrációjának előmozdítása a szociális tevékenység és a közösségfejlesztés eszközeivel. Tartós álláskeresők, alacsony iskolai végzettségűek, GYED-en/GYES-en lévők, 50 év felettiek, nagycsaládosok, egyedül álló szülők, romák, megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, leszázalékolásból kikerülők, pályakezdők részére végeznek állapotfelmérést, tanácsadást, tréningeket. Fontos cél, hogy a hátrányos helyzetben élő célcsoport tagjai egy fejlődési folyamaton menjenek át: énképükben pozitív változás jöjjön létre, munkára kész állapotba kerüljenek, a munka iránt motiválhatóvá váljanak, jövőképben tudjanak gondolkodni, munkaerőpiaci értékük, önbecsülésük és önálló életvezetési készségeik növekedjenek, élethelyzetük javuljon.
24 066 900 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Együtt Hajdúhadház közösségért
ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
Debrecen
A projekt célja egy közösségi, önszerveződő, a helyi erőforrásokat mobilizáló, önfenntartó folyamat elindítása Hajdúhadházon a településen élő háromezer cigány lakos közösségi integrációja érdekében. A célcsoportba tartoznak a helyi cigány és nem cigány lakosság aktivizálható tagjai, ezen belül szülők, nagyszülők, fiatalok, gazdálkodók, továbbá a helyi döntéshozók, az intézményrendszer (óvodák, iskolák, szociális-, gyermekjóléti- és kulturális intézmények) szakemberei, egyházak vezető személyiségei és aktív tagjai. A közösségépítésen túl cél a helyi fenntartható gazdasági erőforrások mozgósítása is. A programba közösségfejlesztők, szociális munkások, ifjúságsegítők, pedagógusok, médiaszakemberek, önkéntes egyetemi hallgatók kerülnek bevonásra, melynek végrehajtása során együttműködnek a helyi önkormányzattal, intézményrendszerrel, egyházakkal és civil szervezetekkel is.
23 057 400 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Halló, itt vagyunk!
Humán Fejlesztők Kollégiuma
Debrecen
A program célja, hogy a hallássérült emberek számára kulturális, képzési, esélyegyenlőségi programokon keresztül biztosítsa egyrészt az önálló életvitel és a társadalmi integráció lehetőségét, másrészt az őket körülvevő ép családtagokat és önkénteseket jelnyelvi képzés, csoportfoglalkozások, táborok megvalósításán keresztül érzékennyé tegye a hallássérült emberek problémai iránt, illetve érdekeltté tegye őket ezen problémák megoldásában. A projekt során létrejön egy integrált játszóház a hallássérült családtaggal együtt élő családok gyermekei számára, jogi, egészségügyi, pszichológiai tanácsadás kapnak a szülők, 60 órás, A1 szintű jelnyelvi képzés indul egyetemisták számára, továbbá vizuális, zenei és mozgásművészeti foglalkozásokat szerveznek hallássérült fiatalok és felnőttek számára.
16 759 800 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
ROMA Centrum Hajdúhadházon a hátrányos helyzetű rétegek segítésére
Kisebbségi Közösségi Közhasznú Egyesület
Hajdúhadház
A program alapvető célja a Hajdúhadházon élő, súlyos leszakadással, társadalmi kirekesztődéssel küzdő, alacsony iskolai végzettséggel vagy nem piacképes szakmával rendelkező emberek segítése elsősorban a szociális munka és más humánszolgáltatások eszközeivel.
2 825 600 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Méltósággal segíteni, jót jól tenni
"Jót s Jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület
Géberjén
A projekt célja a pszichiátriai problémákkal, betegségekkel küzdő emberek megfelelő szakmai segítségnyújtásához való közvetlen hozzáférés biztosítása egy olyan kistérségben, ahol a lakosság megközelítőleg 10%-a küzd valamilyen pszichiátriai problémával mindenféle segítség nélkül. A projekt keretében Géberjénben pszichiátriai tanácsadó irodát alakítanak ki, emellett indul egy honlap, ahol a nap 24 órájában lehet kérdést intézni a szakemberekhez, valamint számos – a pszichiátria kérdéskörébe tartozó – szakmai anyag is megtalálható.
17 310 870 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
KELL: esélyegyenlőségi-, információs és adománygyűjtő pont
Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány
Sátoraljaújhely
A projekt célja tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek és családjuk részére esélyegyenlőségi-információs és adománygyűjtő pont működtetése, személyes tájékoztatás biztosításával, Miskolc Megyei Kórház területén. A központ segít szociális, egészségügyi támogatások megszerzéséhez kérvények, beadványok megírásában, lehetőséget nyújt fénymásolásra, internet hozzáférést és szakmai segítőket biztosít a célcsoport részére. Alkalmanként jogász, pszichológus, dietetikus, higiénés szakemberek bevonásával, és workshopok rendezésével, adománygyűjtő akciók szervezésével, ruhaneműk, tartós élelmiszerek időnkénti osztásával egészül ki a segítségnyújtás.
22 384 440 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Veled tanulok
Elfogadlak Alapítvány
Arló
A program célja a munkahelyteremtés és a tanulás segítése, annak érdekében, hogy a célcsoport egyre jobban saját erőire támaszkodhasson. A VÁR-LAK programban az iskolakezdési hátrányok csökkentése a cél 1-5 éves korú gyermekek részére biztosított napközbeni ellátás által. A BEFOGAD-LAK program révén 50 gyerek tanulmányi eredményének a javulását tűzték ki célul, tantárgysegítés, alapkészség-fejlesztés, tehetséggondozás által. A LEHETŐSÉGEK ISKOLÁJA 9 - 27 éveseknek segít általános iskolai tanulmányaik sikeres lezárásában. A HÁZIGAZDA(G)SÁG elnevezésű program keretén belül tangazdaságot működtetnek, ahol elsajátíthatják és gyakorolhatják az alapvető gazdálkodási, földművelési ismereteket, valamint otthoni kertek kialakításához kapnak támogatást a látogatók.
12 025 155 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Értékeink a Jövőnk! 30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet
Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület
Sátoraljaújhely
A program célja, hogy felhívja a figyelmet a régió gazdag természeti értékeire intenzív környezeti nevelési programokkal Sátoraljaújhely általános iskoláiban. Emellett az egyesület élőhely rekonstrukciót is folytat az Istvánkúti Nyírjes fokozottan védett területén, kiadványt jelentet meg a Zempléni Tájegység természeti értékeiről és Tájékoztató táblákat helyez ki a helyi növényvilág fajairól.
8 466 640 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
„Önellátó, kiegészítő jövedelemet biztosító háztáji gazdálkodás elindítása a Mezőcsáti kistérségben élő roma családok számára”
Dél-borsodi Romák Integrációját Elősegítő Közhasznú Egyesület
Tisztarján
A pályázat közvetett célkitűzése a kistérségben élő romák felzárkóztatása, gyermekeik esélyeinek növelése, valamint, a térség hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációja. A projekt fejlesztései a kistérség működő roma civil szervezeteinek biztosít megfelelő működési feltételeket, és növeli a kisebbségi önkormányzat kapacitását. A program eredményeiképp tíz személy kap képzést és munkát, egy üvegház épül és létrejön egy önsegítő csoport is, amely tudást és tapasztalatot szerez a házkörüli termelésről, mellyel plusz bevételt tudnak biztosítani családjaiknak.
22 110 732 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Ki-út!
Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége
Nyíregyháza
Iskolai szemléletformáló programjában a prostitúció veszélyeire és következményeire hívja fel a figyelmet a Szövetség. A program célcsoportja a különösen veszélyeztetett nyíregyházi kollégiumok és nevelőotthonok gyermekei és iskolások.
10 758 960 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
"Kezedben a Jövő" - Fenntarthatósági viselkedésminták fejlesztése az ifjúság körében
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Nyíregyháza
A projekt célja a középiskolás és felső tagozatos korosztály körében a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek fejlesztése. A diákokat a helyi civil szervezetek tevékenységeibe is bevonják. A résztvevő diákok egy több fordulós on-line vetélkedőben is részt vesznek. A szervezet a projekt során egy tehetséggondozó programot is kidolgoz.
20 044 934 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Társadalmi szerepvállalás fejlesztése, a hatékony állatvédelem jegyében - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Állatbarát Alapítvány
Nyíregyháza
Az alapítvány állatvédelmi tevékenysége nagy múltra tekint vissza, most egy önkéntes hálózat megszervezésével szeretnék növelni a szervezet elismertségét és hatékonyságát. Emellett elindul egy szemléletformáló program is, mely bemutatja az állatok és a fogyatékkal élők kapcsolatát valamint az idős emberek és az állatok együttélésének pozitív élettani hatásait. A program a menhelyről történő örökbefogadások ösztönzéséhez járul hozzá.
8 608 335 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
A Kedvesház prgram fejlesztése
Gyerekekért SOS 90 Alapítvány
Nyírtelek
A projekt célja a humán és pénzügyi erőforrások megteremtése a Kedvesház működtetéséhez valamint a kollégiumban nevelkedő 25 gyerek és családjaik élethelyzetének javítása. További célok a szakmai szervezetek, civilek és helyi önkormányzatok közti együttműködések fejlesztése, és egy szolgáltató program létrehozása mely a Roma/hátrányos helyzetű lakosság integrációjához járul hozzá.
24 064 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Vasgyári Tűcsere Program
Laurus Szociális és Kulturális Egyesület
Miskolc
A Laurus tűcsere programjával a HIV/AIDS fertőzések számának csökkenéséhez járul hozzá. A program célcsoportja a Miskolc Vasgyári városrészében lévő szegregátumok, és a környező külterületek lakossága. Az itt élő halmozottan hátrányos roma fiatalok között magas a dizájner drogot fogyasztók száma, és erősen terjed annak intravénás beviteli módja. A program célja még, hogy megelőzze a szenvedélybeteg társadalomból való kiilleszkedését (munkahely megőrzése, vagy visszakerülés a munka/iskola világába, hajléktalanná válás megelőzése, családban tartás elősegítése, absztinencia fenntartása). A projekt megvalósításával minimum 120 fő intravénás drogfogyasztót tudnak elérni, a projekt zárásakor éves szinten minimum 10 személyt juttatnak kezelésbe. További cél szakmai-jelzőrendszeri együttműködés kiépítése az ukrajnai tűcsere szolgáltatókkal.
10 828 200 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Egymásnak segítve
Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége
Bátonyterenye
A projekt célja, hogy támogassa és erősítse a nógrádi civil szervezetek közti együttműködéseket a jó tapasztalatok és tudás megosztásával, műhelybeszélgetések és közösségi programok szervezésével. Emellett egy szociális gazdaság elindítása, a hulladékból tüzelőt program bevezetése és adósságrendezési tanácsadás. A program résztvevői alacsony iskolai végzettséggel rendelkező roma és nem roma emberek csoportja, akik tartós munkanélküliségben élnek, valamint azon fiatalok csoportjai, akik nem fejezték be az általános iskolát.
24 021 972 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Biobrikett Halmajon - "Az égető kérdés"
A Hernádvölgye Romák és Hátrányos Helyzetűekért Egyesület
Halmaj
A biobrikett egy nagyon olcsó, ugyanakkor fenntartható energiaforrás, melyet helyben elő tudnak állítani a felhasználók. Halmajon széleskörű összefogással a helyi önkormányzatok, az erdészet, a szőlő és kerttulajdonosok bevonásával jön létre a biobrikett program. A brikett egy részét azok használhatják fel, akik önkéntesen részt vesznek a termelésben, másik részét viszont eladják, a jövőbeni költségekre forrást teremtve.
2 156 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Az utolsó szalmaszál
Energia és Környezet Alapítvány
Nyíregyháza
Az alapítvány az ország két régiójában népszerűsíti a szalmabála építészetet, mely egy ökologikus szemléletű építészeti mód, amivel sok család függetlenítheti magát az egyre dráguló energiahordozóktól. A cél elérése érdekében utcai kiállításokat és média kampányt szerveznek. A kampány célcsoportja a fiatal felnőttek és középkorúak alapvetően a közepes jövedelmi osztályból, valamint építész szakemberek és építésügyi hatósági ügyintézők.
11 413 940 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
A Polyán gazdaság minta jellegének fejlesztése
Polyán Egyesület
Mikóháza
A projekt általános célja a természetközeli gazdálkodás terjesztése Magyarországon és a természetvédelmi szempontok beépítése a gazdálkodásba. Rövid távú cél a természettel együttműködő gazdálkodásra jó példát adni, és fejleszteni a Polyán mintagazdaság bemutathatóságát, modell jellegét. A projekt közvetlen célcsoportja a természetközeli gazdálkodás és külterjes állattartás iránt nyitott gazdálkodók, a közvetett célcsoportok a kistelepülési népesség általában, az agrár szakpolitika vezetői, valamint a lakosság általában, mint a természetközeli gazdálkodás által előállított egészséges élelmiszerek potenciális vásárlói.
20 469 088 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
„Kis lépésekkel” - Családi ökolábnyom csökkentés Heves megye településein.
Életfa Környezetvédő Szövetség
Eger
A szövetség a környezetvédelmi nevelés terén szerzett tapasztalatát hasznosítva szervez szemléletformáló programot tíz település 12 iskolájában. A helyszínekre való „kitelepülésekkel” elméleti és gyakorlati tanácsokkal látják el az érdeklődő diákokat, versenyt hirdetnek részükre, majd előadások, bemutatók tartásával követik a folyamatot, míg legvégül egy végső kitelepüléssel értékelik az elért eredményeket, és jutalmazzák a legjobb eredményt elért családokat, csoportokat.
11 080 920 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Szegénységben élő roma nők társadalmi helyzetének javítása szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal Nyíregyházán
Periféria Egyesület
Nyíregyháza
A projekt célja, hogy megelőzze a Nyíregyházán a Huszár-telepen szegénységben élő, főképpen roma nők és fiatal lányok prostituálttá válását, és elősegítse társadalmi integrációjukat. A telepen élő 300 család mélyszegénységben él a nyomort megjelenítő lakásokban. A gyerekek szegénysége minden családot érintő probléma, ahol a szükségletek kielégítése az alacsony iskolai végzettség miatt, szakma nélkül és munkajövedelem hiányában szociális segélyekből, gyerekek után kapott támogatásokból, uzsorából és prostitúcióból történik. A projekttel szeretnék elérni, hogy a nőknél felértékelődjön a tanulás, kialakuljon a pozitív önkép és egészségkultúra, képessé váljanak döntéseket hozni, jogaikkal élni. A projekt öt fő elemre épül: klubfoglalkozások, egészségügyi prevenció, háztartási ismeretek, szociális munka, szakembercsere tudás- és jó gyakorlatok átadásával. A tevékenységek hozzájárulnak a közvetett és közvetlen célcsoport megismeréséhez, a nők tudatosabb választásainak kialakításához, a prostitúció helyett alternatívák megtalálásához, a megelőzés kialakításához, a tudás- és gyakorlatcserével pedig a szakemberek ismereteinek és eszközeinek bővítéséhez.
19 010 050 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Egyedi Tájértékek védelme Szatmár-Beregben
Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Közhasznú Alapítvány
Fehérgyarmat
Szatmár- Bereg természeti és kulturális értékekben országos tekintetben is gazdag területnek számít, melynek megóvásáért a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet felelős. A térség több olyan jelentős természeti értékkel is rendelkezik, amely főként kiterjedése miatt nem került bele a tájvédelmi körzet területébe, azonban a táj szerves részét képezve nagyban meghatározza azt. Az alapítvány korábban elvégezte ezeknek a kis kiterjedésű, de komoly jelentőségű, úgynevezett Egyedi Tájértékeknek a felvételezését 71 település esetében. Az akkori munka sajnos eredménytelen maradt, mivel a helyi önkormányzatok nem tettek semmit a részükre átadott szakmai anyaggal, így nem jöhettek létre helyi (önkormányzati) védettséggel rendelkező területek, objektumok. A felmérés óta eltelt 4 évben ezen egyedi tájértékek egy bizonyos hányada a védettség hiányában megsemmisült. Most újra elvégzik a felmérést, dokumentálják a változásokat és a megmaradt értékekre vonatkozóan helyi védetté nyilvánítási javaslatokat és kezelési terveket nyújtanak be az önkormányzatoknak, elkerülve a korábbi hibákat. A helyi lakosság figyelmét a helyszíneken kihelyezett táblákkal, illetve térségbeli rendezvényeken hívják fel. A programokon résztvevők díjakat kapnak.
14 823 480 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Mentsük meg természeti értékeinket!
"Kis Túr" Természetvédelmi Köhasznú Egyesület
Fülesd
A „Kis Túr” Természetvédelmi Közhasznú Egyesület célja Kis- Túr folyó élővilágának, természeti értékeinek megőrzése, védelme, rendezvények, kiállítások és közös akciók segítségével. A tennivalókat a szervezők és a bevont célcsoportok közösen határozzák meg. A tájhonos növényzet visszaállításával élhetőbb környezetet teremtenek, mely kedvező gazdasági folyamatokat indíthat el a térségben. A célcsoportok a 10-18 éves korosztály, pedagógusok, szakmai szervezetek, természetvédelemmel foglalkozó civil szervetek, a térségben működő települési önkormányzatok, családok, de közvetetten a lakosság egésze. A projekt részei egy tájökológiai konferencia, melyen meghatározzák a tennivalókat, kiállítást szerveznek ahol a természeti értékeket mutatják be, és konzultációt tartanak. Emellett szemétszedési és tájhonos faültetési akciót szerveznek a folyó menti területeken.
2 132 919 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
A Zempléni Gombász Egyesület törekvései az emberekért és a természetért
Zempléni Gombász Egyesület
Sátoraljaújhely
Az egyesület célja, hogy minél több emberrel ismertesse meg a gombászás szépségeit és veszélyeit valamint az, hogy a környezettudatos gombászás kultúráját terjessze. A profi, tudatos és visszafogott gombaszedéssel hozzájárulhatnak az erdők és gombák élőhelyeinek megóvásához. A szervezők előadásokkal, kiállításokkal és gombaszedő kirándulások segítségével kívánják céljukat elérni.
2 380 500 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Állatvédelmi centrum és állattartási kultúra fejlesztése Sárospatakon
Zemplén Help Alapítvány
Sárospatak
A Zemplén Help önkéntes alapon működtet kutyamenhelyet Sárospatakon. Projektjükben az állattartás kultúráját szeretnék fejleszteni településükön valamint a menhelyet szeretnék fejleszteni. Fiataloknak szóló oktatási programjukkal a megfelelő állattartást és állatvédelmet segítik elő.
21 431 822 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Fenntartható fogyasztási és életpályaminták népszerűsítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Zöld Akció Egyesület
Miskolc
A Zöld Akció a fenntartható fogyasztási mintákat és a vidéki életmódot népszerűsíti. Fő célcsoportjuk a fiatal korosztály, a gimnazisták ezért a témákat a kötelező tantervbe igyekeznek beépíteni. A projekt során rendhagyó foglalkozásokat, gazdaságlátogatásokat és kreatív pályázatot is szerveznek a fiataloknak. A pályaművekből kiállítás készül, a verseny nyertesei pedig fenntarthatósági hétvégére mehetnek.
6 890 265 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Táji adottságokhoz alkalmazkodó gyümölcsfajták megőrzése és hasznosítása
Helyipiac.hu Közhasznú Egyesület
Rozsály
A helyipiac.hu célja a Kárpát-medencei ősi gyümölcs tájfajták, a biodiverzitás megőrzése, termelésbe vonása és közösségépítés. Ennek érdekében egyházi és nem-egyházi közösségi mintakerteket hoznak létre a helyi együttműködésre alapozva. Tíz közösséget vonnak be, és ismertetik meg velük a gyümölcsész tudást és annak környezetvédelmi előnyeit, segítenek a kertek kialakításában. A fenntartható gazdálkodás a hátrányos helyzetű közösségek gazdasági-társadalmi megújulásának forrása lehet.
17 660 888 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Környezeti tanácsadást - másként
Somosi Környezetnevelési Központ
Somoskőújfalu
A projekt célja az ingyenes környezeti tanácsadó szolgálat megújítása, felfrissítése. A cél érdekében fejlesztik a szakmai együttműködést a tapasztalt és a kezdő szervezetek közt. Ennek érdekében felmérik a tapasztalt tanácsadó szervezeteket, elemzik a megkereséseket és a kezdő szervezetek elvárásait. Az átfogó felmérés alapján fejlesztési tervet készítenek, amely a megújulás alapja lesz.
1 780 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
AKTÍV ANYÁK HANGJA - az önszerveződés mintáinak átadása hátrányos helyzetű anyáknak
Holdam Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület
Miskolc
Az "Aktív anyák hangja" projekt célja újszerű, kreatív közösségi cselekvésmódokat kidolgozni és működtetni a helyi anyák aktivizálására, egyéni szociális problémáik közös megoldására. A hátrányosabb helyzetű női csoportok önszerveződő képességét azzal erősítik meg, hogy gondoskodó női csoportba vonják őket hosszú távon, és egyéni élethelyzeteken keresztül dolgoznak fel olyan témákat mint az anyák esélyegyenlősége, családon belüli erőszak, anyák érdekérvényesítése a helyi társadalomban, önismereten nyugvó, értékalapú életszemlélet a biztonságos család és lokális terek, közösségek megteremtésére.
23 547 400 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Szociális szolgáltatások nyújtása végstádiumú veseelégtelen betegeknek
Vesebetegek B.-A.-Z. Megyei Egyesülete
Nyíregyháza
A projekt 400 végstádiumú vesebeteg életminőségének javításához járul hozzá támogató társadalmi környezet kialakításával, a legsúlyosabb állapotú, rossz anyagi helyzetű betegek szociális segítésével, a roma és nagycsaládos betegek gyermekei integrációjának támogatásával, a betegek aktivitásának fokozásával, a munkára képes és kész betegek számára speciális foglalkoztatási formák megteremtésével. A projektet helyzetelemzéssel kezdik és zárják, ennek során adatbázis készül a betegekről és a szükséges szolgáltatásokról. További tevékenységek:„MINDENKINEK”címmel a szociális tér tágítása, életminőség javítás, egészségfejlesztő programok. „SEGÍTÜNK”címmel szociális segítés a legrosszabb állapotú betegeknek heti 120 órában.„JÖVŐNK”címmel hátrányos helyzetű betegek gyermekeinek személyi segítése heti 20 órában, közösségi rendezvények, táboroztatás.
10 188 560 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Zöldutas közösségfejlesztés a fenntarthatóságért, környezettudatosságért, az élő falvak hálózatos együttműködéséért
Zöldutak Módszertani Egyesület
Alsópetény
A projektben együttműködő szervezetek célja élő közösségek, munkalehetőséget teremtő és találó családok, környezeti- társadalmi és gazdasági szempontból is fenntartható térségi kapcsolatok és tevékenységek kialakítása. Nógrád megye 51 településén térségi összefogással, közösségi tervezéssel, komplex, a helyi adottságokhoz illeszkedő, a helyi problémákra megoldási lehetőségeket kínáló zöldutas módszer segítségével egy modellt mutatnak a végveszélyben lévő vidéki létforma életben maradására, megújítására, fenntarthatóságára. A projekt célcsoportja a települések lakossága.
20 588 980 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Szalonnai Közösség Szolgáltató Modell
Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület
Szalonna
A befogadóbb és igazságosabb társadalom érdekében a Szalonna egyesület egy közösségi házat fejleszt a munkaerőpiachoz kapcsolódó szolgáltatások és képzések szervezésével. A résztvevők az edelényi LHH kistérségben élő 30 fő 15-59 év közötti alacsony iskolai végzettségű, szakképzettséggel nem rendelkező, nem megfelelő középfokú végzettségű munkanélküliek vagy inaktív személyek, akik közül 25 fő roma, 15-15 férfi-nő. A tevékenységek közt szerepel képzés és munakerőpiaci szolgáltatások, konzultáció, szociális szolgáltatások, digitális kompetencia fejlesztés, valamint az egyéni készségekre és igényekre alapuló egyéni és kiscsoportos fejlesztés.
18 828 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Kistérségi Kilábalás 2.0
Bihar Fejlődéséért Egyesület
 Berettyóújfalu
A szervezet adósságkezelő szolgáltatást üzemeltet 20 mentor részvételével a Berettyóújfalui kistérségben, egyTÁMOP 5.3.5 program keretében. A mentorhálózat kialakítását már elvégezték a meglévő önkormányzati üzemeltetésű családsegítőkkel, ők kapcsolatban állnak azokkal a családokkal, akik a legnagyobb bajban vannak, és a leginkább segítségre szorulnak. A mentorok államilag elismert adósság kezelői tanfolyamot is elvégeztek. Egy korábbi kistérségi kutatás és tapasztalataik segítik azt a bizalmi kapcsolatra épülő stratégiát, mely a célcsoport beazonosítását és hatékony elérését biztosítja, melyben a családok személyes, diszkrét tanácsadást vesznek igénybe. Jelen projektben az adósságkezelő hálózat fenntartását és bővítését folytatják.
21 240 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Biztos bizonyítvány - hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik segítése
Regionális Érdekvédelem Alapítvány
Nyíregyháza
A projekt célja a diákok lemorzsolódásának megakadályozása és tanulmányi eredményük javítása Nyíregyházán. A fiatalok a projekt segítő szolgáltatásainak eredményeképpen szakképzésbe kerülnek, vagy sikeresen befejezik tanulmányaikat; vagy munkaviszonyt létesítenek. Szüleik, hozzátartozóik képzésbe lépnek, vagy munkába állnak. A szakmai szervezetek, oktatási intézmények megismerkednek a projekt eredményeivel, az alkalmazott módszertannal; Szakmai együttműködések alakulnak ki honlap és szakkönyv jelenik meg a projektről.
22 984 900 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Közösségi szolgáltatások a Sajómenti aprófalvakban
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete
Miskolc
A projekt célja az egyesület és egy térségi civil szervezet humán erőforrásának megerősítése, fejlesztése, ezáltal 6 vidéki kistelepülésen közösségi szolgáltatások, klubok és egy roma csoport kialakítása, mely a közösség megtartó ereje révén prevenciós célt szolgál, a kapcsolati háló erősítésével közösségeket alakít ki, mint segítő/szociális szolgáltatás.A programban tíz klubvezetőt képeznek ki, akik egy Roma klubot és hat egyéb közösségi klubot indítanak el.
10 783 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Közlekedésfejlesztés civil összefogással
Életminőségért Alapítvány
Eger
A projekt célja Eger Közlekedésfejlesztési Tervének környezeti szempontú elemzése, véleményezése, alternatív lehetőségeket feltáró tanulmány készítése, a város lakosságának és civil szervezeteinek részvételével. A tanulmány a következő kérdésekre ad választ: "Meddig tud lépést tartani Eger úthálózatának közlekedési adottsága a gépjármű-szám és a parkolási helyigény növekedéssel? Minden területet felemészt-e a közlekedés a városban, vagy sikerül-e feloldani a parkolási gondokat célszerű és hatékony fejlesztésekkel?" A szuburbanizációs problémák elkerüléséhez lehetővé kell tenni a fontos pontok elérését közösségi közlekedéssel (az egyéni közlekedés ésszerű korlátozása mellett) és fel kell gyorsítani az átmenő forgalmat. Az elkészült tanulmányt a város közgyűlése elé terjesztik.
1 891 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
ÉLŐ CSERHÁT
CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Hollókő
A projekt a helyi források fenntartható hasznosításával kíván hozzájárulni a biológiai diverzitás megőrzéséhez és a Cserhát Natúr Park természeti és kulturális örökségeinek megőrzéséhez. Ennek érdekében a fenntarthatóság figyelembevételével természetkímélő, hagyományos tájhasználaton alapuló gazdálkodási formák átadása történik, melyek önfenntartó módon működve elősegítik a térség önellátását, fejlődését.
10 762 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Állattartástól a helyi élelmiszerig: tájvédelmi törekvések nagykunsági helyi fogyasztói kultúra fejlesztésével
Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány
Túrkeve
A Beklen Egyesület a táj ökológiai regenerációs képességét fejleszti a fenntartható tájhasználat népszerűsítésével, a tejtermékre koncentráló közösségi feldolgozó infrastruktúra megteremtésével, és a helyi termékek népszerűsítésével. A modellértékű közösségi tejfeldolgozó létrehozásában 8-9 személy vehet részt, és 3-4 hasonló kezdeményezés tanulhat belőle.
17 243 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Esélyteremtés az integrációhoz
Igazgyöngy Alapítvány
Berettyóújfalu
A projekt célja, hogy egy megkezdett integrációs modellt megerősítsen, továbbfejlesszen és adaptálható megoldást nyújtson a mélyszegénységben, szegregátumban élő társadalmi csoport problémáira. Célcsoportjai Told község lakosai, ezen belül kiemelten a roma lakosság. A projekt tevékenységei integrálódnak az eddigi fejlesztésbe, olyan hiányterülteket lefedve, melyekre eddig nem volt lehetőség. A tevékenységek az önfenntartásra, közösségfejlesztésre, tudásbővítésre, identitástudat, tolerancia és együttműködési képességek fejlesztésére irányulnak. A bevont személyek a toldi lakosok, kiemelten a nagycsaládos romák. A fejlesztés fontos része új kapcsolatok kialakítás és fejlesztése a résztvevő ágazatok és intézmények között, melyek általában is javítják a segítő munkát, a roma integrációt és biztosítják a projekt eredményeinek fenntarthatóságát. Végül a szervezők szeretnék, ha az a bizalmi légkörön alapuló, humánus szemlélet, amivel az Igazgyöngy eddigi eredményeit elérte beépülhetne a hivatali rendszerbe is. Ennek érdekében a szervezetfejlesztés velük és a település különböző közösségeivel is fontos elem.
21 670 200 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Nemadomfel Ház - Fejlesztő modellprogram
Szendrőládi Népfőiskolai Egyesület
Szendrőlád
Az egyesület 2009-ben indította fejlesztő felzárkóztató programját és megalapította a Nemadomfel Házat Szendrőládon mélyszegénységben élő roma gyermekek számára. Valódi változás azonban csak úgy érthető el, ha minden korosztályt be tudnak vonni, ezért a programot most a teljes közösségre kiterjesztik. Egy adományba kapott ingatlan felújításával olyan közösségi központot hoznak létre, ahol minden korosztály számára programot tudnak biztosítani. A felújítást követően a már a kisgyermekek számára működő programok mellett tanfolyamokat, klubokat, és nagyobb közösségépítő programokat indítanak.
12 036 920 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Selyeb virágozz!
Selyeb Fejlesztésért Közhasznú Egyesület
Selyeb
Egy szociális gazdaság alapításával szeretné megerősíteni a közösség kapcsolatait és növelni a tagok tudatosságát a selyebi egyesület. A szervezők klubot alapítottak, ahol lehetőség van találkozni, beszélgetni, kézműveskedni, zenélni, táncolni. Emellett egy fóliasátor is készül, ahol virágokat termelnek, amit a környéken értékesítenek, és további bevételt jelent az egyesület zenekarának szolgáltató tevékenysége is. A jövedelemből a fóliasátor bővítését és háztáji baromfitartás indítását szeretnék elkezdeni.
2 143 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Összefogáson alapuló térségi természetvédelmi törekvések megszervezése védett területeken kívüli értékes élőhelyek és védett fajok állományainak megőrzése érdekében a negatív agrárfolyamatok ellenében.
Herman Ottó Természetvédő Kör
Túrkeve
A HOTEK másokkal együttműködve szervezi meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye védett területein kívül eső értékes élőhelyek és védett fajok természetvédelmi akcióit. A fő célcsoport a célterületen dolgozó négy vadásztársaság. A klasszikusan ellenérdekelt felek együttműködésének köszönhetően a természetvédelmi tevékenységekben mindkét fél érdekei érvényesülhetnek. A projekt két fókuszterülete a térségi zártkertek tájhonos extenzív gyümölcsösei és a mezsgyék, báger- és kubikgödrök védelme.
13 284 730 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
"Bátor Cottage" - Falu-város közösségépítés a fenntarthatóságért
Banya-Tanya Alapítvány
Bátor
A Bátor Cottage célja egy élhető falusi közösség létrehozása, fenntartása és a fenntartható, önellátó vidéki életmód népszerűsítése. A hagyományos és öko-gazdálkodáshoz kapcsolódó akciók, képzések és események segítségével a szervezet élő kapcsolatot teremt a falu és a közeli város lakói közt. A projekt visszaadja az alkotó munka értékét, pénz nélküli cserekereskedelmi rendszert vezet be falu-város viszonylatban és környezetbarát, költségkímélő háztartási megoldásokat népszerűsít.
4 776 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Munka és természetközeliség az Autista Majorságban
Miskolci Autista Alapítvány
Miskolc
Az alapítvány az általa üzemeltetett Autisták Családi Otthonának szociális szolgáltatásait fejleszti Miskolcon. A projekt célcsoportjai az otthonban ellátott 65 autista, fogyatékossággal élő személy, és 100 miskolci idős, krónikus beteg, akiknek kihordásos étkeztetést nyújt a szervezet. A program során a terápiás ellátást és foglalkoztatást bővítik fóliasátrak építésével, zöldségek, gyümölcsök termesztésével, ill. a szakáldi autista majorság fejlesztése az állatállomány bővítésével, a megművelt terület növelésével. A termelt javakat a főzőkonyhán használják fel, mely a két célcsoportot látja el. A konyhát energiatakarékos eszközökkel és napkollektoros rendszerrel újítják fel.
21 600 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Önmegvalósítás
Önmegvalósítás Egyesület
Miskolc
A projekt célja, a szenvedélybetegek gyógyszeres és lelki terápiáinak jelentős lerövidítése kiegészítő terápiákkal (zene, művészet stb.). Az egyéni és családi "én erő" növelésére fókuszálva erősítik a felelősségvállalást és csökkentik a visszacsúszás esélyét, növelik és fenntartják a résztvevők munkaképességét és aktivitását. A célcsoport a Miskolcon élő, 16 év feletti szenvedélybetegek és hozzátartozóik.
9 000 400 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Nem nézzük tétlenül
Vanyarcért Egyesület
Vanyarc
A vanyarci egyesület egy szociális vállalkozás alapításával a mélyszegénység ellen szeretne tenni. A résztvevők és a célcsoport a falu munkanélküli lakossága / alacsony jövedelmű személyek és családok.
6 173 420 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
KÖZÖSSÉGBEN – KÖZÖS TÉRBEN
Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Debrecen
Az egyesület egy olyan közösségi teret hoz létre fiataloknak, ahol lehetőség van érdeklődés felkeltésére az egészséges, szermentes, mérsékletes életvezetés kialakításához és megtartásához. Ezen célok eléréséhez közös főzéseket, játékokat, zenélést és egyéb közösségi tevékenységeket szerveznek. A célcsoport a debreceni, 16 és 22 év közötti, nehéz családi háttérrel bíró fiatalok.
1 342 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Közösségi Kert a város szélén
H-Union Magyar Társadalom és Gazdaságfejlesztési Szövetség
Eger
A H-Union a városmenti, elhanyagolt területek mezőgazdasági hasznosítását kezdeményezi Egerben, közösségi kert formájában. Céljuk, hogy a lakosság körében elterjesszék a mezőgazdasági kultúrának a Közösségi Kertben megvalósítható mintáját. Ezért egy modell kertet hoznak létre 30-60 leendő gazdálkodó és azok családjainak bevonásával.
2 811 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
„Így lesz kerek a világ! Ember és természet harmóniában…” hálózat kialakítása és közösség fejlesztése
Ifjú Botanikusok Baráti Köre
Nyíregyháza
Helyi termelők, szolgáltatók és egyéb érintettek bevonásával hozza létre az Ifjú Botanikusok köre az „Így lesz kerek a világ! Ember és természet harmóniában…” hálózatot. A hálózat célja a természethez kapcsolódó fenntartható cselekvések, termékek, szolgáltatások és életformák megkedveltetése, népszerűsítése, a velük kapcsolatos cselekvésre ösztönzés a mindennapi életben. A kétéves projektben olyan többrétegű közösség alakul ki, amely aktívan támogatja és igényli a természethez kapcsolódó fenntartható cselekvéseket, igénybe veszi a természethez kapcsolódó fenntartható termékeket és szolgáltatókat, hozzájárul a közösségi hálózat fenntartásához.
18 312 300 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
"PERSELY"-Háztartások Pénzgazdálkodását segítő és kríziskezelő szolgáltatási rendszer
Szocio East Egyesület
Nyíregyháza
A projekt célja egy tanácsadó és adósságkezelő szolgáltatás létrehozása Szabolcs-Szatmár–Bereg megye Tiszavasvári kistérségének 10 településén. A projektben résztvevő családoknak segítenek a háztartásgazdálkodásban, feltárják a pénzügyi kötelezettségvállalásaikkal kapcsolatos kockázatokat és segítenek az esetleges pénzügyi csődhelyzeteket kezelni. A projekt célcsoportja az alacsony iskolai végzettségű, elsősorban mélyszegénységben élő, rossz érdekérvényesítő képességű emberek, különös tekintettel a csonka családokra, a szegregátumokban élőkre, romákra. A projekt keretében tanácsadói hálózatot alakítanak ki professzionális segítők és önkéntesek közreműködésével.
19 954 650 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Ifjúság-Közösség-Média Médiahálózat fejlesztése a Cserehát 10 kistelepülésén
Csereháti Roma Önsegítő Közhasznú Egyesület
Tomor
The aim of the project is to teach basic media knowledge for 30 young people of the Cserehát, help their employment opportunities and to create a regional news agency called Cserepressz. The agency is being set up during a media camp where 50 disadvantaged young people can participate. 10 Cserepressz reporters receive mentor training from professionals working in national media (editing, photography, journalism, blog writing and basic media pedagogy).
0 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Befektetés a jövőbe
Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület
Berettyóújfalu
A projekt célja, hogy olyan programokat biztosítson amelyek marginalizált helyzetű diákokat segítenek középfokú tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában,azért, hogy sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek. Emellett fontos cél a nemzeti műveltség átadása, és az egyetemes kultúra közvetítése, a szellemi, érzelmi fogékonyság az erkölcsi érzék mélyítése, a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek,ismeretek attitűdök együttes fejlesztése. A célcsoportok a kistérség két általános iskolájának 7-8. évfolyamos tanulói (21 fő) és 3 középfokú oktatási intézményének 9-10. osztályos tanulói (21 fő). A komplex projekt keretében az alapítvány ösztöndíj jellegű támogatást és a tanulmányok elvégzését segítő programokat nyújt, melyek az elhelyezkedési esélyeket is javítják (felzárkóztatás,korrepetálás,nyelvtanulás,pályaorientáció, sportvetélkedők, kézműves foglalkozások, komolyzenei hangversenyek, életvezetési tanácsadás, háztartási és banki, pénzkezelési, internet használati, családi élettel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek). Egyéb program elemek: önismereti, kommunikációs, drámapedagógiai gyakorlatok, érzékenyítő programok, bűnmegelőzési és drogprevenciós előadások, könyvtári és múzeumlátogatások, kirándulások, klubok, kulturális és egyéb rendezvények szervezése, melyek a gyerekek szociális kompetenciáinak fejlesztését segítik elő, az egészséges személyiségfejlődéséhez járulnak hozzá.
12 941 088 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
"Fogd a kezem!" Esélyegyenlőségi program a Burattino Iskolában
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány
Budapest
Egyre több az iskolarendszerből kihulló sokszor túlkoros, "problémás gyerek", akiknek iskolai karrierje eleve kudarcra ítélt. Ezek a gyermekek sem a családjukban, sem kortárs csoportjaikban nem szerzik meg az egészséges fizikai- és személyiségfejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges tudást, képességeket és készségeket. Az elmúlt évek során egyre több a veszélyeztetett gyermek, a hatósági intézkedésben védelembe vett gyermekek száma megkétszereződött. A sodródó, eszkalálódóan agresszív viselkedésmintázatokat mutató fiatalok száma érezhetően emelkedik, (évente 10%), amelyeknek terápiájára a szakrendszerű gyermekvédelmi, oktatási, nevelési folyamat - eszközök híján - nem nyújt megfelelő megoldást. Szintén erősen érezteti hatását a világgazdasági válság, amely a szegénységben élő, aluliskolázott társadalmi réteghez tartozó embereket - az iskola tanulóit és szüleiket - ellehetetlenítette. A tanulók családjainak 70%-a küzd lakhatási nehézségekkel (albérlet, díjhátralék), 50%-uk munkanélküliséggel, 35%-uk egészségügyi problémákkal. A fő tevékenységek oktatás, mentorálás, szociális munka, értékelés, szabadidő szervezés, táboroztatás, kulturális és szabadidő programok, sport, a lemorzsolódás megakadályozása. Az alkalmazott módszerek egyéni és csoportos terápia, kiscsoportos oktatás, differenciálás, tehetséggondozás.
13 680 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
"Karolj át..."
Szomolyai Magyar Roma Egyesület
Szomolya
A projekt célja, hogy B-A-Z megye két településén, Szomolyán és Sályban a „telepfelszámolási” programok keretén belül elindított fejlődést és változást tovább generálja azzal, hogy kiemelten foglalkozik a roma – különösen a putrikból és a pincelakásokból kiköltözött – családok gyerekeivel tanulásuk, iskolai és társadalmi esélyeik javításával. A közvetlen célcsoportba a 7-8. osztályos és az eljáró első-másodéves szakiskolai tanulók tartoznak (13-16 évesek), összesen 60 fő (30 fő Szomolya, 30 fő Sály), őket két évig kísérik (össz.120 fő). A családi háttér és a szegregált iskola negatív (gettó) hatásaként ezek a diákok nehezen boldogulnak az iskolával, rosszul teljesítenek, amelynek következtében a lemorzsolódás veszélye fenyegeti őket („feladják”). Közvetett célcsoport a bevont tanulók családjai, testvérei, barátai. A projektben résztvevő mentorok a szülőket segítve koordinálják a gyerekek tevékenységét, segítenek a tanulásban, társas konfliktusok megoldásában, új helyzetekben helyes viselkedési minták kialakításában.
28 118 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
"Menjünk együtt!" - Felnémeti roma tanulói hálózat
Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa
Eger
A projekt átfogó célja, hogy csökkentsék az egri Béke-telepen élő fiatalok szegénységének, munkanélküliségének újratermelődését. Továbbá cél, hogy a Béke-telepen (kb. 500 fő) a korábban elindított rehabilitációs folyamatot intenzíven folytassák; az itt élők iskolai végzettsége, munkapiaci helyzete javuljon; a telepen élő serdülők/családjaik számára nyújtott szolgáltatásokkal megállítsák az iskolai lemorzsolódást, benntartsák/(újra) beléptessék őket a közoktatásba; a fiatalok szakmát szerezzenek, miközben személyiségük, tanulási készségeik, szociális kompetenciájuk is fejlődik. Az elsődleges célcsoportba telepi, roma serdülők tartoznak (90-100 fő), akik szegregált iskolában tanulnak, iskolai pályafutásuk kudarcos. A fókusz az évismétlőkön van, akik hiányzásaik miatt veszélyzónában, viselkedési problémáik miatt magántanulói státuszban vannak. A programokkal a bevont tanulók családjait, kortárscsoportjait is elérik. A 24 hónapos projekt során összesen 60 fővel és szociális közösségeikkel foglalkoznak.
14 362 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
A zene felemel - tanulmányi ösztöndíjprogram zeneileg tehetséges roma gyerekek és fiatalok számára
Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Veszprém
Az ösztöndíjprogram célja, hogy egy élménypedagógiára építő, nagyon személyes program által töltse fel a családból hozott hiányokat, és továbbtanulási esélyekhez juttassa azokat a tehetséges roma gyerekeket, akik körülményeiknél fogva másképp ki lennének zárva a társadalmi felemelkedésből. Sikerük és példájuk a roma közösségekre is jelentős hatással lehet. A program a Snétberger Alapítvány zenei képzését egészíti ki, amely lehetővé teszi, hogy a hátrányos helyzetű roma gyerekek sikeresen befejezzék iskolai tanulmányaikat, továbbtanuljanak, vagy önálló pályát kezdjenek. A célcsoport tagjai 12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. Az ösztöndíjat természetbeni juttatásként, kétszer 12 hónapig 100 diák kapja. Az éves ciklus alatt az ösztöndíjasok bentlakásos táborokban vehetnek részt Felsőörsön, illetve hétvégi kurzusokon, Budapesten. A program tartalmaz készségfejlesztő órákat és előadásokat (tanulásmódszertan, vállalkozás, önszervezés, médiaismeret), angol/német nyelvi kurzust, és pályaorientációs tréninget. Ezeket keretbe fogja a 12 hónapos mentori kísérés. A tanulmányi elemeket rendszeres nyilvános fellépések, és szabadidős-kulturális programok egészítik ki.
24 134 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
„Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra”
Tudor Alapítvány
Budapest
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma tanulók mind szociálisan, mind kulturálisan hiányt szenvednek: nincs jövőképük, nem jutnak hozzá a minőségi szolgáltatásokhoz. A projekt célja tehát esélyeik javítása hátrányaik leküzdésére, felzárkóztatásuk valamint lemorzsolódásuk megakadályozása. A célcsoport a 7., 8. osztályos marginalizált roma és nem roma gyerekek, emellett a középiskolák ugyancsak marginalizált roma és nem roma 9., 10. osztályosai, összesen 50 gyerek. A résztvevők tanulmányait támogatják és mentorok biztosítják egyénre szabott tehetséggondozásukat.
17 012 612 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
"Add a kezed" - segítő háló
Add a kezed az esélyegyenlőség megterentésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület
Tiszavasvári
Az egyesület alapelve, hogy a célcsoport igényeire válaszoló, valós igényeken nyugvó segítséget nyújtson. Ezért Tiszavasváriban egy előzetes igény és helyzetfelmérést készítettek önkéntesek segítségével a halmozottan hátrányos helyzetű családok körében, családlátogatások, beszélgetések, interjúk formájában. E beszélgetések során az érintettek elmondhatták problémáikat, elképzeléseiket. Az „Add a kezed” segítő háló olyan tevékenységeket kíván működtetni, melyek kiegészítik a hagyományos oktatási technikákat, személyiség-specifikusak, és hozzájárulnak a hátrányos helyzetű és roma gyerekek esélyegyenlőségeinek kiegyenlítéséhez. A projekt közösségi teret biztosít a tanulók öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. Emellett az alapítvány mentori tevékenységet és tantárgyi fejlesztéseket is folytat, pályaválasztási, média-informatika, zenei és tánc foglalkozásokat biztosít, kirándulásokat és szülői klubokat szervez.
36 117 000 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Motiváció Ösztöndíjprogram
Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola
Hódmezővásárhely
A projekt marginalizált helyzetű tanulók iskolai sikerességét, lemorzsolódásának megakadályozását kívánja elősegíteni a tanuláshoz szükséges eszköztudás, kiemelten a szövegértés és a tanulási stratégiák fejlesztésén, valamint a tanulási motiváció és a szociális kompetencia erősítésén keresztül. Kiemelt cél az általános iskola és középiskola közötti átmenet segítése. A projekt további célja, hogy a tanulók fejlesztését, motiválását részben pedagógusjelöltek, segítő hivatásra készülő hallgatók lássák el, így e tapasztalatok hosszú távon is hatást gyakorolhatnak a magyar közoktatásra a bevont hallgatók felkészítésével. A célcsoportot középiskolás, valamint 7-8. osztályos halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jelentik. A kitűzött célok elérésére pályakezdő pedagógusokból, pedagógusjelöltekből álló mentorhálózatot hoznak létre. A mentorok felkészítésben és folyamatos szupervízióban részesülnek, rendszeresen találkoznak a tanulókkal, kapcsolatot tartanak a szülőkkel, fejlesztő foglalkozásokat tartanak, közösségi és szabadidős programokat szerveznek. A tanulók szükségleteinek megfelelően egyéb módokon hozzájárulnak a tanulók iskolai előmeneteléhez (pl. pályaorientáció, tehetségfejlesztést támogató lehetőségek feltárása). Emellett a tanulók ösztöndíjat kapnak, és tanulók egyéni szükségleteihez igazodóan (pl. sport, tehetséggondozás, tanszerek, tanfolyam, vizsgadíj) szabadon felhasználható forrást.
34 311 150 Ft
Svájci Magyar Civil és Ösztöndíj
Ösztöndíj a tehetségekért
Polgár Alapítvány az Esélyekért
Budapest
A Polgár Alapítvány az Esélykért két évig 75 roma fiatalt segít tehetsége kibontakoztatásában és sikeres iskolai tanulmányaiban. A projekt épít az alapítvány és a Roma Tehetségsegítő Tanács (RTT) egy éves közös – jelen projekt szempontjából előkészítő - munkájára és a projekt befejezése után a Nemzeti Tehetség Program, illetve más pályázati forrásokból és önerőből fenn kívánja tartani az ösztöndíjprogramot. A tehetségek felkutatásában, a fejlesztésükhöz szükséges eszközök meghatározásában a Polgár Alapítványnak már több éves kutatói és ösztöndíjazási tapasztalata van. Az alapítvány az általa fejlesztett romatehetseg.hu adatbázist is felhasználja. Az adatbázisba azok a gyerekek kerülhetnek be, akiket valamely intézmény vagy az RTT tehetségígéretként határozott meg és jelenleg is dolgoznak különböző tehetségkutató módszerekkel a gyerekek beazonosításán. Az adatbázisba regisztrált 120 fő közül választják ki a projektbe bevont gyerekeket. Az átlagon felüli képességű fiatalok fejlesztéséhez szükséges komplex támogatási rendszert személyre szabottan a gyerekkel, családdal, ajánló szervezettel, mentorral és az RTT-vel közösen alakítják ki.
36 026 150 Ft
Zöldövezet
Játszani is engedd... iskolapark kialakítása Kapuváron
A legnagyobb magyar Alapítvány
A program során a Széchenyi István Általános Iskola épületét körülvevő terület (kb. 8000 m2) egy részét parkosította "A legnagyobb magyar "Alapítvány. A megvalósításában 389 önkéntes vett részt.
430 000 Ft
Zöldövezet
Együtt a zöldebb környezetért Gávavencsellőn
Alapítvány Gávavencsellőért
Gávavencsellő
Az Alapítvány Gávavencsellőért a program során 4000 nm területet rehabilitált.A program megvalósításába, a vártnál többen, közel 100 fő kapcsolódott be. 8db fa, 545 cserje és évelő növény került elültetésre a támogatási összegből.
550 000 Ft
Zöldövezet
Pihenőpark kialakítása az Ebes, 232. hrsz szám alatt található Közparkban
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
Ebes
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület az Ebes Községi Önkormányzattal együttműködésben egy új, 2600 négyzetméter nagyságú Pihenőparkkal gazdagította települést. A fejlesztés keretében az Önkormányzat által kialakított Kondipark mellett, 35 db őshonos fa, 30 db cserje, 4 db szemétgyűjtő és 8 db pad került elhelyezésre. A szervezésben az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület tagjai, önkormányzati dolgozók, a fejlesztés megvalósításában közel 60 fő helyi, a településünkért tenni akaró önkéntes, ebesi vállalkozók, valamint a helyi civilszervezetek tagjai, összesen 485 órában vettek részt. A program eredményeként létrejövő Ifjúsági Park a fiatalok, és az idősebb korosztály számára is kellemes időtöltési, pihenési lehetőséget biztosít, emellett a Széchenyi tér és a Nagy Park megújulása és megszépülése után, újabb közösségi színtérrel gazdagodik településünk
550 000 Ft
Zöldövezet
Majorudvar közösségi tér kialakítása Veszprémvarsányban
Életmód Klub Veszprémvarsány
Veszprémvarsányban az Életmód Klub a település lakosságának régi vágyát váltotta valóra a Majorudvar közösségi tér létrehozásával. Az elhanyagolt, romos terület új, közösségi funkciót kapott. A közös cél érdekében 160-an fogtak össze és alakítottak ki 1900 m2 zöldfelületet. A munkákban civil szervezetek, helyi vállalkozások, magánszemélyek, az önkormányzat,az iskolások és óvodások vettek részt. Elültettek 11 db őshonos fát, 700 tő cserjét, 30 kg fűmagot. Vállalkozók ajánlották fel a gépi talaj-előkészítő munkák elvégzését, egy asztal és pad elkészítését és adományként érkezett 25 fenyő is.
475 000 Ft
Zöldövezet
Zöld ligetek a főút mentén
Előszállási Gyermek és Ifjúsági Alapítvány
Előszállás
Előszállás főutcáját jelentős átmenő forgalom terheli a Balaton felé. A cél a főút megújítása volt kisebb zöld ligetekkel, pihenő-padokkal és szeméttárolókkal. A támogatásból az út egyharmadán gömb kőrisfákat ültettek, és mellé cserjékből, évelőkből kisebb növényes foltokat alakítottak ki és két csomópontban három nagyobb ligetet hoztak létre. A ligetekbe évelő virágzó növényeket, zöldellő cserjéket és fákat ültettek, padokat helyeztek el. A főút mellé 4 padot és szemetest helyeztek el, melyek köré virágzó növényeket ültettek. A művelődési ház előtt virágokat és cserjéket ültettek el.
700 000 Ft
Zöldövezet
Őseink kertje, gyermekeink jövője
Galgagyörki Nyugdíjas Egyesület
Galgagyörk
A Galgagyörki Nyugdíjas Egyesület a község központi részén található elhanyagolt kastélyparkot újította fel.A Gosztonyi kert teljes területe, mintegy 5920 nm megújult. A parkba 505 db cserje, és 20 db dísz, és gyümölcsfa került elültetésre. A területet négy részre osztva készült játszótér,gyümölcsös tankert, színpad padokkal, és egy pagoda tűzrakóval.A tervek megvalósításában 126 önkéntes vett részt
500 000 Ft
Zöldövezet
Rehabilitációs program a Béke parkban
József Attila Általános Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítvány
Mezőhegyes
Az Alapítvány az általa támogatott intézmény körüli Béke park kb 8000 m2 nagyságú területének megújítására fogta össze a település gyermekeit, és szüleiket, az intézményhez kötődő jószándékú polgárokat. A három akciónapon több mint 300 önkéntes vett részt a közösen kialakított tervek megvalósításában: munkával, növényekkel, különböző anyagokkal, amire szükség volt. Az előkészítésben, a területek megtisztításában, a szállítási munkálatokban segítséget nyújtott az Önkormányzat is. Az épület előtti téren fák, ücsörgők, szellős díszcserje-sor várja a betérőket, a kerékpártárolók fás, árnyas helyre kerültek át. Igazi találkahellyé alakult a hatalmas épület melletti térrész: felfestett ugróiskola, sakktábla, színes pillekő- bútorzat, labdajátékokhoz pálya, bújócskához labirintus, az épület belsejébe is üdeséget biztosító kis kertek, a könyvtárhoz levegőző, mini- tanösvény a természettudományos termekhez. Összesen 29 fa, 342 db cserje és közel 200 tő évelő növény került ki a területre.
600 000 Ft
Zöldövezet
Pihenőpark Koppánmonostoron
Komáromi Talpasíjászok
Komárom
A komáromi Talpasíjászok a program során 90 őshonos fát és 60 őshonos cserjét,20 egyéb gyümölcs és díszfát és közel 100 egyéb cserjét ültettek el, közel 100 önkéntes segítségével.
300 000 Ft
Zöldövezet
Falunk újabb ékköve
MAG-HÁZ Egylet
Pusztaföldvár
A MAG-HÁZ Egyesület egymás után két évben megnyerte a Zöldövezet program támogatását. Ebben az évben egy olyan területet választott ki amely az „Újfaluban” helyezkedik el, de mindkét falu lakosai számára könnyen elérhető. Az ültetési napra már hónapokkal korábban nagy erőkkel szervezték a helyieket: többször és több helyen is meghirdették, illetve az egyesület tagjai járták a falut és személyesen keresték fel a vállalkozókat, iskolát, óvodát, civil szervezeteket, de még a testvértelepüléseikre is eljuttatták a meghívójukat. Ennek köszönhetően a közös akció napján az önkéntesek száma 209 fő volt. Összesen 7 db fát és 158 db cserjét, 200 db évelő növényt ültettek el. Ezen kívül kihelyeztek 11 db padot, 2 db asztalt és 8 db szemetest. A kiválasztott terület nagysága 2158 m2. Ez a park jobban bekapcsolja Földvár életébe, illetve közelebb hozta a központhoz az Újfalusi részt. A park egy részén kialakításra került egy közösségi tér, ahol több család, baráti társaság, nyugdíjas klub, vagy bármelyik civilszervezet összeülhet és kellemes környezetben töltheti el a közös délutánt azokkal akikkel egy az érdeklődési köre.
425 000 Ft
Zöldövezet
Marek József utca 16.
Marek József u. 16. sz. Társasház Lakóközössége
A Marek József utca 16. szám alatti társasház lakói úgy döntöttek, hogy véget vetnek a beton uralta környezetnek, ami udvaruk uralkodó képe volt. Ez a beton rengeteg kihatott a mindennapjaikra, fátyolos borús hangulatot vetve a ház lakóira. Ebből az állapotból a Zöldövezet pályázata húzta ki a társasházat. Közel 50 m2-i területen építettek virágágyásokat, amikbe cserjék, páfrányok, bukszusok, kisebb csemeték, és egynyári virágok is kerültek. A társasház lakói önkéntes munkáéval hozták létre a virágágyásokat és maguk ápolják is azokat. A társasház 40 családja fogott össze, hogy véghezvigye ezt a kicsit sem könnyedén keresztülvihető projektet. A társasházak életében ezek a beruházások mindig komoly szervezést és magas anyagi ráfordításokat igényelnek. Egy szó mint száz ilyen sikertörténettel nem tud minden ház büszkélkedni.
385 000 Ft
Zöldövezet
Murányi utca 51
Murányi u. 51. Társasház lakóközössége
A Murányi utca 51. számú társasház belső és hátsó udvara összesen 105m2. Az újonnan kialakított zsalukőből épített virágágyások az udvarokban összesen 32m2-et tesznek ki. A két virágágyás egyenként 16m2 –es négyzet alakú területen helyezkedik el. Továbbá balkonládákat is elhelyeztek a függőfolyosókon, amikbe egynyári növényeket ültettek. A virágágyásokat kőműves szakember építette, míg a fölbehordást 12 tulajdonos végezte, első sorban a ház férfi tagjai. A növényültetést két héttel később végezték a lakók. A beültetett növények közt van két nagyobb 3m-es fa csemete, valamint páfrányok és egynyári növények.
295 000 Ft
Zöldövezet
Lila tér Zöldben - történelmünkkel a jelenben, közösen a jövő
Nagymágocsi Fiatalok Közhasznú Egyesülete
Nagymágocsi Fiatalok Közhasznú Egyesülete, a helyi civil szervezetek vezetőivel egyeztetve kezdeményezte egy régi játszótár teljes megújítását. A zöldterület nagysága 2800 nm, és a község főutcája mellett, központi helyen található, így mind a lakosok, mind az idelátogatók elmennek mellette. Sokak összefogásával, az Önkormányzat segítségével valósult meg a program. 44 fa, 600 cserje és 45 tő szőregi rózsa került elültetésre. Padok, asztalok, kerékpártároló és madáretető is színesíti az új közösségi parkot. Tűzrakó hely kialakításával baráti társaságok is összejöhetnek a megújult téren. De, ha valaki csak csendes pihenésre vágyik, leülhet a rózsaágyások mellett a falu diófája alá. A község lakói már a munkák alatt is nagy örömmel szemlélték és segítették az eddig elhanyagolt tér felújítását
387 000 Ft
Zöldövezet
Zalatárnoki Tündérkert és Mini Arborétum
Oroklán Lovas Egyesület
A program során a Bárczay park 12237 m2-es területéből 2500 m2-t, parkosítottak.1000 m2-en került kialakításra a Tündérkert, valamint 1500 m2-en a Mini Arborétum.A program során 47 fő önkéntes segítette a munkákat,összesen 101 db fát és 56 db cserjét ültettek el.
456 000 Ft
Zöldövezet
Együtt az élhetőbb környezetért
Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete
Halmaj
A halmaji Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete az Önkormányzattal közösen a település központjában, az iskola szomszédságában alakított ki közparkot. A széleskörű összefogás eredményeképpen a község zöldterülete több mint 2000 m2-rel gyarapodott. 54 db őshonos fa és közel 600 db cserje ültetésével és a terület füvesítésével szabadtéri rendezvények megszervezésére és kulturált környezetben történő pihenésre is lehetőség nyílik. A szervezésben jelentős szerepet vállal magára a Szépkorúak Egyesülete és sikerült elérniük, hogy a 6 évestől a 75 éves korosztályig, a településen élők közül 300 fő részt vett a megvalósításban. Összesen 350 óra munkával készült el a park – mindannyiuk örömére.
600 000 Ft
Zöldövezet
A botfai Hüvös Kastely parkjának fejlesztése
Összefogás Botfáért Egyesület
Az Összefogás Botfáért Egyesület Zalaegerszeg-Botfa településrész valamennyi civil szervezetének és sok lakosának bevonásával a településrészen található Hüvös Kastély parkjának fejlesztését tűzte ki célul. A 6000 m2-es park jelentős átalakulása révén a helyi közösség és az ifjúsági házként működő kastélyba érkező csoportok számára is jóval több lehetőséget nyújt a fejlesztést követően pihenésre, ismeret szerzésre, természetismereti foglalkozások tartására, kulturális rendezvények befogadására. Az elültetett 26 db fából 8 db őshonos magyar gyümölcsfajta, mely mini „tündérkertet” varázsol a parkba, 10 db tölgyfa pedig szarvasgombával mikorrhizált, mellyel régiós referencia ültetvénye jött létre a Zalában még alig ismert agrár ágazatnak. A több mint 800 db fűszernövényből kialakított teraszos fűszerkert nem csak szebbé tette a parkot, hanem a helyi közösségek gyógy- és fűszernövény ismeretét és felhasználási igényét is kiszolgálja. A több mint 200 résztvevő (idősek, fiatalok, közösségi szolgálatot teljesítő gimnazisták) emlékül és a jövőbeni ragaszkodás erősítése érdekében saját fákat kapott gondozásra.
363 000 Ft
Zöldövezet
Pilisszántó Faluközpont közösségi tér létrehozása
Pilisszántó Faluszépítő Egyesület
A pilisszántói faluszépítő egyesület egy 1500 m2 területet hozott létre fák és cserjék ültetésével. Az új növényzet, egy hatalmas füves területet ölel körbe, mely közösségi programoknak ad teret. A füvesítést 29 önkéntes segítségével végezték el, s ők ültették el a 600 talajtakaró növényt, 11 fát és 96 cserjét is.
570 000 Ft
Zöldövezet
ZöldTudatMódosítás
Rottenbiller u. 35. Társasház
A Budapest 7. kerület Rottenbiller u. 35. sz Ybl Lajos tervezte lakóház belső udvarán mostanában történt valami. Fiatalok malomjátékoznak, gyerekek ugróiskoláznak, a rajztáblánál vidáman krétáznak, egy néni pongyolában virágot locsol. Az udvaron színes biciklik támasztják egymást. A társasház 233 nm-es udvara alig néhány hónapja még egy kopár, sivár, barátságtalan, használaton kívüli betonfelület volt. A változást a lakók indították el, egy növények övezte agóra szerű közösségi tér létrehozásával. Az udvar több funkciót kapott. Létrejött egy 10 férőhelyes biciklitároló, piros betonfestékkel 3nmes malomjáték, zöld színnel újabb 3nm-es felületen ugróiskola került az aszfaltra. Az oldalfalra óriás kültéri rajztáblát varázsoltak. A szépkorúak 2 db nagyméretű pihenőpadot kaptak. Mindez egy 65 lakásos 5 emeletes klasszikus belvárosi gangos házban történt. A teret körül ölelő zöld terület, 4 db különböző ágyás formájában 45nm-en jelent meg. 9 fa, 107 cserje és 162 tő évelő növény barátkozott meg új otthonával. Ennek a 7. kerületi háznak a lakói ettől kezdve 20 m3 föld birtokosai is lettek, miközben a fejekben is elindult a ZöldTudatMódosítás. Egy szép gondolat, amit 58 állhatatos önkéntes munkája váltott valóra.
650 000 Ft
Zöldövezet
Zöldülj Zsáka!
Segíts és Támogass Alapítvány
Az Alapítvány az általa támogatott intézmény udvarán, kertjében alakított ki egy kb. 4695 m2 nagyságú szabadidő parkot. Az Alapítvány a tervek megvalósításához saját tagjai mellett a település lakóit is segítségül hívta (az általános iskola tanulóit, a gondozási központ ellátottjait, helyi vállalkozókat és magánszemélyeket stb.). Négy alkalommal közel 200 önkéntes vett részt a közösen megálmodott tervek megvalósításában: a tereprendezésben, a 64 db őshonos fa és a 330 cserje ültetésében, a növények folyamatos locsolásában és a kültéri elemek elkészítésében.
580 000 Ft
Zöldövezet
Pinkamindszenti tóparti közösségi park kialakítása
Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége koordinálta a Pinkamindszenti tó partjának parkosítását, melyben számos önkéntes vett részt. A 260 fa és cserje elültetésében és a szalonnasütő hely, asztalok, padok, homokozó és kerékpártároló készítésében a horgászok is segítettek. A munkálatok végén a területet újra füvesítették. A 7500 m2-es megújult közösségi teret szeptember utolsó szombatján a Vasvári Színjátszók segítségével avatták fel, akik egy vásári komédiával lepték meg a közönséget.
825 000 Ft
Zöldövezet
Szent István kertje
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
Budakalász
A budakalászi 140 fős cserkészcsapat 2006. évben egy 5 méter magas kerítéssel határolt grundot épített, melyet a helyi önkormányzat 2012-ben átépített egy másik területre, amely egy mélyen fekvő, elhanyagolt, „hasznavehetetlen” része volt a településnek. A füves focipályaként szolgáló grund környezetének parkosítását kezdeményezte a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány az önkormányzattal együttműködve. A közösségi tervezésbe, majd a közösségi megvalósításba a cserkészcsapaton kívül bekapcsolódott a hely iskola, különböző generációkat megmozgató helyi civil szervezetek és közösségek (Egészségklub, Védegylet, „grundosok”, „garázsbrigád”, stb.) , helyi lakosok, valamint számos helyi vállalkozó. A projekt célja volt, hogy fiatalok számára is vonzó közpark jöjjön létre, mely egyben oktató célzattal bemutatja azokat a fafajtákat és növényi társulásokat, melyek az iskolai oktatási tananyagban szerepelnek. A tereprendezés, szemétgyűjtés után a négy hónapon át tartó közösségi parképítési akciók során 500 cserje, 50 fa került kiültetésre a 6113m2 nagyságú közparkban. A részben feltöltött területen a projekt másik célja volt egy vizes élőhely, mocsári társulást bemutató tó „megmentése”, valamint vizet kedvelő növények telepítése. A „Tündérkert” génmegőrző program mintájára a cserkészcsapat 13 őrse a Kárpát medencében őshonos 13 különböző gyümölcsfát is elültetett. A fiatalok megvalósíthatták terveiket, így a park szélén található aszfaltcsíkon szabadtéri játékokat festettek fel, valamint szabadtéri tornapályát építettek közösen. A kültéri elemek választásánál fontos szempont volt, hogy azok a fiatalok kétkezi munkájával megépíthetőek és számukra is vonzóak legyenek, így 6 db gabion típusú padot és 3 db szemetes ládát állítottak fel. Az elültetett fák tövében ismertető táblákat helyeztek el, a park szélén terepfutásra alkalmas futóösvényt alakítottak ki, valamint további 400nm–es területet füvesítettek a „kicsik focipályája” számára. Mindezek eredményeképp „Szent István kertje” nemcsak a szabadidős természetközeli kikapcsolódást, sportolást segítheti igen széles korosztály számára, hanem a helyi iskola terveinek megfelelően kiválóan megfelel szabadtéri testnevelés és biológia órák helyszíneként is.
825 000 Ft
Zöldövezet
Együtt a parkosabb Szentpéterszegért!
Szentpéterszegiek Baráti Körének Közhasznú Egyesülete
A Szentpéterszegiek Baráti Körének Közhasznú Egyesülete Szentpéterszeg új főterét – a Piacteret a hozzá tartozó Tájház udvarával együtt - parkosította, tette zöldebbé, olyan térré, melyet szívesen használ a lakosság. A korábban kopár területet 10 db fával, 390 db cserjével és 134 db évelővel ültették be, a középen található nagy diófa köré egy körpad készült, valamint még három pad került kihelyezésre a parkban ill. az autóbuszmegállóban, hogy legyen hol leülni és a virágzó növényekben gyönyörködni pl. egy fagylalt elfogyasztása közben, vagy nyári estéken hűsölni a barátokkal. A Baráti Kör tagjain kívül még nyolc civil szervezet tagsága vett részt a megvalósításban, valamint az önkormányzat munkatársai és a lakosság tagjai.
475 000 Ft
Zöldövezet
Baráthegyi Közösségi Park megújítása
Zöld Kapcsolat Egyesület
A Zöld Kapcsolat Egyesület 2012 novemberétől azon fáradozott, hogy kialakuljon egy közös koncepció a diósgyőri Árpád utca-Bánfolyás utca által határolt, 42.909 nm-es, kétharmadában lepusztult közparknak a zöldítésére. Decemberben névszavazás lett kiírva, melynek eredményeként nevet is kapott az eddigi névtelen közterület: Baráthegyi Közösségi Park. Nagyon sokan hallgattak az egyesület hívó szavára, ezt igazolja az a több, mint száz örökbefogadó táblácska, melyet a parkban sétálva, ma láthatunk… A pályázatban zöldítésre, szerszámokra, szállításra, kültéri elemekre nyert támogatást. A környékbeli lakosok (nyugdíjasok, kismamák, fiatalok, kutyások, partnerszervezetek, intézmények) közreműködésével 25 db gyümölcsfával, 115 db díszfával lett gazdagabb a park kopár része. A kutyasétáltatók számára a játszó-sportolási területet elkerülő, "ajánlott" sétaútvonal kialakítását is elkezdték. Számukra lett kihelyezve 5 pihenőpad és 2 kutyaürülék gyűjtő is, melyek lehetőséget nyújtanak a közparkban a kulturált kutyatartásra, sétáltatásra. Kihelyezésre került még: makett a területről, 2 tájékozató tábla (Baráthegyi tanösvény, „Majál” és „Kincskereső” utak ismertetésével), 2 komposztkeret, asztalos műhelyek saját készítésű (2db) ülőpadjai, kosárpalánk a helyi önkormányzati képviselők és vállakozók támogatásával. Szervezett közösségi programok voltak: Örökbefogadási akció, Díszíts és hozz egy karót! akció, Parkátadással egybekötött gyereknapi ünnepség
800 000 Ft
Zöldövezet
Nagykovácsi Csillagfürt Park
Zsíroshegyi Kilátások Egyesület
A Zsíroshegyi Kilátások Egyesület, Nagykovácsi Zsíroshegyen 6. éve üzemeltet egy gyönyörű kis játszóteret, a Csillagfürt Parkot, melyet az Egyesület szervezésével az itt élő családok hoztak létre a saját erejükből és pénzükből. Az Egyesület 2009-ben, egyszer már sikeresen vett részt a MOL és Ökotárs által kiírt pályázaton, az ott nyert összegből ültetett növények már szépen megerősödtek a parkban. A terület összesen 1600m2-es, melyen egy játszótér és egy kispályás labdarúgó pálya üzemel. A pályázaton nyert összegből, 140 db őshonos cserjét, 1 db almafát, 24 db évelőt ültetett el a helyi közösség és a meglévő füves területet frissítették fel 15 kg fűmag segítségével. A játszótéren sikerült a helyi apukák kézügyességét kihasználva, megépíteni egy szaletlit, amely egy olyan közösségi helyként szolgál, ahol gyerekek a szabadban társas játékot játszhatnak, a szülők beszélgethetnek és a gyereknapi rendezvényeken színpadként is használható lesz ez a gyönyörű köztéri elem. A programban 44 önkéntes vett, részt . A munkát 4 nap alatt sikerült befejezni.
581 000 Ft
+36 1 411 3500
H-1056 Budapest, Szerb utca 17-19.