Pénzügyi jelentés

EGYSZERŰSITETT KÖZHASZNÚ ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

  Előző év (eFt) Tárgyév (eFt)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK):    
A. Befektetett eszközök 87 130 148 484
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 179 78
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 51 093 48 500
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 35 858 99 906
B. Forgóeszközök 380 724 294 968
I. KÉSZLETEK    
II. KÖVETELÉSEK 34 661 25 193
III. ÉRTÉKPAPÍROK 335 785 185 796
IV. PÉNZESZKÖZÖK 120 278 83 127
C. Aktív időbeli elhatárolások 10 273 9 478
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 478 127 452 930
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK):    
D. Saját tőke 468 304 445 008
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 200 200
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 494 047 468 104
III.LEKÖTÖTT TARTALÉK    
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK    
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL / KÖZH. TEV.-BŐL -30 360 -27 119
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 4 417 3823
E. Céltartalék    
F. Kötelezettségek 9 006 7 309
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK    
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 9 006 7 309
G. Passzív időbeli elhatárolások 817 613
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 478 127 452 930


Eredménykimutatás 2012

  ezer Forintban
A. Saját tőke nyitó összege     468 104
B. Bevételek      
1.Közhasznú müködésre kapott támogatás   555  
2.Pályázati uton elnyert támogatás   58 209  
3 Céltevékenység szti. Bevétel   899  
4.Vállalkozási bevétel   4 798  
5. Gazdálkodó szervezetektől kapott támogatás   16 733  
6. Szja 1%   186  
7. Pénzügyi műveletek bevételei   23 170  
Összes bevétel     104 550
C. Költségek      
6. Központi bérek és terhei   21 317  
7. Programköltségek   27 553  
PROGRAMOK      
Általános adományi program 602    
Alternatíva az atomenergiára 1 634    
Zöldövezet program 2 222    
Civil-Társ program 10 314    
Forrásszerzés 414    
Future Team - regionális együttműködés 834    
20 éves évforduló 4 937    
Év Fája verseny 1 416    
Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alap 4 131    
EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 1 049    
8. Kifizetett adományok   61 489  
Belföldi adományok * 22 949    
Határon túli adományok ** 15 488    
Tocábbított támogatás *** 23 052    
9. Tárgyi eszköz és amortizáció   2 782  
10. Pénzügyi müveletek költsége   11 270  
11.Egyéb ráfordítás   3 435  
Összes költség     127 846
D. Eredmény ****   -23 296  
E. Tőkeváltozás eredménye     444 808
Induló tőke     200
Összes tőke     445 008
Ebből áthuzodó programmaradvány *****   14 665
Megmaradó saját tőke     430 343

* 2012 december 31-ig kifizetett adományok, beleértve az előző évről áthúzódott kifizetéseket.

** Az Alternatíva az Atomenergiára bolgár, cseh, lengyel és román támogatottjainak adott adományok.

*** A Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alap konzorciumi partnereinek átutalt lebonyolítási díj.

**** A hiányt elsősorban a 2012-ben még elindult, de csak 2013-ban kifizetett programok költségei okozzák.

***** 2012-ben leszerződött, de (részben vagy egészben) csak 2013-ban kifizetésre kerülő adományok.

A közhasznúsági beszámoló kiegészítő mellékleteKönyvvizsgálói jelentés 2012

A könyvvizsgálói jelentés letölthető PDF formátumban.